„ANO už se nedá věřit ani v regionech,“ říká krajský šéf Pirátů. Ve volbách se nechtějí „umazat od čachrů a politikaření“

„Lepší naděje bude Liberecký kraj mít, když ze sebe konečně setřese staré parazity, kteří zde nastavili obludný klientelismus vycizelovaný hlavně v období takzvané opoziční smlouvy,“ říká v rozhovoru pro Liberecké Zprávy Ondřej Kolek, předseda Krajského sdružení České pirátské strany pro Liberecký kraj. Piráti nyní vybrali volebního lídra a podle Kolka chtějí krajské volby vyhrát.


Ondřej Kolek. Foto: Česká pirátská strana

Když jste šli v Jablonci před rokem do koalice s ANO, prorokoval jsem v rozhovoru s jedním z vašich kolegů, že v čele města nevydržíte ani rok. Měl jsem dojem, že politiku nahlížíte příliš idealistickým pohledem, který v realitě, bohužel, nemůže obstát. Netrvalo to ani tak dlouho a v Jablonci jste v opozici. Plyne pro vás z těchto událostí pro krajské volby nějaké „poučení z krizového vývoje“?

Poučení je, že ANO se nedá věřit ani v regionech, že v politice musíme počítat se vším a průběžně musíme kromě práce pro voliče také zveřejňovat své úspěchy a cíle. Protože zpětně, po nějaké kolizi, už to nemá tu sílu. Krajské předsednictvo s touto koalicí od začátku nesouhlasilo stejně jako část jabloneckých členů, ale nechtělo, a s ohledem na naši vnitrostranickou demokracii ani nemohlo, takový krok zakázat. Já osobně jsem lidem říkal, že Pirátům v Jablonci musíme dát radu, pak důvěru a nechat je projít si tu cestu. I nezdary, nebo právě ony, hledajícího člověka poučí a posílí. Přál bych si, aby to pro naše členy bylo poučením, že do problému nemusejí vždy nejlépe vidět ti, kteří mu jsou nejblíž. Aby nás takové zkušenosti stmelovaly a nerozdělovaly. Koalice s ANO vznikla ve složité rovnici voleb. Pokud mělo dojít k pokusu o pozitivní změny v Jablonci, byla to jediná cesta, jak ukončit neblahé působení ODS, o které jsme věděli, že se chce s ANO dohodnout, protože měla dobrou vazbu na pana Kouřila z ANO (náměstek primátora Milan Kouřil - pozn. red.). Naši zastupitelé to vymysleli tak, že s uskupením Společně pro Jablonec budou mít nad ANO v radě města převahu, a tím zamezí nekalostem. Nenapadlo je, že se ANO domluví za zády koaličních partnerů s ODS, o které před volbami pan Kroupa (dnes již bývalý primátor Milan Kroupa zvolený za ANO - pozn. red.) mluvil v tom smyslu, že jejich špatné vedení města je třeba ku prospěchu Jablonce zastavit. Podraz udělalo ANO poté, co Piráti upozornili na konflikt zájmu tehdejšího primátora Kroupy a nechtěli slevit, pokud primátor svůj problém nevyřeší. Z toho plyne poučení pro voliče, že Piráti ze svých zásad a slibů nesleví, ani když jim hrozí ztráta moci. Při zpětném pohledu to pro nás a hlavně pro naše pirátské zastupitele byla cenná zkušenost s vedením velkého města. Věřím, že příště mohou Piráti v Jablonci díky této zkušenosti vyhrát volby.

Cesta vlakem do Liberce by mohla trvat 20 minut

Co jsou vaše programové priority pro krajské volby. Můžete uvést ryze lokální problematiku typickou pro Liberecký kraj, na níž se hodláte zaměřit?

To je předčasná otázka, která navíc není na mě, přesto se vám pokusím odpovědět. Nehodlám v nadcházejících krajských volbách kandidovat na čele kandidátky, protože musíme rozložit síly. Věnuji se jiným oblastem a spíše celostátním tématům. Máme již ale zvoleného lídra pro krajské volby, Zbyňka Miklíka z Turnova, a momentálně vybíráme čelo. Až bude zvoleno prvních pět pozic kandidátky, začneme chystat programové priority složené z celostátní vize pro krajské volby a z místních specifik Libereckého kraje. Určitě budeme skloňovat transparenci a dobré hospodaření, vzdělávání, dopravní infrastrukturu a podnikatelské prostředí. Chceme ale opět zvedat také otázky životního prostředí se zaměřením na náš kraj. Již dlouhodobě máme lokality ohrožené problémy spojenými s vodou a kůrovcová kalamita jistě zastihne v minulosti tolik zkoušené Jizerské hory, ale zřejmě také Český ráj a další místa. Chceme například podpořit zakládání malých vodních ploch, které jsem prosazoval už v minulých volbách.

Které tři problémy jsou podle vás pro Liberecký kraj nejzásadnější?

Krom závazků, které Piráti ctí vůči životnímu prostředí, a které potřebují minimálně celostátní konsenzus a posvěcení vlády, tu máme řadu dalších stavebních kamenů, které je třeba dobře usadit. Za mě je to nedokončená dopravní infrastruktura, od páteřních silnic po tragicky zastaralé a pomalé železniční propojení napříč krajem a do okolních krajů. Cesta vlakem z Liberce do Prahy dnes s přestupem trvá dvě a půl hodiny, přitom by mohla trvat i jen 20 až 40 minut. Kraj musí podpořit mladé začínající podnikání, aby se rozšířila paleta firem a snížila rizika a dopady nastupující digitalizace, kdy jsou ohroženy jednotvárné výroby a výrazná dominance jednoho odvětví. V kraji je přitom mnoho brownfieldů a lokalit s horší dostupností práce, které zarůstají kopřivami na úkor průmyslových zón u pár měst. Kraj musí navzdory špatné vládě státu zlepšit v rámci možností podmínky pro střední školy a tím zdvihnout jejich kvalitu. Je to nutný předpoklad kvasu podnikavosti a tvůrčího myšlení, kterého jsem se dotkl před chvílí. Často propírané otázky spojené s krajskou nemocnicí, se zlepšením turistického ruchu nebo třeba podpory regionálních výrobců potravin jsou také důležité, ale dnes před námi stojí několik, neváhám říci, výzev století.

Uzrál čas na evoluci vzdělávání

A kde vidíte naopak tři největší naděje Libereckého kraje?

Máme bohatou tradici lehkého průmyslu, kdy se u nás v mnoha odvětvích udávaly celosvětové trendy. S podporou vzdělávání vedoucí jedince k samostatnosti, kritickému myšlení a schopnosti řešit výzvy dnešního rychle se měnícího světa, může Liberecký kraj v budoucnosti vyniknout. Liberecký kraj má unikátně členitou geografii, kdy tu máme vše od Krkonoš přes Český ráj po Máchovo jezero. Při současné poloze v trojmezí na hranicích s Německem a Polskem máme unikátní předpoklady pro turistiku zaměřenou na přírodu a ekologicky šetrné zemědělství a místo, kde se dobře žije a kde lidé rádi zůstávají. Lepší naději bude Liberecký kraj mít, když ze sebe konečně setřese staré parazity, kteří zde nastavili obludný klientelismus vycizelovaný hlavně v období takzvané opoziční smlouvy. Uvidíme, jestli k tomu volič pomůže.

Kam by se měl Liberecký kraj obecně ubírat? Napříkad šéf nové Kanceláře architekta města Liberce Jiří Janďourek míní, že by se měl region stát jakýmsi českým Silicon Valley. Jak to vidíte vy?

Piráti tento cíl mají dlouhodobě v celorepublikovém měřítku. V mnoha ohledech jsem odpověděl výše. Uzrál čas na další evoluci vzdělávání, které především povede lidi k touze po celoživotním zlepšování se a ke schopnosti realizovat svoje nápady. Nemusí hned jít o Silicon Valley, stačí, když si už dnes budou učni umět poradit s opravou elektromobilu a hybridu, protože za pár let budou spíš autoelektrikáři než automechanici a spíš mechatronici než elektrikáři. Každopádně tady není čas otálet a některé jiné kraje jsou v tomto před námi. Když chcete být v tomto unikátní a první, musí jít z vedení kraje zcela jiný étos a charisma než doposud. Údržbáři možná opravují kapající kohoutky, ale nový dům nepostaví.

Největším tématem je nyní klimatická změna. Máte ve svém programu kroky, jak její dopady zmírnit?

Co se nakonec dostane do krajského programu je otázka, ale je jasné, že musíme řešit otázku vodních zdrojů a podporu malých vodních ploch - něco jako „rybníčková dotace“. Pokud důvěryhodné zdroje prokážou přínosy a udržitelnost elektromobility, lze podpořit dobíjecí infrastrukturu. Kraj musí také podporovat zemědělské přístupy šetrné k životnímu okolí, aby byla ochráněna půda a polích se pěstovaly potraviny a ne paliva. Můžu slíbit, že to bude jedna z priorit pirátského programu.

Nabídku Zelených i KDU-ČSL jsme odmítli

K politice: spojit se s vámi chtěli lidé z různých libereckých hnutí, což jste odmítli. Vidíte na krajské scéně jiného partnera, s nímž byste mohli jít do voleb společně?

Nevidíme. Dostali jsme nabídku od Zelených a KDU-ČSL, kteří chtějí postupovat společně. Jejich seriózní nabídku jsme si nechali představit na pirátském zasedání v Jablonci letos v září a pečlivě jsme ji prodiskutovali. Nakonec jsme koalici v hlasování velkou většinou odmítli s tím, že šlo spíše o to jít samostatně a mít jasnou kontrolu nad tím, s čím za voličem přicházíme. Že jsme to my Piráti s naším tradičním a přitom setrvale vylepšovaným programem, který vidí svět i náš kraj celostně a přitom odpovídá na problémy každodenního života. Takže jsme otevřeni povolební spolupráci, ale do voleb se naši členové rozhodli jít s jasným pirátským poselstvím sami za sebe.

Angažuje se nějak v přípravě na krajské volby v Libereckém kraji předseda Pirátů Ivan Bartoš, který je z Janova nad Nisou a často se sem za rodinou vrací?

Neangažuje se přímo jako hlavní aktér. Ivan nás určitě jako tradičně přijede navštívit a zúčastní se nějaké naší události. V tom však nemáme výhody před ostatními kraji, které Ivan objíždí stejným způsobem. Je předsedou všech českých Pirátů a tak se snaží pomáhat všem.

Máme schopnosti i šanci vyhrát

Pokud byste ve volbách uspěli, s kým byste nejraději tvořili koalici?

Až ve volbách uspějeme, věřím, že budeme jednat nejpravděpodobněji se Starosty a se Zelenými. Ti první zřejmě budou jedněmi z nejsilnějších, a přitom u nich necítím nespolehlivost jako u ANO. Ti druzí budou prosazovat ekologická témata, což rádi podpoříme a přitom vyvážíme naším praktičtějším přístupem. Chceme přinášet ideály tam, kde je kraj moc při zemi a naopak být zárukou racionality tam, kde už se moc idealizuje.

A s kým v žádném případě?

Do koalice určitě nepůjdeme s KSČM a SPD. Dinosauři ODS a ČSSD ovšem rovněž nebudí důvěru, nesmyli ze sebe „Palermo“, neomladili se mentálně ani personálně, bohužel.

Jaký je ostatně váš cíl, kolik procent chcete získat?

Chceme se dostat nad 10 %, to budu aspoň spokojen. Jsem si vědom toho, že v krajských volbách nemusíme kopírovat výsledky do poslanecké sněmovny a situace je dost nepřehledná. Budu rád, když Piráti získají důvěru v podobě 15 % hlasů. Podstatnější, než procenta bude rozložení mandátů a osobnosti, které se nám podaří do krajského zastupitelstva dostat.

V Libereckém kraji kandidujete již potřetí, dosud to nikdy nevyšlo. Nyní se ovšem obecně postavení Pirátů a vaše renomé v očích politického publika značně změnilo k lepšímu. Troufáte si na vítězství v krajských volbách?

Troufáme. Víme, že tu mají silnou podporu Starostové, kteří nemají škraloup z celostátní politiky. Voliči ANO se nebudou ptát na program a osobnosti a s velkou hojností obdarují toto hnutí svými hlasy. Liberální a klimaticky zodpovědný volič bude váhat mezi Piráty, Zelenými a Změnou. Na rozdíl od mnohých jsme ještě nedostali šanci se v Libereckém kraji ukázat. Bude to těžké, ale už teď máme vybraného kvalitního lídra a brousíme formu pro příští rok. Máme schopnosti i šanci vyhrát.

O jaké resorty máte největší zájem?

To bude záležet na zvoleném čelu kandidátky. Kromě jiného doporučím kolegům školství.

Pokud byste ve volbách uspěli, jaká by měla být v případném sestavování koalice vaše osobní úloha?

Protože jsem přes výzvy členů i Ivana Bartoše odmítl jít znovu na čelo kandidátky a pošetřím síly do sněmovních voleb, rád pomůžu svými zkušenostmi a doporučeními. Bude se to týkat hlavně přesné definice podmínek koaliční spolupráce a způsobu jednání tak, abychom voličům za jejich důvěru vrátili dobře odvedenou práci, u které se neumažeme od čachrů a politikaření.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE