„Nikdo tomu nechce věřit, ale pokud Jablonec nezačne velmi rychle konat, unikátní tramvaj z Liberce v roce 2020 prostě skončí,“ varuje liberecký náměstek Šolc

„Reálně hrozí, že příští rok přestane tramvaj na trase Liberec–Jablonec fungovat. Tak příkře jednoduché to je,“ shrnuje možný budoucí osud linky číslo 11 v rozhovoru pro Liberecké Zprávy náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.


„Nechci být zodpovědný za likvidaci tramvaje do Jablonce,“ říká Jiří Šolc. Foto: Jan Stránský

Je vůbec tramvaj z Liberce do Jablonce pro město Liberec důležitá? Vždyť návrhy na tramvajové propojení Liberce a Jablonce se objevovaly už od vzniku tramvajových sítí v obou městech na přelomu 19. a 20. století. Už tehdy iniciativu projevovaly zejména Jablonecké elektrické dráhy. Jablonec, soudím, má i dnes na provozu linky 11 větší zájem.

Ano, důležitější je pro Jablonec. Ale je důležitá i pro Liberec. Už třeba proto, že je pro nás klíčová ekologická doprava mezi oběma městy. Pro chod města Liberce je nejzásadnější první část trati, do Vratislavic. Ale i druhá část do Jablonce má pro nás význam. Proto také například neseme celou dotační agendu, která s budoucností linky souvisí.

Když se záměrně pro účely tohoto rozhovoru vystavím do role naivního pochybovače: podél tramvajových kolejí vedou koleje železniční. Mezi oběma městy jezdí autobusy. V čem mají vlak a autobus ve srovnání s tramvají nevýhody?

Jednak jde o zvyk cestujících, kteří by si museli po zrušení linky hledat nové dopravní spojení mezi Jabloncem a Libercem. Hlavně však jde o frekvenci. Na trať mezi Libercem a Tanvaldem, která protíná i Jablonec, už se podle údajů Koridu víc spojů nevejde, takt už nemůže být rychlejší. Tramvaj tedy při své kapacitě odveze víc lidí za kratší dobu. Z tohoto pohledu je tramvaj výrazně výhodnější. A můžu zmínit i skutečnost, že cestující to k ní z center měst nemají tak daleko jako k vlakovým nádražím. Plus máme ekologické hledisko. Tramvaj mezi Libercem a Jabloncem, na rozdíl od autobusů, lokálně neprodukuje žádné emise.

Provoz tramvajové dopravy na trase mezi Libercem a Jabloncem vyjde ročně přibližně na sto milionů korun. Nebylo by rozumnější, v situaci, kdy je okolo ní situace vyhrocená, linku prostě zavřít a sto milionů utratit jinde?

K tomuto rozhodnutí se blížíme. Osobně jsem ale pořád tím, kdo by tramvaj spíše držel dál. Byť je organizace městské hromadné dopravy obecně strašně drahá věc. Stále si myslím, že tramvaj z Jablonce do Liberce má svůj smysl pro život Liberce. Pokud bychom totiž objem dopravy, který dnes obstarává tato linka, převedli do individuální automobilové dopravy, na ulici, bude Liberec zase o kousek ucpanější. A spálí se hodně nafty, kterou budeme všichni dýchat.

Chápu-li to správně, z vašeho pohledu hraje v celém problému klíčovou roli ekologie.

Ano. Bezesporu. Důležité je ovšem i to, že tramvaj jede po vlastním separátním tělese. Je nezávislá na dopravních zácpách, na tom, co se děje v ulicích obou měst za ranních nebo odpoledních dopravních špiček. Cením si nezávislosti tramvajové dopravy. A za mě je to i otázka zachování tradice.

Trať mezi oběma městy existuje již sedmdesát let. Je tedy tramvaj svým způsobem historická památka, kterou je třeba opečovávat?

Památka asi ne. Ale je to naše společné dítě, společné dědictví. A i po mnoha letech nám dobře slouží. Trochu odbočím, ale s tradicí to souvisí. Myslím si totiž, že Liberec udělal svého času velkou chybu, když opustil tramvajovou trať na dnešní Poštovní náměstí anebo na Letku. I tam vedla před válkou trať. Liberec ji zrušil. Nyní tam jezdí autobusy.

Existuje naděje, že se tam tramvaje vrátí?

Horko těžko se k tomu v našich plánech vracíme. Investičně to rozhodně nebude jednoduché. Neříkám, že by se tramvaj vrátila úplně přesně do Rochlice na Poštovní náměstí, ale tramvajová trať do Rochlice je jedna z velmi chtěných a zvažovaných věcí.

Pro úplnost dodejme, že už dlouhou řadu let.

Je to tak. Jako vždy je to otázka peněz. Každopádně, dopravní problémy na sídlišti na Dobiášovce se bez tramvaje nedají vyřešit. Víc autobusů už tam nenacpeme, protože – a ta debata je na každém zastupitelstvu – by tam autobusy musely jezdit tak často, že by se hromadily za sebou na křižovatkách. Navíc, na každém autobusu je vždy nejdražší jeho řidič. Do jedné velké tramvaje, do dvojčete, se vejde tolik cestujících jako do třech autobusů. A řídí ji nikoliv tři, nýbrž jeden člověk.

Zpět k lince číslo 11. V Jablonci se začínají objevovat hlasy, které zpochybňují myšlenku protáhnout tramvaj až do dolního centra. Jak to vidíte, je to dobrý nápad?

Opustíme-li myšlenku na protažení tramvaje do centra Jablonce, celou tramvajovou trať spolehlivě zabijeme. Dotační peníze, o něž nám jde, jsou rozdělené na dvě části. Jsou ovšem spojeny pupeční šňůrou. Trať Liberec–Jablonec je třeba na mnoha místech rekonstruovat. Pokud ale nedojde na dostavbu do centra Jablonce, nepřijdou peníze ani na tuto rekonstrukci. Pokud by se jablonecká strana rozhodla, že tramvaj neprodlouží, nedostaneme dotaci, a tím pádem trasu na potřebných místech neopravíme. A tramvaj přestane jezdit. Bohužel, takto příkře jednoduché to je.

O jak velké částce hovoříme?

O miliardě korun.

Čímž se dostáváme k vašemu vystoupení, které chystáte na středu pro jablonecké zastupitele. Když jsem vás o rozhovor na téma tramvaj žádal, řekl jste mi, že si to nikdo nechce připustit, ale že pokud se něco zásadního na jablonecké straně velmi rychle nestane, tramvaj Liberec–Jablonec skončí. Že už zkrátka není čas.

Bohužel. Reálně hrozí, že příští rok přestane tramvaj fungovat. Na jablonecké zastupitelstvo se chystám se svým apelem za tři minuty dvanáct. Situaci jsme dosud řešili v politických kruzích a samozřejmě naši úředníci o věci vědí své. Veřejnost ovšem byla vždy chlácholena, že se nějaká cesta vždy najde. Do Jablonce na zastupitelstvo jdu se zásadním poselstvím, a sice, že cesta není. Jdu požádat celé jablonecké zastupitelstvo o to, aby se okamžitě po vyřešení vlastní politické situace (v Jablonci se rozpadla koalice, ve středu se zřejmě bude hlasovat o odvolání primátora, který je ve střetu zájmů, a zrodit by se měla nová městská vláda – pozn. red.), k čemuž by ve středu mělo dojít, začalo tramvají bez jakéhokoliv odkladu vážně zabývat. Dohoda mezi Jabloncem a Libercem je nutnou součástí žádosti o dotace. Dohoda má dvě části. Jedna se týká financování každoročního provozu. Druhá se zabývá otázkou, jakým způsobem nám – čímž myslím společnému dopravnímu podniku – Jablonec doručí svůj podíl na takzvaných neuznatelných nákladech. Nebude-li toto vyřešeno, nebude možné dotační žádost poslat a peníze logicky nepřijdou. Žádost se musí odeslat v listopadu. Což znamená, že návrh smluvních dokumentů je třeba udělat nejpozději do konce září, aby jej v říjnu stihla schválit zastupitelstva obou měst. A tady mám velkou obavu, aby se vše stihlo. Pokud se to nepodaří, nebude možné dokument v listopadu přiložit k žádosti o dotace. Opakuji: pokud tyto dokumenty za obě města nedáme dohromady, neodešleme žádost. Někdy v roce 2015, za tehdejší primátorky Martiny Rosenbergové, jsme dosáhli na velkou dotaci, která umožnila například zásadní rekonstrukce na Brandlu, která má ale takzvaně svou udržitelnost. Skončí v roce 2020. S vypětím všech sil budeme muset udržovat tramvaj v provozu do lhůty této udržitelnosti. Ale po roce 2020 je osud tramvaje úplně ve hvězdách. Na trati jsou totiž úseky, které už nebudou způsobilé k další bezpečné přepravě cestujících.

Termíny zní vzhledem k aktuální situaci děsivě. V Jablonci panuje politický chaos, jak vidíte naděje svého snažení?

Myslím, že stihnout se to ještě dá. Tramvaj by jablonecké zastupitele neměla rozdělovat. Zůstane-li ve funkci alespoň nějaký výkonný náměstek, který má oprávnění předkládat zastupitelstvu dokumenty ke schválení, může potřebné dokumenty připravit. Vidím šance pro liberecko-jabloneckou tramvaj jako dobré. Věřím, že si zastupitelé uvědomí závažnost situace a udělají maximum. Naděje zkrátka umírá poslední. Chci mít do posledního detailu čisté svědomí, že jsem pro záchranu tramvaje udělal maximum možného. Až tramvaj jednou přestane jezdit, lidé se budou poprávu ptát, kdo za to může. A já nechci být tím, kdo bude zodpovědný. Na liberecké straně je vše připraveno.

Než jsem zapnul diktafon, říkal jste, že hrozbu konce tramvaje mezi Libercem a Jabloncem vlastně nikdo nebere vážně. Což je i můj dojem. Čím to je?

Všichni vnímáme existenci linky 11 jako daný stav. Vždy tady tramvaj jezdila, tak přeci vždycky jezdit i bude. Bohužel to tak není. Najednou budeme koukat na osiřelou trať, která se stane terčem zlodějů a nikdy už ji nikdo zpátky dohromady nedá. Nevěřím, že jakmile se jednou tato trať uzavře, podaří se ji komukoliv opět zprovoznit.

Dojde-li k tomu, co bude podle vás největší škoda?

Zmaření trendu, kdy celá Evropa jede na vlně lokálně bezemisní dopravy. Za obrovských nákladů se snaží budovat nové tramvajové trati. My bychom nechali skončit meziměstskou tramvajovou trať, která funguje desítky let. Pro jejíž opravu a prodloužení máme dokonce na stříbrném podnose připravené dotační peníze. A pro kterou je už v Jablonci naplánovaný krásný terminál, který by Jablonci mohl Liberec jen závidět. Ještě bych dodal, že příprava nás už stála opravdu hodně peněz. Jde o sumy, které dopravní podnik za plus mínus tři poslední roky vynaložil. Investičně utratil dopravní podnik 21 milionů korun za výkupy pozemků, výkupy nemovitostí a zaplacení přeložky ČEZu. Další, šestimilionovou položkou, jsou zejména projektové dokumentace. Další milion zaplatil dopravní podnik za přeložku plynovodu. V zásadě už takto dopravní podnik kvůli chystané rekonstrukci a prodloužení tramvajové tratě do Jablonce vydal skoro třicet milionů. A následně je ve hře dotace na Brandl ve výši skoro 183 milionů, jejíž podmínky musíme stůj co stůj dodržet, abychom ji nemuseli vracet.

Předpokládám, že další peníze bude tramvajová trať stát, i kdyby v roce 2020 přestala fungovat.

I kdybychom provoz opustili, bude nám ještě dlouhou dobu generovat odpisy, je to majetek. Nastanou otázky, co s tratí. Komu vlastně patří. A samotná demolice bude stát hromadu peněz. Takže už lze apelovat jen na dobrou vůli a určitý sentiment. Každý, kdo touto tramvají kdy jel, si musí uvědomit, že by musel volit alternativní druh dopravy. V situaci, kdy autobusy budou pravděpodobně přetížené a do vlaků se víc lidí také nevejde. Zbývá už jen individuální automobilová doprava, která začne tvrdě narážet na parkovací možnosti Liberce. Tramvaj mezi Libercem a Jabloncem je unikátní dopravní řešení, které bylo, je a možná i bude životaschopné.

Trať Liberec–Jablonec

Z analýz zřetelně vyplývá, že výrazně více lidí jezdí z Jablonce do Liberce. Podle sčítání cestujících je obliba linky stabilní, ba dokonce roste. Jde o nejdelší meziměstskou tramvajovou trať v České republice, vybudovanou v letech 1947 až 1955. Původně byla provozována společným jabloneckým a libereckým dopravním podnikem, po jeho rozdělení společně dopravními podniky obou měst, po zániku jabloneckého dopravního podniku jen libereckým dopravním podnikem, který se v roce 2010 opět sloučil s jabloneckým provozem MHD a přejmenoval na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Stejně jako dřívější jablonecká tramvajová síť a jako původní liberecká síť má tato trať rozchod 1000 mm. Do roku 2009 byla v celém úseku jednokolejná, s ostrovními i bočními výhybnami. V letech 2009–2011 byl zdvojkolejněn a zdvojrozchodněn úsek Fügnerova – U Lomu, který má být společný s novou tratí do Rochlice.

Trať je součástí sítě městské hromadné dopravy v Liberci, platí zde běžný časový tarif MHD Liberec. V minulosti byl na této trati pásmový tarif, působili zde průvodčí ještě v době, kdy v Liberci i dalších českých městech byl již zaveden provoz bez průvodčích. V současné době jsou všechny vozy na této trati vybaveny prodejním automatem jízdenek.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE