Liberecká univerzita nabídne tři nové technické a ekonomické obory

Technická univerzita v Liberci otevře v příštím akademickém roce tři nové obory. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií nabízí nově akreditovanou specializaci Inteligentní systémy v bakalářském programu Informační technologie. Nový magisterský program zaměřený na Technologii plastů a kompozitů otevře Fakulta strojní a studium Hospodářské politiky v globálním prostředí nabízí nově Ekonomická fakulta.Informovala o tom mluvčí univerzity Barbora Jónová. Fakulta mechatroniky chce novým oborem oslovit studenty, kteří se nebojí programování spojeného s matematikou a baví je řešit složité úlohy.

„Chceme studenty učit moderní softwarové technologie, které se používají pro zpracování velkého objemu dat. Zaměříme se na využití hlubokých neuronových sítí. To jsou úspěšné modely, které se využívají ve všech aplikacích umělé inteligence i strojového učení,“ řekl garant programu Josef Chaloupka. Absolventi mají možnost pokračovat na fakultě v navazujícím magisterském, případně doktorském studiu a naučit se inteligentní systémy i vyvíjet.

Magisterský program Fakulty strojní zaměřený na technologii plastů a kompozitů je v Česku ojedinělý. Na plasty se sice zaměřuje zlínská univerzita, ale její obor je založený především na chemii.

„Přistupujeme k problematice plastů a kompozitů komplexně. Program zahrnuje předměty týkající se polymerů, hodnocení struktury a vlastností včetně technologií a procesů jejich zpracování, aditivních technologií. Dále jsou zde předměty, které dotvářejí znalosti oboru - jako konstrukce, formy, stroje, simulace procesů,“ doplnila proděkanka fakulty Dora Kroisová.

Hospodářské politice v globalizovaném světě se bude věnovat nový magisterský program Ekonomické fakulty. Podle jeho garantky Šárky Laboutkové už dnes podnikatel nebo manažer nevystačí jen se solidními znalostmi byznysu.

„Je důležité se orientovat ve strategiích, jak vládních, tak evropských nebo mezinárodních. V tom, kdo a jak je vytváří, jak fungují rozhodovací procesy v nadnárodních strukturách, jaké jsou jejich limity, jestli jsou efektivní a jak se dají změnit,“ řekla k programu Laboutková.

Absolvent oboru by měl být podle ní schopen chápat souvislosti, vazby a motivy jednotlivých aktérů hospodářské politiky v globálním kontextu.


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE