Přečíst zprávu

Vedení Liberce se při zadávání stavebních zakázek nesmí obklopit suitou vyvolených

Případ čtvrtmiliardové stavební akce Libereckého kraje spočívající v rekonstrukci jeho budovy D má další pokračování. V létě jsme informovali o tom, že podmínky výběrového řízení až podezřele seděly nakonec vítězné společnosti CL Evans, bývalé českolipské divizi Syneru. Hejtman Martin Půta ovšem naši kririku odmítl a s tímto stavebním dodavatelem byla následně uzavřena smlouva. Přečíst ››
Sdílet
Přečíst zprávu

Proč je tak důležitý výbor pro územní plán, a proč ho chci vést

Výbor pro územní plán bude hrát významnou roli při schvalování nového územního plánu: Bude dávat stanoviska k vypořádání námitek a připomínek a k výsledné podobě územního plánu. A především ve spolupráci s primátorem města, jako tzv. určeným zastupitelem, by měl připravit územní plán ke snadnému přijetí. Nejen v zastupitelstvu, ale i k přijetí navržených změn veřejností. Přečíst ››
Sdílet
Přečíst zprávu

Jak udržet vodu v krajině a proč už Liberec není nočníkem Evropy

Rok 2018 si budeme pamatovat jako dobu, kdy se přestalo o Libereckém kraji vtipkovat jako o „nočníku Evropy“. I ve srovnání se zbytkem republiky bylo v našem kraji extrémní sucho. Rok 2019nmůže být lepší, ale dlouhodobý trend se téměř jistě nezmění. Vidíme ho na klesajících hladinách podzemní vody, na snižující se schopnosti půdy vodu nasáknout a udržet. Klimatické modely pro střední Evropu předpovídají větší množství extrémních jevů – sucha a přívalových dešťů, které vedou k povodním. Přečíst ››
Sdílet
Přečíst zprávu

Luboš Příhoda. 20 let v novinářském vyhnanství

Liberecká veřejnost Luboše Příhodu neznala tolik, jak by jej znát měla. Zato on znal ji. Liberecká veřejnost už Luboše Příhodu nemá. Ztratila jej, aniž by poznala jeho význam. Luboš ji naopak neztratil a její význam poznal. Já sám jsem se s Lubošem Příhodou seznámil v polistopadových dobách velké naděje. Přečíst ››
Sdílet
Přečíst zprávu

Zemřel Jiří Vacek. Drsný válečník s drogami

Jiří Vacek. První ředitel Městské policie Liberec, zastupitel, náměstek primátora v  letech 1998–1999. Narodil se 13. srpna 1947 v Jindřichově Hradci, v letech 1968– 1989 pak žil v  emigraci, především v Německu. Když se po sametové revoluci vrátil, působil v bezpečnostních složkách a jako odborník na protidrogovou politiku. Přečíst ››
Sdílet
Přečíst zprávu

Prezident mě na Hrad nepozval, mluvčí Ovčáček nepřípustně kádruje

Vyjádření hejtmana Libereckého kraje k jeho účasti na shromáždění k 100. výročí založení Československa na Pražském hradě. Pozvánku z Kanceláře prezidenta republiky na oficiální státní akt – shromáždění k 100. výročí založení samostatného Československa – jsem neobdržel. Plně respektuji právo pana prezidenta pozvat si na Pražský hrad toho, koho on uzná za vhodné. Přečíst ››
Sdílet