O vánoční stromky z Krkonoš, pěstované ekologicky šetrným a přírodě blízkým způsobem, byl velký zájem

O vánoční stromky vyřezané v lesích Krkonošského národního parku (KRNAP) byl při dnešním prodeji před sídlem správy KRNAP ve Vrchlabí velký zájem. V nabídce bylo asi 120 smrčků a již před zahájením prodeje bylo ve frontě několik desítek zájemců. Za první hodinu byla většina stromků prodaná. Ceny se podle velikosti stromku pohybovaly od 100 do 200 korun za kus a byly stejné jako v minulých letech.


Dnešní prodej stromků. Foto: KRNAP

Správa KRNAP prodej smrčků, které pocházejí z prořezávek při tzv. výchovných zásazích, pořádá mnoho let. „Stromky pocházejí z lesů obhospodařovaných podle standardů FSC, to znamená ekologicky šetrným a přírodě blízkým způsobem," řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Lesníci by stromky při lesnickém hospodaření vyřezali v každém případě. Po prořezávce zbývající stromky získají více místa, zesílí a celý les je pak mnohem stabilnější. Vyřezané stromky jinak zetlejí v lese. „Je tedy lepší je vyříznout nyní a nabídnout veřejnosti jako vánoční stromky. Vnímáme to i jako preventivní opatření, aby nám lidé nechodili s pilkou do lesa," řekl Drahný. Utržené peníze se podle něj příští rok do lesů v Krkonoších vrátí v podobě nových stromků.

Hospodaření podle standardů FSC se odlišuje od běžného lesního hospodaření zejména tím, že nejsou povoleny rozsáhlé holoseče, používání chemických prostředků či pálení klestu v lese. Lesy jejich správci postupně převádějí na věkově rozrůzněné porosty s větším podílem listnatých stromů a jedle.


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE