Babišovo hnutí ostře napadlo pirátského náměstka. Uváděl prý město v omyl. „Je to odveta, že jsme řešili nesrovnalosti v nárocích firmy primátora,“ oponuje Chuchlík

Jindřich Horák má v ulici Budovatelů ve spodním centru Jablonce prodejnu s elektronikou. V posledních dnech se kvůli tomu, a také proto, že je členem ODS, stal klíčovou postavou, okolo níž hoří spor rozpadající se koalice hnutí ANO, Pirátů a Společně pro Jablonec. Horákův obchod totiž stojí v ulici, která se kříží s ulicí Poštovní. Křižovatka měla být už několikrát uzavřená kvůli opravě kanalizace a rekonstrukci inženýrských sítí. Opakovaně se tak nestalo. Naposledy byla část stavební akce zastavená začátkem září kvůli Horákovu odvolání. Podnikatel má za to, že je celý projekt nedodělaný, a proto nebezpečný. Jeho odvolání ovšem posloužilo jako palivo k rozjetí další politické pře.


Pirátský náměstek Jakub Chuchlík. Foto: FB Jakuba Chuchlíka

Ale popořádku.

Primátorův náměstek Jakub Chuchlík (Piráti) nejprve na facebook napsal toto:
„Jindřich Horák z ODS se snaží zastavit projekt prodloužení tramvaje, který ODS spustila. Podle svých slov: aby zastavil projekt tramvaje, odvolal se proti projektu dešťové kanalizace. Projekty spolu nesouvisí, jen se koordinují. Měsíc jsme domlouvali, jak snížit dopady stavby na jeho obchod a zásobování. Domluvili se, a přesto přišlo odvolání. Kvůli odvolání bude křižovatka uzavřena dvakrát:
– letos z důvodu rekonstrukce sítí (akce vodařů a plynařů)
– příští rok z důvodů stavby dešťové kanalizace
Mohlo to být najednou, rychleji a levněji.
Dobrý hospodář se pozná…“

„Jsem sice členem ODS, ale s podnikáním a s tím, proč jsme byli donuceni se odvolat, to absolutně nemá nic společného,“ řekl dnes Horák Libereckým Zprávám. O stavbu se podle svých slov začal intenzivně zajímat poté, co zjistil, že nové vedení města změnilo původní projekt, čímž by přišel o parkovací místa pro zákazníky.

Důležitou roli v rozepři hraje také plánované protažení tramvajové tratě z Liberce do centra Jablonce nad Nisou, o němž se ve svém příspěvku na sociální síti zmiňuje Pirát Chuchlík.

Vizualizace protažení tratě do centra města. Zdroj: město Jablonec

Podnikatel Horák říká, že nikdy nebyl proti tramvaji. Ačkoliv rozporuje, že by za projektem stála ODS, jak ve svém statusu napsal Jakub Chuchlík. „Byli to pánové Berounský a Pleticha. Projekt, se kterým jsme neměli žádný problém, schválilo zastupitelstvo v roce 2016. Bohužel nové vedení začalo projekt měnit tak, že bychom například před obchodem přišli o parkovací místa. Když jsem toto zjistil, začal jsem se o věc více zajímat a zjistil, že tak rozsáhlá a zásadní stavební akce rozhodně není připravená stoprocentně,“ podotkl Horák.

ANO: Náměstek jen odváděl pozornost

Aktuálně se ovšem v politickém ringu rozdávají rány především kvůli rozkopané křižovatce. Na Chuchlíkova facebooková slova dnes ostře zareagovalo Babišovo ANO. V prohlášení jej obvinilo, že uváděl město v omyl. „Původně měly začít stavební práce v souvislosti se stavbou dešťové kanalizace a rekonstrukcí inženýrských sítí 1. července. Na základě vysvětlení náměstka pro rozvoj města Jakuba Chuchlíka (Piráti) však byla stavba odsunuta na 2. srpna. Podle Jakuba Chuchlíka muselo dojít k odsunutí stavby kvůli tomu, že jeden z investorů, který měl souběžně s městem stavbu zahájit, nestihl včas vysoutěžit dodavatele stavby. Výše uvedené důvody měly podle našeho názoru pouze odvést pozornost od skutečnosti, že v té době neměl odbor územního a hospodářského rozvoje magistrátu, který spadá pod náměstka Chuchlíka, na stavbu platné stavební povolení, bez kterého nemohla být celá akce k 1. červenci 2019 spuštěna,“ uvedlo ANO ve svém prohlášení.

Primátor Milan Kroupa. Foto: FB Milana Kroupy

S čímž souhlasí i podnikatel Horák. Jak říká, od dubna jednal s řadou lidí. Nejenom s Jakubem Chuchlíkem, ale také třeba s primátorem Milanem Kroupou, s vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje Otakarem Kyptou, s provozně technickým ředitelem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Ludvíkem Lavičkou nebo s lidmi z ŘSD. Všichni si jej prý přehazovali. A od dubna až do konce srpna nebyla žádná dohoda ujednána. „Navíc jsem zjistil, že na stavbu dešťové kanalizace dokonce ani nebylo vydané stavební povolení. Nesrovnalostí je ale v projektu mnohem víc. Před naším obchodem má například vést hluboký výkop. Neexistuje přitom žádný posudek, jak by se taková věc mohla podepsat například na statice objektu, kde máme prodejnu. Výkop má být ve vzdálenosti sedmi metrů od štítu budovy, kde jsou samozřejmě další prodejny, ale především nad obchody stojí panelový dům. Žádali jsem o projednání tohoto problému, ale město nekonalo. Podali jsme také námitky, opět ovšem nebyly projednány. Proto nám nakonec nezbylo, než podat odvolání,“ vysvětluje podnikatel.

Chuchlík: Skutečným důvodem je odpor k prodloužení tramvaje

Jakub Chuchlík pro Liberecké Zprávy výhrady odmítl. Konstatuje, že bezprostředně po obdržení námitky k projektu dešťové kanalizace osobně kontaktoval autory a požádal je o jednání. Na setkání bylo podle něj deklarováno, že skutečným důvodem námitky je odpor k navrženému řešení prodloužení tramvajové trati. „Zadavatelem projektu tramvaje však není město, ale DPMLJ. S panem Horákem jsem již dříve o tomto tématu jednal a na základě jeho výhrady také řešil úpravu problematických míst s DPMLJ a jejich projektanty. Část parkovacích míst, o která panu Horákovi jde, se díky těmto jednáním podařilo do návrhu dostat. Autoři námitky deklarovali, že nechtějí dělat městu komplikace a pokud vyřešíme dílčí dopady vlastní stavby dešťové kanalizace na parkování a zásobování obchodů, nebudou již stavební řízení napadat. Na základě naší dohody proběhla proto jednání se stavební firmou, ohledně záboru a organizace stavby i s dopravním projektantem, ohledně projektu dopravně inženýrského opatření, který řeší provizorní dopravní režim po dobu stavby. Odbor rozvoje tedy udělal vše pro to, aby vyšel autorům námitky vstříc, a proto jsme předpokládali, že bude dodržena i dohoda na straně stěžovatelů,“ upozorňuje náměstek.

Křižovatka ulic Budovatelů a Poštovní. Foto: město Jablonec

ANO nicméně tvrdí, že za průtahy může náměstek Chuchlík. Hnutí uvádí, že vydané stavební povolení bylo zveřejněno na úřední desce teprve 31. července, kde bylo podle zákona do 15. srpna. „V tom okamžiku začala běžet patnáctidenní lhůta pro podávání případných odvolání, která vypršela v pátek 30. srpna. Teprve po uběhnutí této lhůty, pokud by se nikdo neodvolal, by bylo možné stavbu zahájit. To se ale nestalo. Odvolání proti rozhodnutí přišlo sice na poslední chvíli, ale dalo se v kontextu událostí, které do té doby proběhly, očekávat. Co z toho vyplývá? Stavba nemohla začít 1. července, 2. srpna ani 2. září, jak bylo všude avizováno. Hnutí ANO se proto důrazně vymezuje proti postupu náměstka pro rozvoj města Jakuba Chuchlíka, který zcela vědomě uváděl obyvatele města, členy vedení města i některé magistrátní úředníky v omyl. Považujeme toto jednání za zcela bezprecedentní a absolutně nezodpovědné. Zároveň se vymezujeme proti tomu, že Jakub Chuchlík odvádí pozornost od vlastní neakceschopnosti směrem k podnikatelům podnikajícím v našem městě. Chápeme, že se obávají toho, že by stavba v těsné blízkosti jejich obchodů mohla jejich obchodní činnost nějakým způsobem narušit. Mají tedy plné právo vznášet námitky. Město se mělo snažit s podnikateli domluvit na řešení, které bude akceptovatelné pro obě strany. To bylo mimo jiné úkolem náměstka Chuchlíka. Ten sice tvrdí, že s dotyčnými podnikateli došlo k dohodám, ale tyto dohody bohužel nejsou ničím podložené. Proto považujeme za velice nešťastné, že jsou ze strany Jakuba Chuchlíka tito podnikatelé veřejně napadáni,“ stojí v prohlášení jablonecké buňky ANO.

Podnikatel: Je třeba odstranit nebezpečné problémy

Chuchlík oponuje. „O akci dešťové kanalizace jsem po celou dobu příprav předával veškeré aktuální informace od odboru rozvoje celému vedení města i veřejnosti. Všechny zprávy obsahovaly informaci, že se jedná o koordinaci třech samostatných staveb: rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu, rekonstrukce plynovodu a stavby dešťové kanalizace. První dvě jsou akce vlastníků sítí, se kterými má město smlouvu o spolupráci. Tyto firmy mají své akce povolené a zařazené v letošních investičních plánech a proběhnou bez ohledu na městskou dešťovou kanalizaci. Naším cílem bylo všechny akce zkoordinovat a provádět v jednom čase tak, aby byla doba uzavírky co nejkratší. Koordinace proto byla naší prioritou i ve chvíli komplikací na straně jednoho ze tří samostatných investorů. Proto jsme raději posouvali termín uzavírky, než prodlužovali dobu stavby,“ vysvětluje.

Uzavřít křižovatku bude zřejmě nutné i příští rok. Foto: město Jablonec

Náměstek rovněž odmítá slova hnutí ANO o napadání živnostníků: „Vážím si malých obchodníků v našem městě a rozhodně dotyčné podnikatele nenapadám. Ani nikomu neupírám právo využít zákonnou možnost odvolání. Vyjadřuji pouze politování nad tím, že je pro autory odvolání důležitější tento zástupný boj proti projektu prodloužení tramvajové trati než doba stavby a s tím spojené uzavírky a diskomfort pro všechny obyvatele. O dopadech zdržení koordinovaných projektů jsme stěžovatele informovali. Harmonogram staveb se nyní rychle přepracovává. Vlivem odvolání se křižovatka pravděpodobně uzavře dvakrát. Jednou letos z důvodů rekonstrukce splaškové kanalizace, podruhé příští rok kvůli dešťové kanalizaci i rekonstrukci plynovodu, který se z důvodů koordinace časově posunul. Dvakrát bude pravděpodobně muset dojít i k výluce provozu tramvaje.“

Podle podnikatele Jindřicha Horáka je nicméně projekt šitý horkou jehlou. Odmítá, že by odvoláním chtěl bránit rozvoji města, nutným opravám křižovatky. „Nevnímám to vůbec jako obstrukci. Naopak, díky odvolání bude čas na to, aby se vyřešily všechny problémy, které by v důsledku mohly být velice nebezpečné. A také máme jako místní podnikatelé prostě a jednoduše strach, jak bude stavba probíhat, když je okolo ní tolik nedořešených otázek,“ míní Horák.

Současně říká, že jej různá vyjádření města, která postupně vydává, poškozují. „Už někdy od května máme tržby nižší o dvacet procent. Zákazníci jsou chaotickým informováním zmatení a bojí se, že třeba prodejnu budeme muset uzavřít a že by pak nevěděli, kam jít například se zárukou. Což je nesmysl, zavírat nebudeme, bohužel dopad na naše podnikání je už nyní velmi reálný.“

Jednání města má za přehlídku nabubřelosti. „Uzavřít střed města zrovna v pondělí druhého září, kdy už je dopravní situace sama o sobě velmi komplikovaná, není nic jiného než arogance moci. Lidé, co tu žijí nebo tady podnikají, nikoho příliš nezajímají,“ uzavírá.

Vedlejší efekt rozpadu koalice

Nynější politické spory o opravu křižovatky jsou tak dalším důsledkem rozštěpení koalice ANO, Pirátů a hnutí Společně pro Jablonec, k němuž došlo v polovině srpna. Koaliční situace se vyhrotila kvůli střetu zájmů primátora Milana Kroupy (ANO). V pozici jednatele společnosti GREPA Networks se domáhá zaplacení dvou milionů korun za provoz městského kamerového systému v letech 2016 až 2018. Žádá také odpuštění věcných břemen pro kabely položené v městských pozemcích v souvislosti s budováním metropolitní sítě. Dosud koaliční Piráti a Společně pro Jablonec byli proti. Což na posledním zastupitelstvu vedlo k faktickému rozpadu jablonecké vlády. A to poté, co byli na popud ODS a ANO odvoláni dva koaliční náměstci, a sice Petr Klápště a Štěpán Matek. Oba z hnutí Společně pro Jablonec. Oba měli v gesci řešení primátorových afér. Z rady je odstranily hlasy politiků z ANO, ODS a Starostů pro Liberecký kraj.

„K vyjádření kolegů z ANO bych podotkl, že by bylo lepší řešit tyto věci společným jednáním vedení města než ve veřejném mediálním prostoru. Celé prohlášení i způsob komunikace chápu především jako nevhodnou odvetu za to, že jsme jako zastupitelé za Piráty a SpJ upozornili na nesrovnalosti v nárocích firmy Grepa po městě,“ uzavírá Chuchlík.

V Jablonci se nyní každopádně hledá koalice nová. Podle kuloárních informací už ale ODS dochází s primátorovým ANO trpělivost. Vyjednávání, v nichž občanští demokraté požadují post primátora a ekonomického náměstka, prý totiž zatím k ničemu konkrétnímu nevedou.

Nakonec jen splašková kanalizace

V pondělí 2. září došlo k uzavření křižovatky jabloneckých ulic Poštovní a Budovatelů s tím, že budou zahájeny plánované rekonstrukce inženýrských sítí a stavba dešťové kanalizace. Nakonec ale stavební práce, rekonstrukci splaškové kanalizace, zahájila pouze Severočeská vodárenská společnost (SVS). Auta křižovatkou mohou dočasně projíždět, pro autobusy a tramvaj platí výlukový režim. Letos se nakonec uskuteční pouze rekonstrukce splaškové kanalizace. Práce na dešťové kanalizaci začnou až na jaře.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE