Exkluzivně: UFO? Ne! Unikátní studie a vizualizace, jak by jednou mohl vypadat bývalý vojenský prostor v Ralsku

Velmi působivou proměnu bývalého vojenského prostoru nabízí unikátní Studie revitalizace sídelní kultury a krajiny města Ralsko, na níž pracoval tým špičkových architektů, urbanistů, ale i dalších expertů z mnoha různých oborů. Liberecké Zprávy získaly několik vizualizací, které odhalují, jak si odborníci život v této ojedinělé části Libereckého kraje do budoucna představují. A v co by rozsáhlé území s pohnutou historií proměnili.


Studie, jejímž zadavatelem byl Liberecký kraj a hlavním zpracovatelem Technická univerzita v Liberci (TUL) a její partneři, řeší rozvoj sídelní struktury a post - kulturní krajiny města Ralsko s cílem: ...„utvořit jednotnou vizi a strategii pro daný region.“

Přestože materiál nabízí pestrou paletu doporučení, jak s prostorem naložit, jedná se zatím skutečně pouze o návrhy, nikoliv finální projekty k realizaci.

V obsáhlé analýze expertní tým řeší celou škálu faktorů a témat. Například rozvoj krajiny, infrastrukturu, životní prostředí, turistický ruch, bydlení, ekonomiku, dopravní osy, ale i soběstačnost.

Stručná historie Ralska

První písemné zmínky o rozsáhlém území dnešního Ralska pocházejí ze 13. století. Před rokem 1945 zde žilo přes 7 tisíc převážně německých obyvatel, z nichž většina byla po II. světové válce odsunuta. O pět let později zde vznikl vojenský výcvikový prostor Československé armády. V následujících dvou letech pak došlo k úplnému vysídlení obyvatelstva.

Po roce 1968 prostor využívala především Sovětská armáda. O dvacet let později zde dokonce bylo modernizováno největší vojenské letiště a základna Sovětské armády na našem území. Tou dobou žilo v prostoru na 20 tisís vojáků a rodinných příslušníků ze SSSR. Později, s odchodem sovětských vojsk v roce 1992, byl vojenský výcvikový prostor zrušen.

Dnešní Ralsko vzniklo v lednu 1992 sloučením 9 osad. Statut města využívá od roku 2006, přičemž městský úřad sídlí v části Kuřivody.

Jak konkrétně by mohlo cenné území Libereckého kraje jednou vypadat, je nepochybně „hudba vzdálené budoucnosti.“ Unikátní studie nicméně ukazuje, že hodnotný prostor, který desítky let sloužil výhradně armádě, skrývá nepřeberné množství příležitostí.

Zdroj: Studie revitalizace sídelní kultury a krajiny města Ralsko (7x)

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE