Okolí Jizery se změní v relaxační zónu s lavičkami, brouzdalištěm a hřišti

Kácením stromů začala v Semilech rozsáhlá revitalizace náhonu, který protéká centrem města a navazuje na park Ostrov. Úpravy koryta bezmála za 17 milionů korun rozšíří možnosti trávení volného času kolem řeky. Radnice získala na projekt 12 milionů korun ze Státního fondu Životní prostředí. „Vzniknout by tam měla odpočinková zóna s lavičkami, kameny, brouzdalištěm, herními prvky a přístupem k vodě,“ řekla dnes semilská starostka Lena Mlejnková (Volba pro Semily).


Revitalizace pravostranného náhonu Jizery počítá s opravou zdí a výstavbou nové zdi u zámku a s odbahněním koryta. V plánu je výstavba rekreačních a přírodních zón, úprava inženýrských sítí a především vegetační úpravy, které zahrnují prokácení břehového porostu a výsadbu nové zeleně. „Hlavní myšlenkou je i zpřístupnění koryta," řekla starostka. Součástí úprav jsou proto sjezdy a schody ke korytu včetně instalace přírodních prvků, jako jsou klády, pařezy a kameny. „V korytě budou i nášlapové kameny, aby se dalo přejít z jednoho břehu na druhý," doplnila.

Kácení, které už začalo, se dotkne úseku náhonu od silničního mostu až k soutoku s Jizerou. Na obou březích bylo zmapováno na 380 stromů a padnout jich má 98. Podle Vladimíra Bělonohého z odboru rozvoje a správy majetku jde o náletové dřeviny menšího vzrůstu a keře, ale i o vzrostlé stromy. Pravý břeh bude podle něj téměř zcela vykácen, stát zůstane zhruba 25 stromů. „Na levém břehu dojde k vykácení v úseku od zverimexu až k lávce u zámku," uvedl. Dalších 14 stromů padne na levém břehu v místě Ostrova.

„Pohybujeme se v chráněném území, které je zahrnuté v Natura 2000, takže musíme být opatrní. Ale výrazně prokácíme ty břehy, opravíme i zeď, která je součástí toho náhonu, a celé to území se otevře," popsala záměr Mlejnková. Kácení začalo teď v období vegetačního klidu, další práce jsou naplánované na duben. „Protože jsme v chráněném území, museli jsme i tu revitalizaci rozložit do delšího časového úseku, abychom neubližovali přírodě a byli k ní šetrní. Dokončení projektu je proto až na jaře 2020," dodala starostka.


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE