ZOO má novinku pro příznivce a podporovatele.Velký strom biodiverzity jí má pomoci s financováním provozu i ochranou zvířat

Jako symbol sounáležitosti a pomoci poslouží velký strom biodiverzity, 
kterým chce liberecká zoo oslovit své příznivce i podporovatele, a 
požádat je o pomoc při financování provozu zahrady a záchraně zvířat. 
Korunu stromu, umístěného ve vstupním foyer zoo, zdobí na pět stovek 
svítících lístků, vyrobených z foukaného českého křišťálu.


Získat je může každý, kdo chce zahradu podpořit ve zvýšení 
její ekonomické soběstačnosti.

Výtěžek z této nové fundraisingové aktivity liberecká zoo podle mluvčí Barbary Tesařové použije zejména na provoz zahrady, ale i projekty na ochranu cenných a ohrožených druhů zvířat.

„Zoo Liberec není ve svém financování soběstačná. Veškeré finanční náklady na chov zvířat a provoz, údržbu i obnovu celé zoo, ale i zajištění všech služeb pro návštěvníky, jsou natolik vysoké, že zisk ze vstupného spolu s příspěvkem od zřizovatele na všechno nestačí. Proto již řadu let hledáme i další cesty a zdroje financování. Ať už formou sponzorských darů nebo prodeje reklamy. Každá částka pomáhá. Avšak i v oblasti sponzoringu a dárcovství je potřeba hledat nové cesty a nástroje. Proto nyní můžeme naše podporovatele odměnit i cenným lístkem z našeho velkého stromu biodiverzity,“ říká mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

Příběh stromu biodiverzity začal už před dvěma lety, kdy liberecká zoo poprvé udělovala cenu za mimořádný přínos k ochraně biodiverzity v podobě umělecky ztvárněného malého stromku z křišťálového skla a sady lístků ze stejného materiálu. Ocenění tehdy předával tým vedený pracovníky Zoo Liberec, kteří při práci na ochranářských projektech v Indonésii ve spolupráci s tamními úřady a armádou zadrželi organizovaný gang pytláků želv a želvích vajec na souostroví Pulau Banyak na Sumatře.

Cenu, která symbolizuje sounáležitost a důležitost spolupráce při ochraně biodiverzity na Zemi, tehdy ředitel liberecké zoo David Nejedlo věnoval jako poděkování guvernérovi provincie Aceh v Indonésii na severní Sumatře za výjimečnou pomoc a nasazení během této akce.

Letos pak stejné ocenění putovalo v rámci mezinárodní spolupráce z liberecké zahrady také regentovi do oblasti Berau na Borneu, kde se libereckým ochranářům ve spolupráci s úřady podařilo narušit nelegální obchodování s výrobky z želvoviny. 

„Naše zoo právem patří k mezinárodně uznávaným a respektovaným zoologickým zahradám, protože akceptuje a následuje změnu poslání zoologických zahrad v kontextu s celosvětovou nutností ochrany přírody. Není už jen chovatelským zařízením, ale zabývá se právě i záchranou ohrožených živočichů v místě jejich přirozeného výskytu. Při této   ochraně spolupracuje s místními vládami, ministerstvy, ochranářskými nevládními subjekty. Takové spolupráce si velmi ceníme a jako odměnu udělujeme ve vydařených případech symbolickou cenu - křišťálový stromeček,“ říká ředitel liberecké zoo David Nejedlo s tím, že i díky této aktivitě později vznikl nápad vytvořit v Liberci také hlavní mateřský strom malých skleněných semenáčků, tedy Velký strom biodiverzity umístěný ve vstupní hale zoo jako symbol podílu podporovatelů liberecké zoo na jejích ochranářských a vzdělávacích aktivitách.

Strom

Strom je jedním z dominantních prvků, tvořících krajinu. Samostatně rostoucí dominantní strom je opěrným a dobře viditelným bodem, určujícím směr naší cesty a nebo místo návratu z ní. Strom nám na té cestě nabízí úkryt před nepohodou a příjemné místo pro odpočinek a setkání s jinými lidmi. Strom poskytuje lidem, zvířatům i hmyzu útočiště a potravu. Krajině pak strom dává stín, ve svých kořenech zachycuje životodárnou vláhu a pravidelným opadem listů vrací do půdy živiny. 

„Nejde o živý, ale opět o skleněný strom. Exemplář vyrobili řemeslníci v České Lípě. Jeho listy jsou z českého křišťálu a symbolizují také sounáležitost zoologické zahrady s krajem, prostředím i historií místa, kde je zoo „doma“, a kde v roce 1904 vznikla. A právě tyto lístky, z nichž je každý originálem, můžou sponzoři a naši příznivci obdržet. Na lístku může být umístěn název firmy nebo jméno sponzora. Po dobu jednoho roku je list umístěn na stromě a poté ho pak konkrétnímu sponzorovi předáme,“ říká k novince ředitel zoo David Nejedlo.

Podpořit zahradu a její provoz ale mohou jednotlivci a firmy i několika dalšími způsoby. Jedním z tradičních je třeba osobní sponzoring vybraného zvířete.

„Lidé můžou přispívat finančně například na konkrétní zvíře, za což jim vždy poděkujeme několika formami. Prezentujeme je na cedulce u zvířete i webových stránkách zahrady. Uvedeni jsou rovněž na společné ceduli partnerů, která je umístěna u vchodu do zahrady. Všichni naši sponzoři jsou jednou za rok zváni také na Den partnerů, v rámci něhož jim v zoo ukazujeme i místa, kam se běžní návštěvníci nedostanou,“ přibližuje fundraiserka liberecké zoo Věra Neradová. 

Velký strom biodiverzity

Jeho korunu zdobí na pět set svítících lístků z foukaného českého křišťálu. Co lístek, to originál, který získá každý sponzor, jenž podpoří naši zoologickou zahradu více než 10.000 Kč. Lístek s vypískovaným jménem nebo logem sponzora v koruně stromu po dobu dvanácti měsíců svítí a prezentuje myšlenku partnerství a spolupráce v ochraně přírody. Poté je v dárkové kazetě předán sponzorovi jako výraz úcty a poděkování.

Podpořit zoo a mít svůj list může každý jedinec. Stačí si zvolit, zda svým darem pomůžete:
a/ ochraně zvířat jejich chovu v lidské péči, tzv. ex-situ, tzn. podpora zvířat v zoologické zahradě (zelený lístek)
b/ ochraně přírody v rámci terénních ochranářských projektů ZOO Liberec v místech přirozeného výskytu zvířat, tzv. in-situ (oranžový lístek)
c/ aktuální ochranářské kampani Evropské asociace zoologických zahrad (žlutý lístek).

Roční fungování Zoo Liberec stojí kolem 120 milionů korun, přičemž tato částka zahrnuje i provoz Kulturního domu Lidové sady, Střediska ekologické výchovy DIVIZNA a Centra pro zvířata v nouzi ARCHA. Skoro dvě třetiny z této částky přitom pochází právě z vlastní ekonomické činnosti organizace, tedy i prodeje vstupenek, tržeb z parkovišť a občerstvení nebo právě i z reklamy a sponzorských darů. Nákladný je vedle standardního provozu také chov některých
vzácných zvířat. 

„Každý může přispět takovou částkou, kterou si může dovolit, minimálně však pěti sty korunami. Našimi sponzory jsou třeba i senioři, kteří žijí v pečovatelském domě a opravdu ušetří z důchodu na to, aby mohli podpořit nějaké zvíře. A nebo školy, kde děti peníze střádají po malých částkách. Stále častěji zvíře v zoo „adoptují“ také rodiče alergických dětí, kteří nemohou mít domácího mazlíčka. Každý dárce je pro nás důležitý. Velmi si vážíme opravdu všech,“ dodává Neradová. 

-komerční obsah-

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE