O obnovení těžby čediče na Tlustci bude rozhodovat báňský úřad

O obnovení těžby čediče na kopci Tlustec na Českolipsku bude rozhodovat báňský úřad. „Rozhodnutí není v kompetenci samosprávy Libereckého kraje ani krajského úřadu,“ uvedl dnes radní pro životní Libereckého kraje Jiří Löffelmann. V případě obnovení těžby podle něj nicméně kraj trvá na podmínkách a opatřeních, která jsou v Regionální surovinové politice Libereckého kraje, jako jsou souhlas dotčených obcí, vybudování obchvatu Luhova a využití železnice.


Tlustec. Foto: archiv LZ

Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století. V roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). V letech 2003 a 2004 byla těžba krátce obnovena, pak se ale definitivně zastavila. O obnovu těžby už několik let usiluje firma Kamenolom Brniště. Počítá s těžbou až 840 000 tun kameniva ročně. Těžba spojená s rekultivací je naplánována na 20 až 30 let.

Tlustec patří k dominantám Českolipska, je asi dva kilometry od Brniště. Spor o obnovení těžby se táhne od roku 2012. Obavy z obnovení těžby zesílily v závěru loňského roku poté, co MŽP udělilo výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Potvrdilo tak rozhodnutí krajského úřadu a zamítlo všechna odvolání odpůrců těžby i obcí. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. „Odbor životního prostředí a zemědělství neshledal zákonné důvody, které by vedly k jejímu neudělení. Jedná o výkon státní správy, tedy nerozhoduje samospráva," řekl Löffelmann.

Obnovení těžby se nelíbí obyvatelům z nedalekého Velkého Valtinova ani Jablonného v Podještědí, nesouhlasí s ním Sdružení na záchranu kopce Tlustec ani Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ). Naopak blízké Brniště, které se proti obnovení těžby také léta stavělo, nedávno změnilo stanovisko. Zastupitelstvo souhlasilo s přípravou a následnou těžbou kamene a uložilo starostovi, aby jednal s krajem o vybudování obchvatu Luhova, Jablonného a Mimoně a dojednal smlouvu o kompenzaci s firmou Kamenolom Brniště, která se na Tlustci chystá znovu těžit. Odpůrci těžby se ale odmítají vzdát a hledají další cesty, jak obnovení těžby zabránit.


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE