Aktivisté zachytili na video skot brodící se v půlmetrové vrstvě hnoje a výkalů. Podle expertů došlo k porušení plemenářského zákona

Ve vesnici Svor na Liberecku pořídil před časem spolek Hlas zvířat videozáznam, který ukazuje skot brodící se v půlmetrové vrstvě hnoje. Mladší telata se do výkalů boří téměř po břicho. „V takto alarmujícím stavu byla zvířata držena i přesto, že společnost, které uvedené hospodářství patří, získala více než 60 milionů korun dotací,“ uvedla předsedkyně Hlasu zvířat Tereza Plicka. Video předala Libereckým Zprávám i policii. Ta sice nakonec případ odložila, Česká plemenářská inspekce ale dnes uvedla, že ve věci bylo zjištěno porušení plemenářského zákona a věc je řešena jako přestupek.


„Krajská veterinární správa nám rovněž sdělila, že i v druhém chovu skotu, a to v Heřmanicích v Podještědí, došlo k porušení plemenářského zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání. Vzhledem k tomu, že výše uvedené zjištění bylo také porušením požadavku kontroly podmíněnosti, byla provedena také kontrola podmíněnosti, která má dopad na dotace,“ dodala Plicka.

„Když odhlédneme od obrovského utrpení, které chov v těchto podmínkách působí zvířatům, je naprosto nemorální i vůči občanům České republiky, že jsou dotace využívány pro chov zvířat v takovýchto podmínkách,“ dodal advokát Robert Plicka z advokátní kanceláře Plicka & Partners, jež se kauzou zabývá.

Na začátku kauzy bylo anonymní oznámení, že by se v budově ve Svoru v dezolátním stavu mělo nacházet větší množství krav brodících se po kolena ve výkalech. Bez možnosti stoupnout si do suchého místa. „Od oznamovatele jsme získali i fotodokumentaci,“ uvedla Plicka pro Liberecké Zprávy.

„Měli jsme důvodnou obavu, že se podezřelí pokusí zahladit stopy své trestné činnosti. Rozhodli jsme se zjistit na místě stav věcí. Po necelém měsíci ode dne, kdy jsme obdrželi upozornění a fotografie, byl stav stejný, ne-li horší. Zvířata se stále brodila ve vlastních výkalech a mladší telata se do výkalů bořila téměř po břicho. Přístup k vodě byl na tak značný počet zvířat velice omezený. Téměř polovina zvířat neměla ušní známky. Na základě uvedených zjištění a rozsáhlého šetření podala naše organizace Hlas zvířat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie,“ dodala.

Policií však bylo trestní oznámení odloženo. „Oznámení jsme přijali 4. září. Ve spolupráci s českolipskou pobočkou veterinární správy prověřovali kriminalisté podmínky chovu skotu a neshledali, že by tam docházelo k týrání," řekla Baláková. Proto policie případ odložila. Z nashromážděných dokladů dospěli kriminalisté také k názoru, že se firma dotačního podvodu nedopustila, proto i tento případ už ve fázi prověřování odložili,“ řekla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Nyní se tedy podle Terezy Plicko věcí jako přestupkem zabývá Česká plemenářská inspekce.

Video jako důkaz již před časem odmítla Státní veterinární správy (SVS) „To bychom museli na místě zdokumentovat my," řekl krajský Roman Šebesta. To se ale nepovedlo, když veterináři chov kontrolovali, bylo už ve chlévě uklizeno.

Spolek pak podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. "Oznámení jsme přijali 4. září. Ve spolupráci s českolipskou pobočkou veterinární správy prověřovali kriminalisté podmínky chovu skotu a neshledali, že by tam docházelo k týrání," řekla Baláková. Proto policie případ odložila. Z nashromážděných dokladů dospěli kriminalisté také k názoru, že se firma dotačního podvodu nedopustila, proto i tento případ už ve fázi prověřování odložili.

Veterináři prověřovali chovy stejné firmy ve Svoru a Heřmanicích v Podještědí, s firmou podle Šebesty zahájili správní řízení kvůli porušení plemenářského zákona. „Objevili jsme neoznačené kusy," uvedl ředitel krajské veterinární správy. Veterináři podle něj podali také podnět na stavební úřad kvůli nevyhovujícím podmínkám jednoho z chovů. Objekt zkolaudovaný jako seník nebyl pro chov dobytka vhodný, což potvrdil i stavební úřad. I když se týrání nepodařilo prokázat, veterináři se na firmu chtějí podle Šebesty více zaměřit a její chovy budou častěji kontrolovat.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE