Nákupní paláce mohou za zácpy v centru. Musí se proto podílet na likvidaci dopravní kalamity

Kdykoliv se bavím s architekty, urbanisty nebo politiky, kteří se zamýšlejí nad budoucností centra Liberce, dojde zákonitě na obchodní paláce vystavěné před lety ve středu města. Na Plazu a především na Forum. Všichni se shodují, že tak obrovité, architektonicky bezcenné stavby nemají v historickém jádru co pohledávat. Vysávají prý z Liberce život. Jsou podle expertů sobecké, bezohledné ke zbytku města. Jak sílí automobilismus, objevuje se nové téma, totiž, že za dopravní zácpy mohou do značné míry právě nákupní obři. Co s tím?


Zkoumání kvality ovzduší v Liberci ukazuje, že jsou kvůli autům čím dál víc překračovány limity polétavého prachu a takzvaných Benzo(a)pyrenů, což je škodlivá látka, která vzniká nedokonalým spalováním v motorech aut. V Liberci za poslední dekádu zásadně vzrostl počet registrovaných aut, je jich už 120 tisíc.

Náměstek libereckého primátora Jiří Šolc se domnívá, že město bude muset problém řešit nejspíše systémem světelně řízených křižovatek.

Čímž se dostáváme ke klíčové otázce: Proč by kolony ve městě mělo řešit jen město? Proč by se neměla zapojit právě obchodní centra, jež do města přitahují tisíce aut?

Jiří Janďourek, šéf nové Kanceláře architektury města Liberce, mi k nákupním domům kromě jiného řekl. „Ke svému okolí se chovají nabubřele a macešsky. Jsou sebestředné, nereflektují kontext místa. (…) Venkovní ulice jsou mrtvé. Jezdíte tam přeci autem. Je to sekundární jev, který tato obchodní centra, tím, jak jsou principiálně tvořená, přinášejí. Majitelům podobných nákupních center je úplně jedno, jestli jsou v Liberci nebo kdekoliv jinde. Jejich primárním cílem není vytvářet kvalitní architekturu a kvalitní veřejný prostor, reagovat na kontext. Jejich hlavním cílem je generovat zisk. To není výčitka, to je konstatování. Obchodník chce generovat zisk, město zase pro své občany kvalitní veřejný prostor. Každý má své zájmy.“

Jasně řečeno. Začne-li Liberec kvůli autům přecpanému centru budovat systém světelných křižovatek, značný část nákladů by měl uhradit viník – obchodní paláce.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE