Polemika: Reakce na kritiku rodičů a absolventů SUPŠS Železný Brod

Vážení čtenáři, na sklářské škole působím od roku 1995 a jsem tu už takovým dinosaurem, který zde zažil mnohé. Ráda bych se s Vámi podělila o svůj pohled na celou problematiku, můžete, nemusíte se mnou souhlasit. Pro případ, že nedočtete do konce, začnu čísly. Dovoluji si opravit dvě tvrzení v kritickém textu, kterým 12.8. reagovali někteří absolventi a rodiče školy na reakci ředitele školy Doležala.


Foto: Tomáš Tesař

To první je, že v minulém školním roce byla vyměněna téměř třetina učitelského sboru. Když nebudu počítat tři pedagogy z Domova mládeže, minulý školní rok odešlo 6 zaměstnanců ze 37, což je cca 16%.

Druhé tvrzení se týká zájmu uchazečů. S tím se potýkáme dlouhá léta, ne poslední čtyři roky, tudíž bych to nedávala za vinu vedení. Nejslabší byl rok 2008/2009, kdy jsme měli 40 uchazečů, na letošní školní rok to je uchazečů 68.

Kritiku rodiče a absolventů čtete zde: Sklářská škola je v hlubokých problémech

A nyní můj pohled na věc. Jak jsem psala, na školu jsem přišla v roce 1995. Přijímal mě pan ředitel Pavel Ježek – veliká osobnost. Atmosféra na škole byla skvělá, dnes těžko říci, do jaké míry to bylo jeho osobou a do jaké dobou, kdy jsme všichni prožívali euforii ze znovu nabyté demokracie. A minimální administrativy.

Po smutném odchodu pana ředitele Ježka nastoupila do funkce ředitelky školy paní Zdeňka Laštovičková. Nastoupit po takové personě, jakou pan Ježek byl, nebylo opravdu jednoduché a upřímně, moc jsme jí to neulehčovali. Prošla si kritikou, že se neumí vyjadřovat, nelíbila se nám její rozhodnutí… Za dveřmi kabinetů bujel „kabinetový odboj“, kde jsme si sdělovali svoji nespokojenost.

Ulevilo se nám, ale jiný efekt to nemělo. Porady byly často vyostřené, ale nakonec její rozhodnutí byla přijata a plněna. Od počátku jejího působení se mluvilo o „blbé atmosféře“. Přesto byla respektována a studenti o konfliktech v pedagogickém sboru neměli ani ponětí. I ji považuji za osobnost, která se do historie školy výrazně zapsala a udělala mnoho pozitivního.

Každá vláda ale jednou skončí a tak nastoupil do funkce ředitel nový, současný Libor Doležal, který zdědil řadu problémů včetně „blbé atmosféry“. Nespokojenci s vedením minulým byli plni očekávání, že se atmosféra zlepší, ale zázrak se nekonal. A tak boj pokračuje. Veden je stále stejnými nespokojenci. Akorát způsob boje se změnil. To, co se dříve odehrávalo za dveřmi kabinetů a na pedagogických poradách, se dostává mezi žáky, pak jejich rodiče a odbornou veřejnost.

Připomíná mi to scénku ze Shreka, kdy maličký Artur zažene bandu nepřátel a neví, že za ním obr Shrek stojí. I tady mají nespokojenci svého Shreka, jen o něm na rozdíl od Artura vědí. Sami ho do boje povolali. A dávají mu neúplné informace, zapomínají na to, že se děje i spousta dobrého. A to je zbabělé a zákeřné.

Text ředitele školy čtěte zde: Pokud diskusi vystřídají ultimáta a výhrůžky, pak jednání ukončuji

Mezi žáky a následně rodiče se vůbec problémy mezi vedením a učiteli nemají dostat. Učitel má učit a ne zatěžovat žáky svými problémy. Profík to tak dělá. A kde to tak není, tam já bych své dítě studovat nedala.

Tři ředitelé, každý jiný, každý pracoval a pracuje v jiné době. Ani jeden není bez chyby, ani jeden není na odpis. Každý dělal a dělá svou práci, jak nejlépe v daných podmínkách dovede a měl by se respektovat. Ve škole nás učili, že ředitel řídí, učitel učí a žák se učí.

Nespokojenci byli, jsou a budou a jsou to stále stejní lidé. Ne každý ředitel se bude líbit každému zaměstnanci a ne každý zaměstnanec se bude líbit řediteli. Ale v rámci školy by spolu měli všichni komunikovat a měli by si uvědomit své místo v hierarchii. A vzájemně se ctít.

Na závěr bych chtěla zmínit, že se ve škole můžete setkat s velkým počtem spokojených učitelů, jejich žáků a rodičů. Jen, bohužel, nejsou tak hlasití. Je to lidská podstata, dávat najevo spíše nespokojenost. Spokojenost bereme jako samozřejmost, dokud nedostaneme od osudu facku.

A proto prosím všechny, kdo máte „sklandu“ rádi, šiřte také ty pozitivní zprávy.

Ing. Iva Vosáhlová, učitelka a předsedkyně komise odborných předmětů


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE