Politická glosa: Nepochopitelné zrušení architektonické soutěže na okolí přehrady

V září jste se v měsíčníku (radničním zpravodaji - pozn. red.) mohli dočíst o vyhlášení architektonické soutěže na řešení zázemí okolo přehrady. Vypadalo to, že se můžeme co nevidět těšit na nové a zlepšené WC, stánky, přístupy k vodě či třeba převlékárny a v neposlední řadě zázemí pro vodní skauty, dračí lodě a také konečně pěkné sluneční lázně. To všechno vyplynulo z plánovacích setkání s veřejností. Právě projektanty všech těchto drobných objektů okolo přehrady soutěž měla nalézt. Z inventury existujících projektů víme, že na většinu výše zmíněných úprav neexistuje projekt. Záměr vyhlášení architektonické soutěže schválilo v červnu tohoto roku zastupitelstvo města 24 hlasy z 26 přítomných zastupitelů. Přesto rada města v obměněném složení po převratu na jablonecké radnici již vyhlášenou architektonickou soutěž zrušila.


Jablonecká přehrada. Foto: 2 x Jan Stránský

Jak chce nové vedení města potřebné projekty získat, když nejtransparentnější cestu – architektonickou soutěž – zrušilo, neuvádí. Pokud by je zadávalo po částech jednomu autorovi, bude v podezření z účelového dělení zakázky a obcházení zákona o veřejných zakázkách.

Pokud by je zadávalo ad-hoc různým autorům, stěží dojde ke koncepčnímu řešení, které dá prostoru jednotný charakter, a hlavně neumožní jednoduchou správu a údržbu. Pokud by zadalo všechny zamýšlené projekty najednou výběrovým řízením dle nejnižší nabídkové ceny, stěží výsledek povede ke kvalitnímu a finančně úspornému řešení stavby. Jako oficiální důvod zrušení soutěže byly ve vyjádření náměstka Roubíčka (ODS) uvedeny vysoké finanční náklady na soutěž i na realizaci.

Když jsme upozornili, že náklady na soutěž byly panem náměstkem uvedeny nepravdivě navýšené, bylo vyjádření z webu staženo a nahrazeno jiným textem. Navíc právě díky tomu, že jsme zapojili provozovatele stánků i slunečních lázní do tvorby zadání, potvrdila řada z nich ochotu investovat do zlepšení vlastní peníze, pokud by měli dlouhodobou perspektivu nájmu.

Od roku 1993 proběhlo v České republice přes 600 architektonických soutěží a toto je teprve druhá, která byla zadavatelem ukončena v průběhu. A to navíc velmi nedůstojně. Soutěžící architekti byli pozváni na prohlídku místa, sjeli se (zbytečně) z celé republiky, aby jim na místě nový náměstek pro rozvoj Petr Roubíček (ODS) sdělil, že se prohlídka nekoná a soutěž bude zrušena.

Někteří z nich se přitom den předem dotazovali na magistrátu, zda prohlídka skutečně proběhne. Architektům, kteří zbytečně dorazili a nebo již soutěžní návrhy rozpracovali, vznikl nárok na odškodné. Způsob zrušení soutěže tak bude pro Jablonec nad Nisou znamenat ostudu minimálně v odborných kruzích a město bude mít problém získat na další projekty kvalitní architekty.

Petr Klápště
zastupitel Společně pro Jablonec


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE