Archeologové našli pozůstatky dvou domů, kolem kterých před 800 lety možná chodila i svatá Zdislava

Archeologové v Jablonném v Podještědí našli pozůstatky dvou domů, kolem kterých před téměř 800 lety možná chodila i svatá Zdislava. Jde o nejstarší nalezené stavby města. Informoval archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský. Podle něj jde o nejvýznačnější nález archeologického průzkumu, který ve městě trvá třetím rokem a provází rekonstrukci krajské silnice 270.


Dvě polozemnice ze 13. století, do země zahloubené domy, archeologové objevili na rohu náměstí a v ulici Zdislavy z Lemberka. Jeden z nalezených domů v minulosti částečně vyhořel. „Nález dokládá počátky města. Je to předlokační osídlení, to znamená ještě před tím, než naplánovali náměstí, než naplánovali bránu, hradby," uvedl Brestovanský.

Jablonné je poutním místem a v Libereckém kraji patří k nejcennějším a nejstarším místům s městským osídlením, doloženým je už z poloviny 13. století. Celé staré město bylo uzavřeno v hradbách. Archeology nyní zkoumané polozemnice měly podle Brestovanského půdorys pětkrát krát čtyři až pět metrů. „Jsou tam zajímavé konstrukční prvky, protože jsme našli část zborcené dřevěné stěny, dřevěné schody, máme tam keramické nádoby," uvedl archeolog. V jednom z domů archeologové našli i přesleny, což byly součásti vřeten pro spřádání nití. Podle Brestovanského z toho plyne, že se obyvatelé domu museli zabývat textilní výrobou.

Ve středověku bylo Jablonné významným obchodním centrem, leželo na královské cestě na Žitavu. Archeologický průzkum v centru města začal v roce 2017. Brestovanský již dříve uvedl, že průzkumy zhruba 70 parcel kolem náměstí ukázaly, že jsou zřejmě nejstaršími známými měšťanskými parcelami v zemi. Mezi nejzajímavější nálezy také patří objevení základů do té doby neznámé severní brány v ulici Zdislavy z Lemberka. V jámě před branou našli dokonce archeologové obětinu v podobě kostry býčka. Archeologům se na náměstí podařilo objevit také dřevěný vodovodní řad, který vznikl po vydlabání vnitřku kmenu stromu a který se řadí k nejstarším inženýrským sítím v regionu.

Archeologický výzkum provází rekonstrukci frekventované silnice, na kterou získal Liberecký kraj evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Akce za více než 43 milionů bude pokračovat letos, kdy je třeba dokončit úsek přes náměstí.


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE