Liberec rozšířil bezdoplatkovou zónu o další dva domy

Město Liberec od poloviny července rozšíří bezdoplatkovou zónu o další dvě budovy. Celkem tak do nového režimu spadají už tři objekty, které jsou dlouhodobě považovány za významně sociálně vyloučené. Rozšíření zóny v praxi znamená, že novým nájemníkům zmíněných domů úřad práce už nemůže v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi přiznat doplatek na bydlení. Zóna se ale nijak nevztahuje na současné obyvatele všech tří zmíněných objektů.


Foto: Tomáš Tesař

Opatření se podle mluvčí radnice Jany Kodymové nově dotýká dvou objektů v liberecké Vojanově ulici. O poloviny července tak k objektu č. p. 138, přibudou také č. p. 132 a č. p. 133. Všechny tři  spolu přímo sousedí a odborníci je dlouhodobě považují za významně sociálně vyloučená místa.

„Jsem rád, že naší žádosti o vyhlášení zóny správní orgán už podruhé vyhověl. Důvody kvůli zvýšenému výskytu rizikových jevů a častému narušování veřejného pořádku byly zjevné a řádně podložené intenzitou výjezdů republikové i městské policie,“ říká náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr (SLK).

Od rozšíření zóny si město slibuje alespoň mírné zlepšení velmi nepříznivého stavu ve Vojanově ulici, kterou experti považují dlouhodobě za nejvíce sociálně zatíženou oblast a sousedsky trvale neudržitelnou.

Rozšíření zóny v praxi znamená, že novým nájemníkům zmíněných budov už úřad práce nemůže v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi přiznat doplatek na bydlení. Zóna se ale nijak nevztahuje na současné obyvatele všech tří domů, respektive na obyvatele s platnou nájemní smlouvou, byť s přiznaným doplatkem na bydlení. Totéž se týká obyvatel s jinou dávkou státní sociální podpory či hmotné nouze, jako třeba příspěvku na bydlení, na živobytí či přídavku na děti. Dopad vyhlášení zóny je tedy vždy omezený.

„Stejně jako v případě první zóny samozřejmě platí, že s klienty Vojanovy ulice budeme pracovat v rámci některého z režimů sociálního bydlení. Ovšem pokud oni sami budou aktivně spolupracovat. Naším cílem není v žádném případě zvyšovat počet lidí bez střechy nad hlavou nebo v bytové nouzi. Vyhlášení zóny je pro nás začátkem další práce, nikoli jejím ukončením,“ upozornil náměstek Langr.

Pro město je vyhlášení bezdoplatkové zóny vedle sociální práce a sociálního začleňování jediným nástrojem, který může ze zákona uplatnit.

„Kombinujeme je i s našimi projekty asistentů prevence kriminality či terénních sociálních pracovníků, kteří jsou součástí bezpečnostních mikrotýmů v oblasti Vesce a Doubí. A nově také Františkova a Hanychova. Pokud jde o další rozšiřování bezdoplatkové zóny, velmi bedlivě sledujeme situaci především na Ještědské ulici v blízkosti zdejší ubytovny, kde je soužití s ostatními obyvateli velmi složité. Vzhledem k tomu, že majitel počítá s rekonstrukcí ubytovny, však zatím vyčkáváme,“ dodal Ivan Langr.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE