Oprava přehrady Labská v Krkonoších skončí na podzim

Opravy přehrady Labská pod Špindlerovým Mlýnem v Krkonoších skončí do konce října. Řekla to mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Úpravy spodních výpustí a další stavební práce, při kterých bude rozšířena kapacita nádrže, začaly v březnu 2017 a vyjdou na 103,6 milionu korun bez DPH, z toho 96,7 milionu činí dotace ministerstva zemědělství.


„Nahrazuje se pět spodních výpustí o metrovém průměru dvěma o dvoumetrovém průměru a jednou výpustí osmdesáticentimetrovou. Práce pokračovaly i přes zimu," řekla Bendová.

Součástí rekonstrukce jsou úpravy na vtokových částech nádrže, včetně osazení uzávěrů a jejich pohonů, úprav odtokové štoly, manipulační šachty nebo levobřežní zdi pod vyústěním obtokového tunelu. „Pracuje se momentálně v prostorách komory již namontovaných uzávěrů. Probíhají tam montáže potrubí, dobetonování tunelu a montuje se schodiště nahoru do šoupátkové šachty. Termín dokončení na konci října by měl platit," řekla Bendová.

Přes sto let stará přehrada Labská se nachází v Krkonoších v úzkém labském údolí, kam stéká voda ze všech okolních kopců. V současnosti ji plní voda z tajícího sněhu. Po rekonstrukci bude zvýšena kapacita spodních výpustí a tím celé přehrady. V případě náhlého příchodu povodně to umožní rychleji vypouštět vodu a připravovat přehradu na pojmutí další vody.

Přehrada byla postavena v letech 1910 až 1916 a podnětem pro její vybudování byla katastrofální povodeň v červenci 1897. Účelem vodního díla je zachycení povodňových vln a snížení jejich účinku, částečná ochrana území pod přehradou před povodní, zajištění minimálního průtoku v Labi pod nádrží a rekreace. Objem nádrže činí 2,9 milionu metr krychlových.


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE