Politické prohlášení: Děkujeme všem členům Liberecké iniciativy, Koordinačního centra OF, hercům Divadla F. X. Šaldy i Naivního divadla, představitelům Lifóra i vysokoškolskému stávkovému výboru

Liberecké Zprávy přinášejí s předstihem text provolání, které bude 16. listopadu, v předvečer třicátého výročí sametové revoluce, schvalovat rada města Liberce.


Podzim 1989 v Liberci. Foto: Milan Drahoňovský

V předvečer 30. výročí listopadových událostí roku 1989 se s uznáním a respektem obracíme ke všem libereckým spoluobčanům, kteří zejména v prvních hodinách a dnech po masakru na Národní třídě, tak nejistých a stále hrozících dalším represivním zásahem totalitní moci, aktivně vstoupili do veřejného dění a rozhodli se bez ohledu na možné důsledky a navzdory hrozbám a provokacím soustavy komunistických orgánů otevřeně prosazovat ideály svobody, demokracie a masarykovského humanismu.

Děkujeme všem členům tzv. Liberecké iniciativy, rodícího se Koordinačního centra OF, hercům Divadla F. X. Šaldy i Naivního divadla Liberec, představitelům Lifóra, vysokoškolskému stávkovému výboru, odvážným středoškolákům i žurnalistům a v neposlední řadě stovkám neorganizovaných jednotlivců.

Jsme si vědomi osobního příspěvku každého z nich k poklidnému převzetí moci z rukou stranických organizací KSČ a městského národního výboru, k objektivnímu informování ostatních spoluobčanů o vývoji v tehdejším Československu a k nastolení demokratických poměrů v již tehdy stotisícovém městě Liberec.

Třicet let po památných událostech, které vrátily Československo a posléze Českou republiku do rodiny standardních liberálních demokracií, se i v mezinárodním kontextu ukazuje, že svoboda a občanská, politická a sociální práva nejsou nikterak samozřejmá, ale že je musíme trvale ochraňovat a naplňovat, aby se nestala jen bezobsažným pojmem. Z historie dobře víme, že svobodu a demokracii vyprazdňuje lhostejnost občanů. Buďme tedy za všech okolností všímaví k dění ve vlastní zemi, zejména pak k podpoře a ochraně demokratických institucí.

Ivan Langr
náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE