Mezi minulostí a budoucností. Landartový festival v zaniklém Jablonečku zaujal tvůrce z několika zemí i stovky návštěvníků

Stovky návštěvníků přilákal letošní, už 4. ročník landartového setkání s názvem Proměny 2019 v zaniklé obci Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko v Libereckém kraji. Prezentují se na něm především čeští, polští a němečtí umělci, jejichž společným zájmem je tvořit díla, která překlenují historii násilné přeměny místní krajiny.


Landartový festival podporuje především posílení kulturní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která ve 20. století prošla zásadní proměnou stejně jako podobné lokality v Sudetech.  Pořadatelé z Geoparku Ralsko je označují jako „zmizelá místa“, jejichž význam pro budoucnost je třeba znovu najít.

„Setkání je to jednou z možností, jak se dívat na krajinu zaniklých obcí mezi Ralskem a Mnichovým Hradištěm. Příroda si bere zpět, co je její. Naděje nových začátků. Smutek zaniklého světa. Místo tak trochu mimo čas, které spojuje lidi různých národů. Je to příležitost pro tvorbu a objevování. Tyto a další pohledy v sobě festival Proměny 2019 určitě spojuje,“ popisuje atmosféru letošního ročníku jeden z účastníků Martin Fryč.

Celý projekt pracuje se dvěma uměleckými směry - landart a site specifik art, které jsou si velmi blízké. Vedle českých, německých a polských tvůrců se ho letos zúčastnili také umělci z Norska a Islandu.

Návštěvníci mohli pozorovat práci jednotlivých autorů, ale zároveň se i přímo zapojit do některé z uměleckých aktivit, včetně výroby hraček, loutek, fotografování, sochání, ale i techniky stone balancing (umění ve vršení kamenů), které pořadatelé nabízeli prostřednictvím několika tvůrčích dílen.

„Naším cílem je překlenout bariéry. Chceme propojit lidi z různých uměleckých oborů (poezie, výtvarná tvorba, hudba, divadlo) a dalších vědních oborů, které se zabývají krajinou - např. ekologie, psychologie, filosofie, historie, přírodních věd, což odpovídá modernímu celostnímu přístupu ke krajině a člověku. Projekt spojuje umění a krajinu, toto spojení prolamuje jazykové bariéry, funguje pocitově,“ uvádějí při prezentaci festivalu pořadatelé akce z Geoparku Ralsko s tím, že jejich přáním je, aby v krajině zaniklých obcí pod Ralskem vznikla landartová díla z přírodních materiálů, která osloví a inspiruje místní obyvatele i návštěvníky, a podnítí je k hledání významu této krajiny a vlastnímu tvoření.

Foto: Martin Fryč (6x)

Co je to landart a site specifik art?

Landart je ekologicky laděný umělecký směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak vede k návratu k přírodním materiálům. Land art je pro nás také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa.

Site specifik art je umění zasazené do kontextu určitého prostoru - do konkrétního místa. Atmosféra místa - genius loci a jeho příběh jsou základním zdrojem inspirace pro vznik uměleckého díla. Cílem projektů site specifik art je oživení nevyužívaných míst a poukázání na nejrůznější polozapomenuté historické, kulturně-umělecké a často i politické souvislosti. V rámci projektů site specifik art se klade důraz na intermedialitu, která se projevuje zejména jako volné propojování divadla, hudby, výtvarného umění, popř. dalších uměleckých prostředků. Přednostně jde tedy o to vzbudit v lidech zájem o místo, kde žijí a které přehlížejí.

Zdroj: www.festival-ralsko.com

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE