Po letech čekání mají z města zmizet auta. Bránu do Jizerských hor obkrouží západní obchvat

Hovoří se o něm léta. Nyní se konečně západní obchvat Jablonce nad Nisou objevil na informačním portálu EIA. Stavbu silnice, která má vytěsnit auta z centra města, zaplatí stát. Existují dvě varianty, kudy by silnice s pěti mosty mohla vést. Vedení Jablonce nicméně ubezpečuje, že vybralo studii, která se vyhýbá populárnímu, byť zchátralému, jabloneckému sportovišti Srnčí důl.


Záměr hovoří o novostavbě dvoupruhové, směrově nerozdělené silnice o šířce 11,5 metru. Měřit má skoro tři kilometry a automobily tam pojedou maximální povolenou rychlostí 60 kilometrů v hodině.  „Začátek je na křižovatce ulic Tovární a Široká. Dále komunikace obchází ze západu Žižkův vrch a napojuje se za budovou bývalé porodnice a budovou Archivu OHS na ulici Turnovskou, opět okružní křižovatkou. Na trase je navrženo 5 mostů. Na začátku trasy se nacházejí dva velké mosty o rozpětí 280 metrů a 140 metrů,“ píše se v záměru.

Jak už bylo zmíněno, existují dvě varianty. První, v územním plánu označená jako západní tangenta, je vedená po západním okraji města. Mimo obytnou čtvrť Žižkův vrch a v okrajové části zalesněného svahu. Začátek trasy je na křižovatce ulic Tovární a Široká. Konec trasy je na silnici I/65, v Turnovské ulici na jižním okraji města za areálem Okresního archivu. Délka čítá 2,5 kilometrů.

Druhá, v územním plánu označená jako západní obchvat, ještě více oddaluje trasu od Žižkova vrchu. Vyhýbá se i sportovnímu areálu Srnčí důl, vede po jeho jižním okraji. Začátek trasy je ve stejném místě jako u první varianty. Pokračuje podél pravého břehu Lužické Nisy. V úseku trasy na jednom kilometru a dvou stech metrech trasa kříží hluboké a široké údolí Lužické Nisy velkým mostem. Z údolí dál vede napříč strmým zalesněným svahem k napojení na silnici I/65. Celková délka trasy je 2,8 kilometrů.

Právě druhou variantu si Jablonec vybral. „Statutární město Jablonec rozhodně nechce variantu, která by procházela Srnčím dolem. Vhodnější je trasa v územní rezervě územního plánu, která zachovává Srnčí důl ve stávajícím rozsahu a zároveň vede dále od bydlení na Žižkově vrchu,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Hajná.

Podle odhadů by v roce 2030 mělo po nové silnici denně projet 12 850 vozidel. „Základním cílem je propojení dvou silnic první třídy mimo zástavbu města západním obchvatem. Čímž dojde k vymístění tranzitní dopravy z města. Dojde k částečnému vymístění tranzitní dopravy z ulic Turnovská, U Balvanu a Pražská a k dopravnímu zklidnění, poklesu dopravní zátěže, v ulicích Liberecká a Budovatelů,“ píše se v záměru.

Nová silnice by měla navíc zlepšit zdravotní stav Jablonečanů. „V současné době je doprava pro obyvatele města významným zdrojem rizika nepříznivých zdravotních účinků hluku. Dojde ke snížení odhadovaného procenta obyvatel obtěžovaných hlukem a rušených hlukem ve spánku, stejně jako k významnému snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění,“ uvádí záměr. Aby byl hluk co nejmenší počítá plán s budováním umělých valů nebo použitím nízkohlučných povrchů.

A pozitivně ovlivní i bezpečnost řidičů. „Bude mít jednoznačně pozitivní dopad na bezpečnost pro řidiče i další účastníky silničního provozu. Z hlediska vlivu na zdraví obyvatel je důležitým parametrem oddělení pohybu chodců od silničního provozu a tím eliminace rizika dopravních nehod s nimi,“ stojí ve zprávě.

Silnici má zaplatit stát. Zatím není zcela jasné, kdy bude hotová. „Termíny nejsou v naší kompetenci. Před realizací je nezbytné, aby Liberecký kraj dokončil změnu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a bylo možné v územním plánu trasu převést z územní rezervy do návrhu. Protože se jedná o silnici I. třídy, vlastní projektová příprava, z níž vyplyne rozpočet i rozhodnutí o financování realizace jsou následně v kompetenci státu,“ uzavřela Jana Hajná.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení