Anketa s osobnostmi. Proč je důležité členství v EU? A jsou letošní volby do Evropského parlamentu zásadní?

Celkem 21 svých europoslanců si zvolí čeští občané v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, které se u nás konají již tento pátek a sobotu. Liberecké zprávy při té příležitosti oslovily několik osobností Libereckého kraje a starostu sousední německé obce Žitava, a požádaly je o odpovědi na tři anketní otázky, které se našeho členství i letošních voleb přímo dotýkají.


1. Jak vnímáte partnerství Libereckého kraje a ČR s EU ve vztahu k Trojzemí? Pomáhá mu, že ČR je již 15 let součástí EU?

2. Proč je podle Vás důležité být členem Evropské unie?

3. Jak moc zásadní jsou podle Vás letošní volby do Evropského parlamentu?  A proč?

MUDr. Vladislav Chvála, sexuolog a rodinný terapeut

1. Obávám se, že naši lidé stále ještě neumí využívat jedinečné geografické situace, kterou představuje Trojzemí. Pohnutá historie vedla spíše k vzájemné nedůvěře a k vymezování. To můžeme překonat právě díky tomu, že jsme se všichni stali členy ještě širšího společenství v EU. Patnáct let je historicky velmi kráká doba, ale i ta stačila k tomu, aby vznikaly lokální aktivity vzájemných kontaktů k užitku obyvatel všech tří sousedních regionů. A právě díky nim může být naplněn potenciál Trojzemí jako vícejazyčné oblasti s bohatou historií a hospodářským potenciálem. Liberecký kraj by mohl podpořit tento proces například organizací jazykových výměn studentů, které zde byly v dávné minulosti běžné.

2. Dobu, kdy jsme členem Evropské unie, pokládám za velmi šťastnou. Narodil jsem se v roce 1952 do gigantického vězení, jehož zdi jsem si uvědomoval jen velmi pomalu. Ruská okupace v r. 1968 nenechala nikoho na pochybách o podstatě únosu naší země z kulturního světa. Ani třicet let po pádu železné opony si moje generace na svobodu pohybu a myšlení úplně nezvykla. Je velká škoda, že nemáme  v čele státu odvážnější reprezentaci, která by dodávala odvahu lidem, kteří se pochopitelně po 40 letech nesvobody bojí otevřeného světa. Ano, žít jako svobodný člověk je kupodivu těžší, než být nevolníkem. Proto je tak důležité být uvnitř širšího společenství států, ve kterých je svoboda občana samozřejmostí už od konce 2.světové války. Naše děti a vnoučata se to mnohem snadněji v otevřeném světě naučí a budou to pokládat za samozřejmost, pokud to dostatečně dlouho vydrží.

3. Jsou zásadní, protože jde o to, zda budeme aktivně tvořit společná pravidla občanů evropských států, nebo zůstaneme na okraji. Zda budeme rozvíjet svou kulturu, nebo se podvolíme diktátu Čínské komunistické strany. Že se o tom rozhoduje právě dnes, není vůbec pochyb. Evropský parlament, který jsem měl možnost poznat osobně díky vyžádané odborné přednášce na téma rodiny, je velmi odvážný projekt. A samozřejmě není bez chyby, jako všechno, co se teprve tvoří. Ale právě proto musíme zvolit takové představitele, kteří budou za jeho zlepšování a prosperování bojovat za nás, kteří máme plno jiné práce tady doma. Pošleme do Evropského parlamentu ty nejlepší zastánce EU!


Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci

1. Ano, většina projektů určených pro Trojzemí  je přece podporována Evropskou unií, ať už jde o velké přeshraniční projekty nebo Fondy malých projektů. To všechno pomáhá, aby se upevnilo partnerství tří zemí (Česko, Polsko, Německo) v Euroregionu Nisa (v oblastech týkajících se např. dopravy, zdravotnictví, policie, hasičů, vzdělávání, kultury, atd.).

2. Ano.

3. Volby do EP jsou stejně důležité jako jiné volby. Chceme-li, abychom měli v EU schopné a rozumné politiky, kteří budou rozhodovat o dalším směřování EU, měli bychom k volbám jít, nevzdávat se možnosti jít volit.


Thomas Zenker, starosta Žitavy

1.Jako Žitavané jsme od roku 2004 uzavřeli mnoho nových partnerství s obcemi v Libereckém kraji, která jsou aktivní převážně tam, kde naši občané společné zájmy buď již mají, nebo je stále objevují. Jedná se především o sport, kulturu, společné slavnosti a tradice. Společné cíle obcí jsou pochopitelně jasné: v oblastech ochrana před katastrofami, vzdělání, kultury a infrastruktury částečně realizujeme opravdu velké projekty financované z prostředků EU. S krajem a městem Liberec nás velmi mnoho spojuje a jsem rád, že naše partnerství můžeme využívat stále více ve strategických otázkách,  které se týkají  společného rozvoje. Naše mimořádné historické vztahy k Čechám jsou pochopitelně skvělým přirozeným základem. Vidím ve spolupráci s Českou republikou ještě velký potenciál a těším se na další roky.

2. Evropská unie je jedinou možnou odpovědí na to, jak můžeme my jako nutná evropská síla prosadit naše společné zájmy uprostřed globalizace a digitalizace všech trhů kontinentálních mocností, které mají rozhodující vliv na rozvoj: naše hodnoty - které bychom si však my sami měli uchovat a bránit vůči ostatním, naše zkušenosti, naši společnou cestu, která povede k většímu míru, než jak tomu bylo doposud za posledních 70 let.

3. Evropské volby ukáží, kam chtějí lidé vidět Evropskou unii směřovat a rozvíjet. Ještě nikdy to nebylo tématem tak naléhavě. Volby doposud převážně odrážely politickou situaci jednotlivých zemí. Dnes je očividně v sázce – minimálně soudě podle všech volebních kampaní – Evropská unie jako projekt jako takový. Proto doufám, že se nebude jednat pouze o jednu protestní volbu. Nyní jsou obzvláště vyzváni ti, kteří směřují ke společnému cíli všech nás všech,  možná také kladou kritické dotazy a vidí reformu jako nutnost. Neboť zažíváme fenomén výrazně posílených euroskeptických a dokonce nepřátelských proudů, které působí v celém svém rozsahu rozhodně nejostřejší. Ale také my jsme v našich třech zemích, které se setkávají na našem Trojzemí, s touto situací  velmi výrazně konfrontováni. To platí pro celou Evropu a od určité doby na více místech vyplouvá na povrch, jak těžké je pro tak výrazné velké organizace na všechen ten vývoj, požadavky a změny reagovat. Proto velmi doufám, že s výsledkem z 26. května dostaneme nové pozitivní a především demokratické impulsy.


Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec

1. Skutečnost, že je ČR členem EU vnímám jednoznačně jako pozitivní věc a velký přínos pro ČR, jednotlivé kraje a obce. A Trojzemí je toho jasným důkazem. Po vstupu ČR do EU se zjednodušila možnost spolupracovat s partnery v příhraničních regionech. Jejich geografická vzdálenost se sice nezměnila, ale možnost spolupráce je bližší a v galerii ji využíváme. Jen by to někdy mohlo být ještě trochu jednodušší! Některá pravidla byla v minulosti nastavena na centrální úrovni, dávno před vstupem do EU a nedošlo k jejich změně, nebo změna nebyla dostatečná. Klasickým příkladem je půjčování uměleckých děl do zahraničí, které nám musí povolit ministerstvo kultury, zatímco němečtí kolegové si o tom rozhodují sami. Náš systém je tak stále cetralizovaný a předpokládá, že ministerští úředníci nejlépe vědí, co můžeme a nemůžeme půjčit do Žitavy nebo Jelení Hory. Ale je to vlastně drobnost, se kterou jsme se naučili žít.

2. A ona existuje jiná alternativa? ČR je evropská země, od počátku budování státních zřízení jsme byli součástí Evropy, naše politika se vždy orientovala na jiné (západo-) evropské státy... Členství v EU není důležité, je přirozené!

3. Letošní volby do EU nechápu jako zásadní. Zásadní je jít volit.

-komerční obsah-


Celkem
Sdílení