Politická glosa a její protireakce: Kdo se má v éře sucha na radnici starat o zeleň a sekání trávy?

Liberecké Zprávy přinášejí politickou polemiku někdejšího náměstka jabloneckého primátora Petra Klápštěho (Společně pro Jablonec) s náměstkem současným, Petrem Roubíčkem (zvolen za ODS). Jde nejen o rušení pracovních míst na magistrátu, ale také třeba o boj se suchem.


ODS, ANO a Starostové ruší dál a zahazují dotace

Nové vedení ODS, ANO a SLK navazuje na podivné zrušení architektonické soutěže na zázemí okolí přehrady. Je toho víc než na jeden článek, dnes se zaměříme na činnosti na úřadě. Rada města bez náhrady zrušila dvě nová pracovní místa. Argumentace je opět pohádka o šetření. Obě místa přitom měla být hrazena dva roky z evropských a státních dotací. Dotace hradí 95 % nákladů.

O co Jablonec a jeho občané přijdou tím, že radní peníze EU a státu odmítli? S prvním zrušeným půlúvazkem mizí Místní agenda 21. To je mezinárodní metoda kvality, která zavádí dlouhodobou udržitelnost do fungování města a otevírá možnost pro různé krajské, státní i mezinárodní dotace. Prakticky je koordinátor MA21 takový „žolík“ – připravuje konkrétní zlepšení, která jdou napříč odbory a odděleními úřadu.

Nová koordinátorka měla mezi prvními úkoly připravit a vést program adopce zeleně, aby se obyvatelé nebo firmy mohli podílet na výsadbě a údržbě zeleně ve městě, a tím pomoci zlepšit veřejná prostranství. Zájem byl hlavně na sídlištích velký. Velkým tématem mělo být sucho a jak na něj. Prvním krokem byla plánována optimalizace údržby zeleně a sekání tak, aby se sekalo v souladu s obyvateli i přírodou – tam, kde pobývají lidé, sekat častěji a jinde méně často.

Druhá nová pracovnice měla zajistit zapojení veřejnosti do opravdu všech projektů. Měla připravovat, organizovat a vést veřejná setkání a pak hlídat, jak byly podněty občanů zapracovány. A zapojovat veřejnost jsme chtěli dostatečně včas a kvalitně, aby občané mohli ovlivnit již zadání projektantům.

Zrušeno bylo již naplánované veřejné setkání věnované doplnění mobiliáře k revitalizovanému Novoveskému koupališti. Občany jsme chtěli zapojit do hledání místa pro skatepark a workoutová hřiště, do revitalizace sídlišť Mšeno, Janovská, Na Vršku a Abeceda, do nové podoby Horního náměstí a dalších projektů, které byly v přípravě.

Jako určitá protiváha developerům mělo probíhat zapojení občanů do tvorby podrobnějších pravidel pro novou zástavbu vymezenou v roce 2017 územním plánem v Lukášově, na Dolině i na Proseči tak, aby zástavba nezhoršila místním kvalitu života. A v neposlední řadě jsme považovali za nutné zapojit veřejnost do tvorby nového strategického plánu města, který bude určovat priority změn a investic do roku 2030.

A strategický plán určitě musí město mít, protože bez něj si neškrtneme na většinu dotací. A my jsme si uvědomovali, že nemáme patent na rozum a potřebujeme vědět, co chtějí občané. Nové vedení zjevně nepotřebuje.

Petr Klápště, zastupitel za Společně pro Jablonec

 

Zrušená místa by generovala další náklady v kapitole mezd

Ano, je pravda, že jsme s nástupem do funkcí zrušili bez náhrady dvě zbytečná pracovní místa na magistrátě. Ono by sice možná obě místa po dva roky z 95 % hradila evropská a státní dotace, ale jedině tehdy, že by město zmíněnou dotaci skutečně získalo. V opačném případě by generovala další náklady v kapitole mezd. A o tom, že bychom se těmto nákladům nevyhnuli za dva roky, už nemluvím vůbec.

Co by tedy kromě zvýšených nároků na městský rozpočet dvě nová pracovní místa městu opravdu přinesla? Pan zastupitel tvrdí, že z úřadu zmizí díky zrušenému polovičnímu úvazku Místní agenda 21. Dovolím si připomenout, že místní agendu na úřad přivedli právě Starostové, tehdy Domov nad Nisou, už v roce 2009. V nastoleném projednávacím schématu, byť bez dotačního titulu, pokračovala koalice ODS se Starosty nebo sociálními demokraty i v dalších letech.

Sucho je opravdu velkým tématem, ale mně ani ostatním členům vedení města není úplně jasná souvislost mezi optimalizací sečí městských travnatých ploch a koordinátorkou MA21. Že by dotyčná dáma projednávala s občany, kdy je vhodné sekat a kdy ne, které plochy dříve a které později a které vůbec ne? Jen pouhým krátkým nahlédnutím do otázek a odpovědí je jasné, že každý občan si přeje seč jinak a jinde. Obávám se, že zapojení veřejnosti do optimalizace sekání trávy by spíše do práce orgánů pečujících o zeleň vnesl chaos.

Druhá pracovnice ze zrušeného postu měla zajistit zapojení veřejnosti do všech projektů, organizovat setkání s občany a pak hlídat plnění podnětů. Je to opravdu práce na plný úvazek jedné pracovnice, když dosud setkání s občany zvládalo tiskové oddělení? Jistě, pan Klápště namítne, že nezvládalo. Nebo nezvládalo podle jeho představ. Ano, ona veřejná projednávání například ke stavebním projektům, které město připravovalo, netrvala 120 až 180 minut a nevyžadovala další čtyři dobře placené facilitátory, kteří vedli jednotlivé skupiny. A vlastně měla dotyčná pracovnice ještě připravovat strategický plán města. Pan zastupitel má jako odborník samozřejmě pravdu, že strategický plán město musí v roce 2020 mít. Ale ten neměla připravovat jen ona pracovnice placená z evropských a státních dotací. Ta měla pouze shromáždit požadavky, cíle a úkoly, které by vypracovala jednotlivá oddělení úřadu, a pak je předat odborné externí firmě, která se zpracováním podobných dokumentů za úplatu zabývá. Opravdu tedy takovou pracovnici úřad nutně potřebuje?

Když si přečtu úvahu pana zastupitele Klápštěho o dalším a dalším zapojování veřejnosti do městských projektů, kladu si otázku, zda by v takovém případě bylo ještě třeba uvolněných pozic politiků a zaměstnaných úředníků, když vlastně všechno připraví a rozhodne veřejnost. Tak trochu mi argumenty pana zastupitele zavánějí alibismem. Pokud by se totiž některá rozhodnutí ukázala jako ne úplně dobrá – vedení za nic nemůže. Rozhodla přece zapojená veřejnost.

Petr Roubíček, náměstek primátora


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE