Nový lom na štěrk a písek? „Frýdlantsko bude opět drancováno a nic mu to nepřinese,“ zlobí se starosta

U Krásného Lesa na Frýdlanstsku chce pražská firma ZAPA beton otevřít lom na štěrkopísek. Sto náklaďáků se surovinou by pak denně projíždělo Frýdlantem. „Byli s tím za mnou minulý týden, narovinu jsem jim řekl, že jejich plánu netleskám. Frýdlant to opět odnese, znovu bude drancován, aniž by z toho cokoliv měl,“ řekl Libereckým Zprávám starosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS).


Viditelný okraj pískovny znázorňuje červená čára.

Podle informace z obecního úřadu Krásný Les už sice byl v roce 1997 vydán záměr těžby, nakonec k ní ale nedošlo „Toto by měla být úplně nová věc,“ potvrdila pracovnice obce.

Těžit se má u železniční trati, zhruba kilometr od posledních domů obce. Podle nyní zveřejněné sutia EIA se surovina nachází v ložisku Krásný Les – Raspenava. Výměra dobývacího prostoru je 40,67 hektaru. Záměr je navržen na části plochy dobývacího prostoru o výměře bez mála 25 hektaru.

Jak říká studie, zdrojem hluku bude pohyb strojů v pískovně a úprava štěrkopísku. „S ohledem na vzdálenost nejbližší zástavby více než 1 kilometr od pískovny nebude obec Krásný Les provozem hlukově zatížena,“ píše se ve studii.

Což ale neplatí pro odvoz materiálu z lomu. Nákladní auta, bude-li záměr schválen, by měla projíždět Frýdlantem. „Nám jako Frýdlantsku to vůbec nic nepřináší, což jsem také zástupcům ZAPA beton řekl. Frýdlantsko bude opět drancováno, městem v sezonně denně projede sto nákladních aut, což se negativně projeví na stavu našich silnic. Bohužel, naše možnosti, jak otevření lomu zastavit jsou mizivé,“ neskrývá rozčarování frýdlantský starosta Dan Ramzer.

Zahájení těžby je předpokládáno po vydání všech nezbytných rozhodnutí orgánů státní správy nezbytných pro zahájení těžby. Předpokládáno je zahájení v rozmezí let 2023 - 2025. Zásoby štěrkopísku vydrží na dvacet let.

Vytěžit se tu má 250 tisíc tun štěrkopísku ročně.

Poté by se měly vytěžené svahy zalesnit, na dně má být tráva a remízky.

Krásný Les

Zemědělská vesnice v údolí říčky Řasnice. Poprvé je uváděna v urbáři v roce 1346 jako součást frýdlantského panství. Původní prales, který se ve středověku rozkládal na území obce, byl s rozvojem zemědělství, textilního průmyslu a sklářství postupně vymýcen. Kostel sv. Heleny ze 14. století, byl roku 1771, při zachování původní sakristie a sanktuáře, tedy část svatostánku, kde je uložena monstrance, barokně přestavěn. Na zdi kostela a na staré hřbitovní zdi jsou umístěny staré náhrobníky. Na zdi kostela jsou osazeny náhrobníky ze 17.století a klasicistní náhrobky z 19. století. Kostel v roce 1992 vyhořel, katolickou církví byla obnovena střecha. Obcí procházela důležitá komunikace ze Žitavy přes Frýdlant do Slezska.

Obce Krásný Les, Dolní a Horní Řasnice a Srbská tvoří vůbec nejdelší soustavu zdejších typických přípotočních vsí, která začíná u Frýdlantu a končí až v Srbské na hranicích s Polskem. Krásný Les je dodnes klasickou zemědělskou obcí Frýdlantska s hrázděnými domy, které stojí při úzké silničce. Obec měla a má úzké vztahy se sousední Dolní Řasnicí. Vsi mají společný hřbitov, u jehož zdi stávala dvojice pranýřů.

S ohledem na historický vývoj zástavby v údolí potoka není v obci vytvořena náves. Centrum obce se nachází v místě křižovatky do Bulovky nedaleko školy. V současné době je obec nestřediskovým sídlem s potenciálem pro bydlení. Atraktivita obce pro bydlení je dána zejména velmi dobrou dostupností města Frýdlant, jak autobusovou, tak železniční dopravou.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE