Kolik peněz získal Liberecký kraj za téměř 15 let ČR v EU? Miliardy jdou hlavně na infrastrukturu, dopravu a výzkum

Patnáct let uplyne za měsíc od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie a stala se součástí společenství, díky němuž může využívat i výhody čtyř svobod a čerpat finance z dotačních programů. Jaký konkrétní dopad mají peníze na rozvoj Libereckého kraje a jeho obyvatele? A na které projekty se podařilo získat v rámci spolufinancování nejvíce ?


Kam putovaly miliardy z EU za uplynulých 15 let v Libereckém kraji nejčastěji? Do infrastruktury, ale i do výzkumu a vývoje.

Ilustrační foto: Archiv LZ


Vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 přinesl řadu změn a příležitostní i pro jednotlivé kraje a obce. Přestože podpora ekonomiky 10 nových členských zemí, včetně ČR, přišla ze strany EU zanedlouho po jejich přijetí, důležitou se pro představitele samosprávy stala především možnost čerpání dotací v odbobí let 2007 až 2013.

Během něho se jen na projekty v Libereckém kraji povedlo z evropských fondů získat sumu ve výši 18,3 miliardy korun, přičemž zásadní část peněz byla použita na investice do rozvoje městských a venkovských oblastí (doprava, cestovní ruch) - 3,7 mld., regionální infrastruktury (dálnice, silnice, železnice) - 3,44 mld., ochrany a zlepšení životního prostředí (kanalizace, čističky) - 3,1 mld., podpory podnikání a inovací (centra pro vývoj) - 2,4 mld., nebo výzkumu a vývoje (špičková pracoviště, technologie) - 2,1 mld. 

S přijetím naší země do EU je v Libereckém kraji celou dobu spojený také vznik česko–německo–polského Trojmezí, které leží na soutoku Lužické Nisy a Oldřichovského potoka. Státní hranice vedou středem obou toků. Nachází se necelé 2 km od centra Hrádku nad Nisou a nedaleko německé Žitavy. Nejbližším polským větším městem je Bogatynia. Trojmezí se v roce 2004 stalo svědkem vstupu ČR do EU a zároveň jeho součástí a symbolem. Na počest rozšíření Evropské unie se tu za účasti hlav států konala velká oslava.

Proces otevření hranic byl dokončen v roce 2007, kdy se Česká republika a Polsko staly součástí schengenského prostoru. Česko-polskou hranici lze překročit po lávce přes Oldřichovský potok. Obyvatelé z Trojmezí se na místě, kde se setkávají hranice České republiky, Polska a Německa, scházejí každoročně na akci zvané Společnou cestou.

V období 2007 až 2013 žádaly obce, kraj a instituce v Libereckém kraji spolufinancování z evropských fondů celkem na 4 653 projektů. Významná suma směřovala i do veřejných služeb (zdravotnictví) nebo vzdělávání a zaměstnanosti. Detailní přehled o čerpání peněz si můžete prohlédnout na MAPĚ projektů. A na které tři se ve zmiňovaném období povedlo získat nejvíce?

Tři nejvýznamnější projekty spolufinancované EU v Libereckém kraji

(období 2007 - 2013)

1. Silnice I/35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou

Investice celkem: 2 110 255 444,- korun

Dotace z EU: 1 793 709 316,- korun

2. Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka

Investice celkem: 939 072 771,- korun

Dotace z EU: 798 211 855,- korun

3. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec 

Investice celkem: 743 642 784,- korun

Dotace z EU: 633 432 625,- korun

Aktuálně nyní obce, krajský úřad, firmy a další instituce žádají a čerpají dotace v rámci období 2014 až 2020. Jak vysoký počet projektů se jim podaří prosadit a na kolik peněz nakonec pro Liberecký kraj získají, bude detailně známé až po jeho dokončení.

-Komerční obsah-


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE