Jablonec preventivně počítá, zda by mohly tramvaje do Vratislavic nahradit autobusy. Pro Liberec je taková varianta nepřijatelná

Je možné nahradit tramvaje z Jablonce do Vratislavic nad Nisou autobusovou dopravou? Otázka, kterou si klade vedení města, vyvolala značný odpor. Pro sousední Liberec je případné uzavření poloviny unikátní linky číslo 11 naprosto nepřijatelné. Jablonecká politická reprezentace namítá, že výměna tramvají za autobusy je jen černou krizovou variantou.


Foto: Jan Stránský

Jablonečtí Piráti, kteří se po nedávném převratu ocitli v opozici, na Facebooku uvedli toto: „Ve čtvrtek uspořádalo nové vedení města (ODS + ANO + SLK) seminář pro zastupitele k rekonstrukci a prodloužení tramvajové trati č. 11 a výstavbě terminálu MH. Nové vedení uvažuje o zrušení tramvajové trati z Jablonce do Vratislavic. Jako argumentační podklad byly předloženy náklady na autobusový provoz, který však vůbec neodpovídal stávajícím kapacitám a frekvenci spojů. Že se pod nižší cenou provozu skrývá výrazné zhoršení standardu veřejné dopravy zjistili zastupitelé až díky doplňujícím dotazům.“

Grafika vytvořená jabloneckými Piráty. Foto: FB Pirátů Jablonec

Liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové), který se jednání rovněž účastnil, Libereckým Zprávám řekl, že věc vnímal jinak než Piráti. „Diskuse o případném ukončení provozu tramvaje z Jablonce do Vratislavic nebyla oficiálním výstupem Jablonce. O dané možnosti hovořil Luboš Wejnar, bývalý ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Jako zástupci Liberce jsme se k této variantě vyjádřili naprosto odmítavě, o něčem takovém nehodláme byť jen přemýšlet,“ uvedl Zámečník.

Luboš Wejnar. Foto: DPMLJ

Luboš Wejnar z Jablonecké dopravní řekl Libereckým Zprávám, že vypracovány byly všechny představitelné varianty budoucího řešení tramvajové dopravy. Její opuštění byla podle něj pouze jedna z nich, ta nejčernější.

„Pevně doufám, že k tomu nikdy nedojde,“ dodal Wejnar. Faktem dle jeho slov je, že se příspěvek Jablonce na tramvajovou linku číslo 11 rok od rok zvyšuje. Za letošní rok činí 19 751 000 korun, vloni šlo o 10 948 000 a předloni téměř o polovinu letošní sumy, totiž 9 999 000 korun. Od roku 2012 do roku 2016 platil Jablonec ročně 8 997 000 korun.

„Součástí této, jak říkám, krizové varianty byl i výpočet, zda by bylo možné tramvaj nahradit autobusovou dopravou. Došli jsme k tomu, že za využití kloubových autobusů bychom mohli jezdit autobusy v patnáctiminutovém intervalu ve špičce a ve třicetiminutovém mimo špičku,“ podotknul Wejnar. Jablonec by podle něj takové řešení přišlo zhruba na 12 milionů.

Liberec: Jsme kategoricky proti

Schůzce byl přítomen i náměstek libereckého primátora Jiří Šolc (Starostové). „Ano, tato alternativa na semináři zazněla. Ačkoliv jsem byl pouze v roli hosta, musel jsem se proti ní ihned na místě kategoricky ohradit. Představa, že by Jablonec vozil cestující pomocí autobusů na konečnou tramvaje do Vratislavic, a tam je nechal přestoupit na tramvaj, je absurdní. Tramvaj do Liberce by ve Vratislavicích zaplnili cestující z Jablonce a lidé z Vratislavic už by neměli šanci se do vozů vejít. Pokud by chtěl Jablonec tramvaj skutečně opustit, musel by své cestující vozit v autobusech až do Liberce,“ upřesnil.

Došlo-li by až na tuto možnost, byla by podle Wejnara zhruba o 4 miliony dražší, než uvažovaných 12 milionů.

Město Jablonec k politické bouři zaujalo vyčkávací postoj. V reakci, jíž si vyžádaly Liberecké Zprávy, kromě jiného stojí: „Cílem semináře bylo dát na stůl všechny existující relevantní informace a možnosti, aby se každý zastupitel mohl 17. října zodpovědně rozhodnout. Bylo třeba, aby zastupitelé měli před sebou všechny důležité termíny spojené s projektem, aby věděli o odporech veřejnosti žijící v ulici Budovatelů a Soukenná k prodloužení tramvajové trati (do centra Jablonce - pozn. red.) včetně kroků, které jsou obyvatelé připravení udělat. Aby znali náklady na stavbu i provoz, jež do budoucna zatíží městský rozpočet, a to včetně krizové varianty. Seminář byl interní záležitostí pro jablonecké zastupitele, stanovisko město vydá až po jejich rozhodnutí, které padne 17. října na jejich jednání. Do té doby město Jablonec nad Nisou nechce nic předjímat ani komentovat.“

Výstraha pro budoucnost?

Liberecký náměstek Šolc si nemyslí, že by chtěl Jablonec aktuálně s linkou číslo 11 cosi zásadního dělat. „Už fakt, že se tím zabývají, však může do budoucna o něčem svědčit,“ doplnil.

Na Facebooku mezitím vznikla protestní skupina 'Nechceme zrušení tramvaje do Liberce', aktuálně čítající zhruba 350 členů. Jako své motto uvádí, že jde o skupinu lidí, jimž „není osud tramvaje lhostejný a pokud bude potřeba, tak ukážeme radě města, že zrušení není přípustné ani jako 'krizová varianta'!“

V rozhovoru pro Liberecké Zprávy před časem Jiří Šolc uvedl, že by uzavření linky 11 přineslo obrovské škody, ekologické i ekonomické. „Tramvaj mezi Libercem a Jabloncem, na rozdíl od autobusů, lokálně neprodukuje žádné emise,“ zmínil například.

Jiří Šolc, náměstek libereckého primátora. Foto: Jan Stránský

Vyjádřil se i k chystanému prodloužení tramvajové tratě do centra Jablonce, což je letitá idea, kterou začínají někteří místní lidé zpochybňovat.

„Opustíme-li myšlenku na protažení tramvaje do centra Jablonce, celou tramvajovou trať spolehlivě zabijeme. Dotační peníze, o něž nám jde, jsou rozdělené na dvě části. Jsou ovšem spojeny pupeční šňůrou. Trať Liberec–Jablonec je třeba na mnoha místech rekonstruovat. Pokud ale nedojde na dostavbu do centra Jablonce, nepřijdou peníze ani na tuto rekonstrukci. Pokud by se jablonecká strana rozhodla, že tramvaj neprodlouží, nedostaneme dotaci, a tím pádem trasu na potřebných místech neopravíme. A tramvaj přestane jezdit. Bohužel, takto příkře jednoduché to je. Hovořím o miliardě korun,“ konstatoval.

Současně by tím podle Šolce došlo ke zmaření trendu, kdy celá Evropa jede na vlně lokálně bezemisní dopravy.

„Za obrovských nákladů se snaží budovat nové tramvajové trati. My bychom nechali skončit meziměstskou tramvajovou trať, která funguje desítky let. Pro její opravu a prodloužení máme dokonce na stříbrném podnose připravené dotační peníze. A pro kterou je už v Jablonci naplánovaný krásný terminál, který by Jablonci mohl Liberec jen závidět. Ještě bych dodal, že příprava nás už stála opravdu hodně peněz. Jde o sumy, které dopravní podnik za plus mínus tři poslední roky vynaložil. Investičně utratil dopravní podnik 21 milionů korun za výkupy pozemků, výkupy nemovitostí a zaplacení přeložky ČEZu. Další, šestimilionovou položkou, jsou zejména projektové dokumentace. Další milion zaplatil dopravní podnik za přeložku plynovodu. V zásadě už takto dopravní podnik kvůli chystané rekonstrukci a prodloužení tramvajové tratě do Jablonce vydal skoro třicet milionů. A následně je ve hře v minulosti využitá dotace na vylepšení trati u Brandlu ve výši skoro 183 milionů, jejíž podmínky musíme stůj co stůj dodržet, abychom ji nemuseli vracet. A i kdybychom provoz linky číslo jedenáct opustili, bude nám ještě dlouhou dobu generovat odpisy, je to majetek. Nastanou otázky, co s tratí. Komu vlastně patří. A samotná demolice bude stát hromadu peněz,“ řekl.

Trať Liberec–Jablonec

Z analýz zřetelně vyplývá, že výrazně více lidí jezdí z Jablonce do Liberce. Podle sčítání cestujících je obliba linky stabilní, ba dokonce roste. Jde o nejdelší meziměstskou tramvajovou trať v České republice, vybudovanou v letech 1947 až 1955.

Původně byla provozována společným jabloneckým a libereckým dopravním podnikem, po jeho rozdělení společně dopravními podniky obou měst, po zániku jabloneckého dopravního podniku jen libereckým dopravním podnikem, který se v roce 2010 opět sloučil s jabloneckým provozem MHD a přejmenoval na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Stejně jako dřívější jablonecká tramvajová síť a jako původní liberecká síť má tato trať rozchod 1000 mm. Do roku 2009 byla v celém úseku jednokolejná, s ostrovními i bočními výhybnami. V letech 2009–2011 byl zdvojkolejněn a zdvojrozchodněn úsek Fügnerova – U Lomu, který má být společný s novou tratí do Rochlice.

Trať je součástí sítě městské hromadné dopravy v Liberci, platí zde běžný časový tarif MHD Liberec. V minulosti byl na této trati pásmový tarif, působili zde průvodčí ještě v době, kdy v Liberci i dalších českých městech byl již zaveden provoz bez průvodčích. V současné době jsou všechny vozy na této trati vybaveny prodejním automatem jízdenek.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE