Dětská pornografie, zneužívání kryptoměn i hromadné útoky emailem. Kyberkriminalita roste, policie ji má jako prioritu

Sexuální nátlak spáchaný prostřednictvím sociálních sítí, útoky na obchodní společnosti, zneužívání kryptoměn k páchání trestné činnosti na síti, ale i hromadné ataky a vyhrožování prostřednictvím emailu. To je jen výsek z celé řady skutků, kterými pachatelé na internetu ohrožují své oběti.


Zpravidla útočí na různé typy cílů. Od nezletilých dětí přes dospělé jedince až po soukromé firmy. Podíl zločinu páchaného ve virtuálním prostu roste. Policie ČR, včetně ředitelství v Libereckém kraji, proto hledá nástroje a postupy, jak mu čelit. Boj s kriminalitou v kyberprostoru bere jako jednu ze svých priorit.

„U této kriminality zaznamenáváme jednoznačně nárůst mravnostních trestných činů. Typická je aktivita související s dětskou pornografií, se zločiny sexuálního nátlaku. Modus operandi (způsob provedení pozn. red.) je poměrně znám. Je to o tom, že někdo získá a použije fotografii či video a následně oběť vydírá. V kyberprostoru ale máme i celou řadu hospodářských deliktů,“ říká krajský policejní ředitel Vladislav Husák.

Pachatelé používají stále nové a těžko odhalitelné techniky a metody. Vedle mravnostních deliktů se proto kriminalisté chtějí zaměřit i na oblast kryptoměn, zejména Bitcoin a Monero, které jsou hojně využívány k páchání kyberkriminality a následné zastírání finančích prostředků získaných podvodem.

„Kyberkriminalitu vnímáme jako zásadní problém. Proto je pro nás prioritou. A to nejen v rámci kraje, ale i jednotlivých územních oddělení. Jedna věc je ale vytvořit prostředí a druhá získat lidi, kteří se jí dokáží kvalitně věnovat. Naší výhodou je, že tu máme Technickou univerzitu v Liberci, s níž můžeme v tomto směru spolupracovat,“ vysvětluje policejní ředitel Husák.

Boj s kriminalitou na síti se stává prioritou č. 1 nejen v rámci Libereckého kraje, ale v celé zemi. Policie bohužel často nedokáže nabídnout zkušeným expertům z IT odpovídající finanční ohodnocení, které jim dá soukromá sféra. Počet kriminalistů, kteří se budou specializovat právě na tento typ kriminální činnosti, se má rozrůst. Podle některých odborníků totiž nejpozději do deseti let bude právě oddělení boje s kyberkriminalitou v rámci bezpečnostní složky nejklíčovějším útvarem.

Policejní prezidium v minulosti opakovaně upozorňovalo především na případy zneužívání dětí na internetu.

„Sexuální zneužívání dětí je jedním ze závažných problémů současného internetového světa. Internet poskytuje především anonymitu a není složité se vydávat za někoho jiného. K vyhledávání a kontaktování vhodných obětí (převážně dětí) dochází nejčastěji na sociálních sítích nebo v online hrách. Takové osoby v kyberprostoru ztrácí zábrany a neuvědomují si veškerá rizika. Nedokáží rozpoznat nebezpečí, která jim hrozí. Nechají se obvykle snadno přesvědčit k zasílání svých erotických fotografií. Tyto projevy se označují jako sexting,“ varují preventisté.

Právě samy děti dobrovolně poskytnou pachatelům citlivý materiál, jenž může být následně použit proti nim.

„Stávají se snadno vydíratelné. Vystavují se tím typickému nátlaku typu: Jestli nepošleš další a ještě odvážnější fotky, tak pošlu tvé rodině, kamarádům a spolužákům ze školy fotky, které už mám. Často se nafotí a natočí v sexuálně vyzývavých pozicích a závadový materiál bez znalosti standardních pravidel bezpečného chování v síti odesílají protějšku, který ve většině případů znají právě jen prostřednictvím internetu. Tento materiál v drtivé většině případů bez omezení koluje po síti a jeho definitivní odstranění je prakticky nemožné,“ upozorňují odborníci.

Děti šířící své vlastní intimní fotografie či videa se navíc stávají pachatelem trestných činu jako například: Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií - § 192 trestního zákoníku, Zneužití dítěte k výrobě pornografie - § 193 trestního zákoníku, Ohrožování výchovy dítěte - § 201 trestního zákoníku apod.

Nebezpečným je i tzv. Kybergrooming. „Jedná se o sofistikované jednání pachatele, který manipuluje s dítětem za účelem vylákání na osobní schůzku a následného sexuálního zneužití či ublížení na zdraví. Kybergrooming má úzkou vazbu k trestnému činu „Svádění k pohlavnímu styku“ - § 202 trestního zákoníku. Pachatelé oslovují oběti na sociálních sítích a v rámci komunikačních programů. Následně se snaží přemluvit oběť k obnažování před webkamerou, erotickému sebeukájení a následně i nabízí úplatu za pohlavní styk," varují experti.

Stále častěji se objevují i případy poškozování obchodních společností. Pachatelé například vytipované firmě pošlou k úhradě faktury za neexistující závazky, které vypadají jako požadavek jednatele či jiné oprávněné vedoucí osoby z dané firmy.

„Nepochybně je potřeba se zaměřit i na prevenci, ale její podpora by měla vzejít od Úřadu vlády ČR. Policie může preventivně působit a v tomto ohledu spolupracovat, ale jsme spíše represivní orgán," upozorňuje ředitel Husák.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení