Nová Pastýřská očima opozice: Místo protihlukové stěny stromy

Uprostřed města má vzniknout silnice s protihlukovými stěnami, která vytvoří bariéru mezi centrem města a zástavbou okolo Zhořelecké a Ruprechtické. Hrozí, že vznikne něco, čeho budou následující generace spíše litovat.


Přitom by se Nová Pastýřská dala naplánovat a připravit jinak a lépe. Mohla by vzniknout jako nová městská třída, která může být pěkná na pohled, a která město nebude rozdělovat. Se stromořadím, podobně jako na Masarykově, Husově, nebo právě v několika ulicích okolo Zhořelecké. Vzrostlé stromy by byly hezčí a funkčnější než protihluková zeď, od které se navíc hluk často spíše odráží, než aby jej pohlcovala. Nemluvě o tom, že stromy přispívají k lepšímu klimatu ve městě, ochlazují vzduch a zvlhčují jej. Podobně by si zasloužilo lepší řešení i Tržní náměstí: Tak, aby zůstalo náměstím, a nebylo zničené koridorem protihlukových zdí a křižovatkou.

Na jednání výboru pro územní plán a dopravu však bylo řečeno, že projekt už má mnoho povolení a že umístění stromů a další změny už nejsou možné, i kvůli inženýrským sítím.

Takový přístup považujeme za vysloveně škodlivý. Nová ulice změní tvář této části města, ovlivní podobu veřejného prostranství na desítky let kupředu. Podle nás stojí za to věnovat čas a energii kvalitní přípravě, když už se vedení města rozhodlo, že zrovna Nová Pastýřská patří mezi ty investiční priority, které je potřeba posouvat. Zadání se může inspirovat třeba i Manuálem tvorby veřejných prostranství, které zpracoval Institut plánování a rozvoje v Praze. Je v něm hodně doporučení a receptů, jak udělat ulice nejen pro auta, ale i pro lidi.

Zatím jsme však svědky přípravy způsobem, o kterém se už dlouho ví, že nefunguje. O to více je tlačen na sílu a předkládán jako projekt, ke kterému neexistuje žádná jiná alternativa. To je samozřejmě nesmysl. A nerozumíme tomu, proč se proti těmhle nesmyslům nepostaví ani primátor, když už věnoval tolik energie ke vzniku útvaru hlavního architekta a snaží se o vytvoření týmu lidí, který se v urbanismu skvěle orientuje. Zatím nám ale nezbývá než doufat, že k realizaci projektu v této podobě nedojde a že se do něj časem pustíme podle zcela jiného návrhu.

Jaromír Baxa
zastupitel, Liberec otevřený lidem


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE