Medailí uctí Liberec i světlonoše Petra Vostřáka, zakladatele Experimentálního studia

Liberec vyznamená tři výrazné osobnosti města. Medaile bude ve čtvrtek udělena Petru Vostřákovi (in memoriam), Karlu Hájkovi a Rudolfu Mihulkovi.


Petr Vostřák – in memoriam (1938 – 2018), patřil mezi regionální osobnosti a světlonoše, kteří ve své oblasti rozšiřovali prostory pro moderní vnímání kultury i proti vůli komunistické vrchnosti. Podařilo se mu vydupat ze země klub, který mohla Liberci závidět mnohá další města. Experimentální studio, které vedl, bylo zaměřené na folk, rock i vážnou muziku a taky poezii, divadlo a výstavy a fungovalo v centru, v Barvířské ulici. Později se přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor v přízemí objektu Lidové sady. Jeho pořadatelský podpis nesou například festivaly Godyho memoriál nebo Jizerská nota. Od roku 2000 do roku 2012 provozoval se svojí firmou Kulturní služby Liberec, kulturní a společenské centrum Lidové sady v Liberci.

Karel Hájek (*1929), narozen v Hradci Králové, v Liberci žije od konce 40. let minulého století. Jako trombonista působil od roku 1949 v orchestru Ladislava Bareše, od roku 1951 vyučoval v Hudební škole, později zde byl zástupcem ředitele a od roku 1989 krátce i ředitelem. Je univerzálním muzikantem, ovládá mj. hru na varhany, housle, klavír, trubku, pozoun, kontrabas. Skládal i hudbu – například k úspěšnému představení Divadla F. X. Šaldy Únos bohyně aneb o vinařově vině z roku 1960, upravoval pro žákovský orchestr populární i muzikálové melodie. V Hudební škole (LŠU, ZUŠ) ukončil své působení až v roce 2009. Od roku 1959 až dosud působí na radnici, kde hrou na varhany doprovází obřady vítání občánků, svatby či předávání maturitních vysvědčen.

Rudolf Mihulka (*1935). Hudebník, pedagog, kapelník. Od roku 1956 působí jako pedagog hudebního oddělení na dnešní ZUŠ Frýdlantská v Liberci. V oboru hra na klávesové nástroje vychoval stovky žáků, řada z nich se úspěšně zúčastnila republikových a mezinárodních klavírních soutěží. Zcela zásadní přínos představuje jeho činnost dirigentská a aranžérská. Jako kapelník žákovského Big Bandu ZUŠ Liberec, v jehož čele stojí již od roku 1967, dovedl tento orchestr k řadě vítězství v republikových i v mezinárodních soutěžích a on i jeho svěřenci představovali a představují naprostou špičku v této oblasti. Někteří členové orchestru působili nebo působí ve významných hudebních tělesech, ať již ve filharmoniích a souborech klasické hudby nebo v souborech v oblasti populární hudby a jazzu. Řada z nich se etablovala jako významné osobnosti, které spoluvytvářejí současnou tvář zejména jazzové hudby. Pan Rudolf Mihulka s Big Bandem procestoval většinu evropských zemí, ve kterých na vysoké úrovni reprezentoval a dosud prezentuje ZUŠ Liberec a práci s hudební mládeží a po celé Evropě tak propaguje nejen ZUŠ Liberec, ale i Liberec jako takový. Neméně důležitou skutečností je fakt, že pan Mihulka prostřednictvím Big Bandu propaguje na vysoké úrovni jazz jako hudební žánr, posluchačům různých věkových kategorií nabízí kvalitní hudbu a pomáhá tak šířit hudební osvětu nejen v Liberci, ale i v celostátním měřítku. Popularizaci jazzu se Rudolf Mihulka věnoval po celý svůj profesní život – od 60. let pořádal jazzové koncerty, přednášky a besedy, přivedl do Liberce významné jazzové interprety i kapely a jazzu se věnoval aktivně sám - starší generace Liberečanů mají Rudolfa Mihulku v paměti jako kapelníka orchestru COMBO 62, který v roce 1962 založil. Kapela v Liberci působila až do roku 1995 a stala se neodmyslitelnou součástí libereckých „čajů“, plesů, podnikových akcí a dalších hudebně společenských událostí v Liberci.

(LZ)


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE