Na Liberecku podnikatel neoprávněně skladoval tisíce tun odpadů, ohrožoval životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí v souvislosti s neoprávněným nakládáním odpadů u Českého Dubu uložila pokuty za 460 000 korun. Stovky až tisíce tun měl podnikatel minimálně rok na pronajatých pozemcích v areálu bývalého hospodářského objektu ve Starém Dubu, kde nebylo nakládání s odpady povoleno.


„Jeho jednáním bylo ohroženo životní prostředí, protože z některých volně ložených a nezabezpečených odpadů došlo k úniku nebezpečných látek volně do prostředí," uvedla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Inspektoři při kontrole areálu zjistili, že se tam nachází velké množství různých druhů odpadů. Konkrétně směsné stavební a demoliční odpady, pneumatiky, dřevěný a plastový odpad, železné a barevné kovy, kabely, elektrozařízení, znečištěné elektromotory a převodovky, znečištěné textilie a rukavice, eternit, oleje či obaly znečištěné nebezpečnými látkami.

„Tyto odpady byly zjištěny na ploše cca 30 000 metrů čtverečních, v různé mocnosti. Některé roztříděné v neoznačených železných nádobách, některé ležely volně na vodohospodářsky nezabezpečené ploše," uvedla vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Liberec Danuše Hráská. Podle ní se v areálu také dělala nepovolená demontáž technologických zařízení. „Otakar Kurucz, který měl tyto pozemky pronajaty, nepředložil inspektorům žádné doklady související s nakládáním s odpady a ani nevedl jejich průběžnou evidenci," dodala Hráská.

Podnikatel dostal za neoprávněné nakládání s odpady pokutu 250 000 korun, která už je pravomocná, neboť se odvolal až po stanovené lhůtě. „V průběhu šetření byla podnikateli uložena ještě pokuta 20 000 korun za neposkytnutí potřebné součinnosti při kontrole," uvedla Nastoupilová. Za neposkytnutí součinnosti uložila inspekce pokuty dalším dvěma subjektům. Vlastník pozemků, spolek Asociace autorizovaných dealerů BMW v ČR, byl potrestán 20 000 Kč a podnájemce pozemků, společnost Demo Solution Group, dvěma sankcemi ve výši 50 000 a 120 000 korun.


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE