Fotogalerie: Ze zchátralé renesanční tvrze vzniklo kulturní, obchodní a přednáškové centrum

Někdejší renesanční tvrz v obci Chrastná, což je část Osečné, byla jedním z objektů, které Liberecký kraj evidoval na seznamu brownfieldů, tedy zanedbaných a nevyužívaných areálů. Jak píše architektonický portál EARCH, ještě před pár lety tu byla propadlá střecha, opuštěné budovy, oprýskané omítky. Dnes je vše jinak. Přestavba hospodářských budov na ubytovací zařízení s několika sály a restaurací začala v únoru 2016 a obešla se zcela bez dotací


Tvrz Krassa byla, jak uvádí oborový portál EARCH, postavena v roce 1581 Šalamounem Blektou z Útěchovic, jenž tady vybudoval samostatný statek. Klasickou zemědělskou usedlost, typickou pro region.

Investor se snažil na tuto historii citlivě navázat a zachovat, co z historického dědictví lze. Cílem bylo z rozpadlé tvrze vytvořit kulturní, obchodní a přednáškové centrum pro firemní i soukromé akce a také poskytnout zázemí zdejším místním spolkům.

„Cílem rekonstrukce bylo přizpůsobit objekt novým požadavkům na využití formou multifunkčního centra. Maximální pozornost jsme věnovali obnovení atmosféry místa a snažili jsme se zachovat architektonicky a historicky cenné prvky budov. Novodobé necitlivé stavební zásahy byly odstraněny či zmírněny. Dispoziční úpravy se dotkly hlavně budovy B, ve které jsme potřebovali dosáhnout několika zásadních proměn – v suterénu to byla přestavba z kravína na školící centrum a z podkroví vzniklo ubytování pro účastníky školení. Součástí dispozičních změn budovy B bylo i vybudování zkušebny a lehké laboratoře, sloužící pro zemědělské účely. Mysleli jsme také na propojení objektů s vnitřní dvoranou – původní asfaltové plochy byly vybourány a celý prostor byl přepracován na odpočinkovou zahradu.“ řekl webu EARCH David Pospíšil, autor architektonického a stavebně technického řešení rekonstrukce Tvrze Krassa.

Jak píše EARCH, z konstrukčního hlediska byly stavby v době před zahájením rekonstrukce v poměrně zachovalém stavu, přičemž původní architektonický ráz se odrážel již pouze v hmotovém řešení budov. Vzhledově nejzachovalejší byla vstupní brána, která je památkově chráněným objektem. Té se rekonstrukce nedotkla a po dokončení stavby byla pod dohledem památkového úřadu zrestaurována.

V době zahájení rekonstrukce tvořila stávající zdivo budovy A a B kombinace pískovcového zdiva a cihelných vnitřních přizdívek. Stav zdiva byl v soklové části značně poškozený, hlavně vlivem nevhodně použitých vnitřních omítek a obkladů z nedávné doby. Pro nové zdivo prvního i druhého podlaží budovy A zvolil projektant pórobetonové příčkové tvárnice Ytong tloušťky 100 a 200 mm, v budově jsou použity příčkové tvárnice tloušťky 100 a 150 u vnitřních dělících konstrukcí prvního patra.

Interiérové stěny jsou podle EARCH izolovány 100 mm a 40 mm silnou izolací Multipor, která byla použita rovněž v suterénu. Vnitřní izolace těmito minerálními deskami jsou ideální právě u rekonstrukcí starších objektů, jejichž tepelněizolační vlastnosti stěn nevyhovují dnešním normovým požadavkům a způsobují nadměrné tepelné ztráty. U budov, kde není možné využít vnější zateplení, což byl i případ rekonstrukce Tvrze Krassa, je optimálním řešením. Pro efektivní snížení tepelných ztrát stačí i menší tloušťka interiérového zateplení, která je šetrná i ke konstrukci.

Foto: 8 x Roman Knotek


Celkem
Sdílení