Na evropský vnitřní trh míří přes 83% českého exportu. Čtyři svobody EU přinášejí výhody firmám a jednotlivcům i v kraji

Výhodu tzv. čtyř základních svobod, tedy volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, mohou už řadu let díky členství v EU využívat firmy i jednotlivci z ČR, včetně podnikatelů a občanů Libereckého kraje. Vnitřní trh EU tvoří území všech členských států. Jeho nastavení a především využívání všech čtyř svobod podle statistik významně pomáhá k růstu ekonomiky a životní úrovně. 


Téměř 15 let členství ČR v EU přineslo firmám i občanům například i tzv. čtyři svobody. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

Foto: Tomás Tesař


Dohoda o volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu je pro fungování vnitřního trhu unie klíčová. Díky ní totiž například živnostníci i velké firmy s výrobou a zázemím nejen v Libereckém kraji nemusí narážet na řadu především administrativních překážek, které je před vstupem ČR do EU znevýhodňovaly před konkurencí na trhu. 

České firmy díky tomu mohou obchodovat napřímo s jinými zeměmi EU bez některých omezení, čímž výrazně šetří čas a hlavně náklady. 

Z odborných analýz vyplývá, že pokud by domácí podnikatelé dnes museli znovu čelit zavedení pravidelných kontrol na hranicích právě mezi členskými státy EU, ročně by je to přišlo zhruba na 1,7 miliardy korun. Pro zajímavost, za výše uvedenou sumu by například čeští dopravci dokázali najet o více než 1,7 milionů kilometrů, což odpovídá vypravení cca 425 kamionů na cestu z Liberce do Barcelony a zpět. 

Omezení by to nepřineslo ale jen dopravcům. Podle odhadů by návrat ke kontrolám na hranicích znamenal zásah do českého zahraničního obchodu a domácí ekonomiky. Prognózy předpokládají snížení objemu obchodování českých podnikatelů v zahraničí zhruba o 7,7 miliardy korun. V důsledku toho by pak obchodní bilance ČR i jednotlivých regionů, včetně Libereckého kraje, mohla klesnout až o 1,3 miliardy korun. 

Mimochodem, to je přibližně částka, která by například pokryla každoměsíční navýšení platů všech učitelů v ČR o dva tisíce korun.

Na evropský vnitřní trh putuje přes 83% českého exportu, což má zásadní vliv na aktuální, ale především budoucí ekonomický vývoj naší země.

Za důležitý je v rámci tzv. čtyř svobod považován také volný pohyb osob. V evropském kontextu se tím rozumí nejen volný pohyb všech občanů, pracovníků, studentů, důchodců, ale například i právo podnikatelů usadit se v jiném členském státě za účelem podnikání.

Díky členství v EU se čeští občané mají možnost volně pohybovat v rámci schengenského prostoru bez udání důvodu nebo délky trvání cesty. Je jedno, zda chtějí pouze navštívit památky, pracovat v jiné zemi nebo studovat na zahraniční univerzitě. Právo mají v kterékoliv zemi EU žít i natrvalo.

Co jsou tzv. čtyři svobody 

Volný pohyb osob.  Nedílnou součástí jednotného trhu je vytvoření společného trhu s pracovní silou. Volný pohyb osob zahrnuje odstranění překážek pohybu pracovních sil mezi členskými státy a zaručení nediskriminace pracovníků, kteří přicházejí právě z jiných členských států.

Volný pohyb zboží a služeb. Je základní svobodou jednotného vnitřního trhu s cílem zajistit bezproblémový přechod zboží přes hranice a zajistit naprosto rovné prostředí pro výměnu zboží v rámci celé Unie.

Volný pohyb kapitálu. Znamená volnost v oblasti investic. Tedy investic přímých, investic do nemovitého majetku, do finančních služeb, volný vstup cenných papírů na kapitálové trhy atd. Mimo jiné to znamená i svobodu peněz na území jakéhokoliv jiného členského státu (i za nemovitosti, zemědělské pozemky apod.).

-Komerční obsah-


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE