Hokejka, Wolkerák, Tajch, Rušička. Univerzita sbírá od lidí zlidovělé názvy a sestavuje podle nich živou mapu Liberce

Na technické univerzitě vzniká živá mapa Liberce. Cílem projektu je posbírat od obyvatel stotisícového města jména a názvy, které jim slouží k orientaci, ale v oficiálních mapách nejsou jako Hokejka, Wolkerák, Tajch nebo Rušička.


Hokejka na dobovém snímku. Foto: Severočeské muzeum v Liberci

Do projektu se může zapojit každý prostřednictvím interaktivní mapy na http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena.

Za projektem stojí Daniel Vrbík a Václav Lábus z Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické. „Lidé se ve městě zdaleka neorientují jen podle oficiálních uličních názvů, ale naopak - tvoří si svůj vlastní orientační systém. A ten chceme poznat," řekl k projektu Lábus. Lidové názvosloví je podle něj pestřejší a nápaditější než úřední jména, která navíc v mnoha případech nemají k lokalitě vztah.

„Lidové názvy jsou nositelem paměti, v níž se odráží vývoj města," řekl Lábus. Wolkerák třeba upomíná na dávno zaniklé Wolkerovo plicní sanatorium a Rušička je vzpomínkou na domnělé zařízení sloužící k rušení západního rozhlasového vysílání. „Často si konkurují různá označení téhož místa - starší tak například chodí kolem Dunaje, zatímco ti mladší kolem Kendika. A právě taková generačně podmíněná variabilita názvosloví je také mimořádně zajímavá," dodal.

O pozoruhodné historii mimořádných libereckých sídlišť čtěte zde

Autoři projektu vyzývají veřejnost, aby se do projektu zapojila. „Pro sběr jmen jsme vytvořili webovou aplikaci, která zájemcům umožňuje sdílet své znalosti městského názvosloví," doplnil Vrbík. Aplikace umožňuje zanést místa a jejich jména, podle nichž se v Liberci orientují, a prezentovat je ostatním. Výstupem projektu bude živá mapa Liberce, jejímiž spolutvůrci budou sami Liberečané.

„Budeme-li vědět, jaké objekty obyvatelé města používají pro svou orientaci, mohou se stát podkladem pro pojmenování nových ulic, zastávek hromadné dopravy, rezidenčních celků, parků i jiných veřejných prostranství," dodal Vrbík. Informace o lidových jménech lze podle něj použít i jako referenční data k aktualizaci navigačního systému města, mapových podkladů integrovaného záchranného systému nebo třeba turistického značení.


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE