Historické twítování: Jak se žilo v našem kraji ve 20. století? S čím se potýkali naši předkové

Věděli jste, v jakém roce se v Liberci objevil první automat na cigarety? A kdy a kde tam zprovoznili první světelný semafor? Tušíte, kdy bylo zkušební televizní vysílání z Ještědu? Nebo kdy komunisté zavedli povinné sňatky na národních výborech? Pak by vás mohl bavit náš seriál, který formou krátkých, někdy kuriozních zpráv, přibližuje život našich předků v kraji ve 20. století.


K téhle rubrice nás inspirovala dnes již legendární kniha STALO SE NA SEVERU ČECH (1900 - 2000). Jak jsme v ní listovali, napadlo nás, že i vy si možná rádi formou telegrafických zpráv připomenete, jak vlastně a čím žili naši prarodiče a rodiče v kraji. A o čem by tak asi před lety, pokud by už existovaly sociální sítě jako Facebook nebo Twitter, vlastně postovali svým virtuálním přátelům?

Repro z knihy Stalo se na severu Čech
Hledáme pro vás vždy několik dobových zpráv, a abychom vás úplně nezahltili, rozdělíme je do několika pokračování. Tentokrát jsme vybírali z "událostí a kuriozit" v letech 1940 - 1959 v měsících LEDEN a ÚNOR. Máte i vy nějakou oblíbenou knihu o životě našich předků v kraji ? Pošlete nám tip, rádi ho využijeme.

1940
3.2. Zemřel Franz Hantschel, autor Vlastivědy Českolipska z roku 1911

1941
10.1. Obecní správní komise povolila, aby byl v rámci všeobecné pracovní povinnosti při likvidaci sněhové kalamity na semilském náměstí postaven Janem Dolenským velký sněhulák podle návrhu arch. Oldřicha Udatného.
24.1. Schválena žádost Ředitelství pošt Pardubice o povolení stavby protileteckého krytu ve skalním masivu za semilským zámkem.
4.2. Básník Vítězslav Nezval se zúčastnil představení své hry Manon Lescaut v lomnickém Tylově divadle. Recitovala Lilly Hodačová.

1942
15.1. Jičínským gestapem zatčen pro ilegální činnost JUDr. Václav Fridrich spolu s dalšími osmi úředníky. Zemřel 29.5. 1942 v Osvětimi.
27.2. Poslední schůze městské správní komise v Turnově, která o rok dříve nahradila volené obecní zastupitelstvo. Město nadále spravoval jen německý vládní komisař JUDr. Benno Langhammer.

1943
13.1. Z Turnova odvezeni do internačních táborů všichni zbylí Židé.
28.2. V Semilech proběhla slavnost otevření ozdravovny pro německé děti. Městem prošel za zvuků bubnů průvod NSDAP a Hitlerjugend. Z Turnova přijelo kolem stovky Němců.

1945
17.1. Ze Semilska odjelo zvláštním vlakem před 400 mužů na zákopové práce na Moravu. Okresní úřad pro jejich vybavení zrekvíroval po domech 16 rýčů, 16 krumpáčů a stejný počet lopat.
23.1. Zrušen jízdní řád na železnici, vlaky nadále jezdily nepravidelně. Jízda povolena jen do 75 km.
23.1. Pro uprchlíky ze Slezska a pro vojsko byly zabrány semilské školy.
10. - 11.2. Příslušníci libereckého volkssturmu začali budovat protitankové překážky.
13.2. Ve Ktové přenocovala část transportu ruských zajatců, který pak pokračoval přes Turnov a Svijany do Březiny. Také v dalších dnech procházely severními Čechami mohutné proudy zajatců  z táborů v Horním Slezsku. Mnohým se s pomocí Čechů podařilo uprchnout a stávali se partyzány.
20.2. Zřízen liberecký stanný soud. Na jeho kontě je mimo jiné i 18 rozsudků smrti, vykonaných do konce války v budově gestapa v Rumjancevově ulici.

1946
1.1. Vytvořen národní podnik Spojené továrny na lustry v Kamenickém Šenově, později Lustry, n.p.
7.1. Pro nedostatek elektrické energie přechodně na Liberecku zaveden pětidenní pracovní týden.
15.1. Dva němečtí mladíci zavraždili v Liberci-Rochlici strážmistra SNB Rudolfa Červeného. Oba vrazi byli dopadeni 13.9. v Karlsruhe.
23.1. Činnost zahájil Severočeský vysílač v Liberci.
23.1. V průběhu ledna dostali řidiči nové označení vozů. Libereční měli před číslem Č-LL, obyvatelé okresu Liberec-venkov Č-LB, okresu Jablonec Č-JN atd. Značku Č-LB-1 dostal Henleinův osobní vůz Horch, který ONV později s ohledem na jeho reprezentativnost a spotřebu předal předsednictvu vlády.

1947
10.2. Prohlášení okresních výborů tří politických stran na Českolipsku - sociálně demokratické, národně socialistické a lidové - kritizovalo diktát komunistické strany v každodenní práci národních výborů a nerespektování vůle a přání zástupců ostatních stran, které se ocitly v menšině.
12.2. Stráž severu otiskla protest několika závodních rad proti zrušení jejich podniků a odvážení strojů na Slovensko. Postižení navrhovali likvidovat jen ty firmy, v nichž se nepodařilo obnovit výrobu.

1948
9.1. Okresní organizace ČSL uspořádala v Lomnici nad Popelkou veřejnou schůzi, na níž promluvil redaktor Pavel Tigrid. Na obdobné akci sociálních demokratů , konané 27.1. , vystoupil Bohumil Laušman, nový předseda strany po porážce prokomunistického fierlingerovského křídla.
31.1. Ustaven Pěvecký sbor severočeských učitelů, jehož zakladatelem byl Jaroslav Šulc (1898-1964), který v České Lípě již před válkou dirigoval mužský pěvecký sbor Unii a smíšený pěvecký sbor Sokola.
8.2. Bor u České Lípy úředně přejmenován na Nový Bor.

1949
1.1. Po ustavení nové organizace Československé státní statky vznikl jako jeden z prvních v severních Čechách Státní statek Zákupy. Existoval ovšem v jiné podobě už od konfiskace habsburského majetku po první světové válce.
21.1. Jablonecké divadlo přejmenováno na Divadlo Julia Fučíka. Zároveň odhalena deska s Fučíkovým reliéfem od Aloise Hubičky.
1.2. Okresní soud přeložen ze Semil do Železného Brodu. Zrušen okresní soud ve Vysokém n. J. Vyneseny první rozsudky za účasti soudců z lidu.
10.2. K tomuto dni bylo od února 1948 zlikvidováno v Liberci celkem 168 spolků.
22.2. V chudobě a opuštěn zemřel František Charousek (nar. 14.7. 1885 ve Veselé), tulák a amatérský malíř, jehož dílo, kterým platíval za obživu, je roztroušeno po mnoha hostincích, sokolovnách a staveních na Turnovsku a Semilsku.

1950
1.1. V Turnově založen n.p. Sklářské strojírny a slévárny, nazývaný též Sklostroj.
1.1. Zavedeny povinné sňatky na národních výborech. Od té doby k uzavření manželství nestačil církevní sňatek.
18.1. Duchovní libereckého okresu museli slíbit věrnost republice.

1951
1.1. Zřízeny Severočeské sklárny se sídlem ve Svoru. Jako závod 03 je do nich začleněna i bývalá Rücklova huť v Kamenickém Šenově, v níž byla zavedena výroba optického skla.
1.1. Založen Státní statek v Hrádku nad Nisou.

1952
1.1. Soukromí zemědělci a živnostníci přestali dostávat potravinové lístky.
1.1. Zřízeny okresní ústavy národního zdraví.
29.2. Liberecký deník Stráž severu v rámci omezené spotřeby papíru změněn na týdeník Cesta míru.

1953
1.1. Osamostatněním rýnovického závodu na výrobu motorů pro autobusy a nákladní automobily vznikl podnik LIAZ (Liberecké automobilové závody), značka neodmyslitelně spojená s čs. automobilovým průmyslem.
26.2. V radě MNV Semily bylo rozhodnuto, že nadále bude za přímý prodej mléka spotřebitelům trestán jak zemědělec, tak kupující.

1954
1.1. Začal pracovat Krajský pionýrský dům v Liberci.
8.1. Vyšlo první číslo týdeníku Vesnice Frýdlantska.
2.2. Při požáru Státní knihovny v Liberci zničeno velké množství těžko nahraditelného knihovního fondu. Historické unikáty se však podařilo zahránit.

1955
21.1. Uskutečnil se první koncert Podkrkonošského orchestru Z. Fibicha v Lomnici n.P., vedeného Jiřím Matlasem. Orchestr vznikl 8.11. 1954 při tamní pedagogické škole.
7.2. Zemřel Julius Komárek (nar.1892), významný český zoolog a entomolog, profesor na Karlově univerzitě. Za výzkumy, zvláště za zkoumáním života výrů, zajížděl na chalupu v Obroku u Dubé, kde byl také členem mysliveckého sdružení, z jehož podnětu mu byl po smrti postaven památník.

1956
1.1. Soupisem hospodářského zvířectva v Semilech se zjistilo, že se ve městě chová 434 kusů skotu, 35 koní, 385 koz, 42 prasat, 2 650 slepic, 171 kohoutů, 7 hus, 8 kachen a 6 krůt. Odhadovalo se, že nepřihlášených slepic je více než tisíc.
23.1. V rakouském Wattensu zemřel průkopník výroby mechanicky broušených skleněných kamenů Daniel Swarovski (nar. 1882 v Jiřetíně p.B.).
23.1. Tryskové letadlo Mig-15 se stalo hlavním diváckým magnetem výstavy Vývoj letectví v Československu, uspořádané v pobočce Národního technického muzea v Jablonci n.N. Pro velký zájem byla prodloužena do června. Navštívilo ji sedm a půl tisíce lidí.

1957
9.2. V Kokoníně u Jablonce nad Nisou byl slavnostně otevřen kulturní dům a loutková scéna.

1958
14.1. V Liberci na Soukenném náměstí umístili první světelný semafor.
30.1. Na obchodním domě Jiskra v Liberci se objevil první automat na prodej cigaret.

1959
24.1. Zkušební televizní vysílání z Ještědu.
25.1. V hale libereckého paláce Dunaj otevřena výstava utajeného zboží a zásob objevených bezpečností u několika bývalých obchodníků. Mezi exponáty byly například látky za čtvrt milionu Kčs. Jejich majitel byl odsouzen na 8 let do vězení.
Chcete si přečíst předchozí díl našeho Twítování? 
♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení