Fotogalerie: Architektonickou soutěž vyhrálo sblížení historického centra s řekou

Dvaadvacátý ročník studentské soutěže Ještěd f Kleci o nejlepší projekty na liberecké Fakultě umění a architektury vyhrála Svetlana Devyatkina. Bodovala s bakalářskou prací „Česká Lípa – návrat k Ploučnici“. Projekt cílí na problematiku odloučení historického jádra města od jižního břehu řeky Ploučnice. Pracuje s doplněním nové pěší a cyklistické lávky a oživením říčního břehu, doplněný o nové bydlení i atraktivní veřejné prostory.


Práce se podle slov vítězky zabývá územím na důležité městské cestě blízko řeky Ploučnice v České Lípě. „Snaží se využit potenciál místa a navázat ztracené spojení dvou částí města - historického jádra a jižního břehu. Záměrem je také oživení veřejného prostoru parku při Smetanově nábřeží a protějšího břehu řeky,“ uvedla Svetlana Devyatkina.

Její návrh řeší prostor nacházející se na břehu Ploučnice u parku při Smetanově nábřeží. „Pomyslný pás u vody je charakteristický rozptýlenou solitérní zástavbou podél řeky. Na východě je definováno klášterem s kostelem, které ukončuje park u řeky. Ve střední části je umístěn azylový dům, objekt farní charity a řešené území kolem vily s opuštěnou zahradou. Pás je ukončen industriální výrobou a železničním náspem,“ dodala studentka.

Území na styku dvou urbanistických struktur skýtá podle ní velký potenciál pro město. Jako možnost využití navrhuje soubor staveb s obytnou a komerční funkcí.

„Klíčovou ideou návrhu je navázání spojení mezi historickým centrem a jižní částí města, které se zničilo postupným narovnáním koryta Ploučnici, proložením silnice v západovýchodním směru a asanací hrany historického jádra. Dnes je historické jádro spojeno s levým břehem Ploučnice třemi mosty, z nichž je jeden určen primárně automobilové dopravě. Tyto spojení doplňuju o novou pěší lávku, která bude navazovat na pěší okruh kolem sportovního areálu a novou cestu podél řeky. Ta bude sloužit pro pěší a cyklisty, naváže tak na bohatou síť turistických a cyklistických tras v okolí České Lípy. Menšími úpravami břehů a parku při Smetanově nábřeží se snažím přivést lidi blíže k vodě a oživit jejich vztah k řece,“ věří autorka práce.

Počítá se zachováním a rekonstrukcí vily, která by měla být využívána Farní charitou. Její přístavby z 70. let budou odstraněny a na místě vznikne nová zahrada a parkovací stání. Stávající strukturu doplňuji o řadové domy, definující uliční čáru, a tím posilují městský charakter. Z urbánního hlediska má zástavba směrem k řece charakter solitérních objektů. „V tomto duchu navrhuji na břehu řeky dvojdomy obklopené zahradou. Tyto struktury se potkávají v pomyslném těžišti návrhu – dvoře, kde se odehrává společenský život komunity obyvatel. Tady se scházejí sousedi, slaví narozeniny a pěstuje ovoce nebo zelenina.“

Nová zástavba je v jejím pojetí ukončena dvěma domy s veřejnou funkcí, které tvoří propustnou membránu mezi parkem a zahradou. „Pomyslně doplňují hmotovou a funkční linku veřejných staveb u vody: kostel – dům – vila – charita. Zároveň lépe definují území parku a vytváří nový bod k zastavení na cestě z centra na autobusové a vlakové nádraží. V přízemí objektu u ulice se nachází nízkoprahová kavárna, ve vyšších patrech kanceláře městského architekta. Nižší objekt bude sloužit především lidem žijícím v blízkém okolí. Nabízí prostor k pronájmu, který může být využit dle jejich potřeb jako dílna, místnost na oslavy, sál na menší přednášky nebo cvičení,“ konstatuje Svetlana Devyatkina.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE