Úřad chystá aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Chce tím reagovat na negativní dopady sucha

Liberecký kraj připravuje aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na svém území. Zahrnovat bude nově také opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, které jsou hlavně u hranic s Polskem stále větším problémem.


Obsahovat bude i návrhy propojení vodárenských systémů pro nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace, řekl ČTK krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann (Starostové pro Liberecký kraj).

„Aktualizace plánu je v současné době potřebná. Musíme reagovat na negativní dopady sucha. Aktualizace popíše i skutečný a výhledový stav rozvoje jednotlivých území v kraji,“ doplnil. Současný plán rozvoje vodovodů a kanalizací v kraji je z roku 2004. Od té doby krajští zastupitelé schválili již 35 změn. Nutně proto podle radního potřebuje aktualizaci. Na její zpracování vypíše kraj veřejnou soutěž, náklady odhaduje na 3,5 milionu korun.

Dokument, který bude sloužit pro potřeby plánování zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Libereckém kraji, popíše podle Löffelmanna také stav vodních zdrojů, spotřebu vody a její produkci v regionu.

„Cílem aktualizace je také, nalézt vhodná opatření, jak zmírnit negativní dopady sucha a nedostatku vody, ale také možnosti, jak zajistit nouzové zásobování pitnou vodou v době krize, jako byla třeba po bleskových povodních, jako byly ty v roce 2010,“ dodal.

Liberecký kraj má dotační program na ochranu vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, z něhož je možné žádat peníze na obnovu a modernizaci či výstavbu kanalizací a vodovodů nebo náhradních zdrojů pitné vody, stavbu čistíren odpadních vod a také na přípravu projektů. K dispozici je v něm 18 milionů korun a žádosti je možno podávat od 29. března do 12. dubna. Nově letos kraj vyhlásil i program podpory zadržování vody v krajině.

„Pro žadatele je v něm šest milionů korun. Žádosti bude možné podávat od 1. dubna až do konce července,“ řekl Löffelmann.


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE