Politické prohlášení: Poznámka nakonec

Při říjnovém jednání zastupitelů jsem se rozhodl, že odejdu z vedení našeho města. Rozhodl jsem se tak s vědomím, že se jedná o něco nevratného a že tímto krokem ztrácím možnost podstatně ovlivnit dění v Liberci.


Jiří Němeček. Foto: ANO

Při takto zásadních životních rozhodnutích je rozhodování nesmírně těžké už jenom proto, že jste v tom okamžiku sami. Sami musíte zvážit důsledky a  dopady, které vám případné rozhodnutí přinese.

O  to víc ale čekáte na reakce svého okolí, zdali vás odsoudí, nebo vaše rozhodnutí pozitivně ohodnotí a  porozumí mu. Už v  průběhu přestávky bouřlivého jednání libereckého zastupitelstva, kde jsem oznámil svou rezignaci, jsem potkal na večerním magistrátu řadu kolegů, kteří mně bez výjimky vyjádřili podporu. Mnohdy velmi emocionální a  dojemnou. Žádný z  nich neřekl, že jsem udělal cokoliv špatně. Naopak mé rozhodnutí ocenili. Ještě ten večer jsem dostal řadu SMS a telefonátů se stejným obsahem.

Druhý den se situace nezměnila, volala a psala mně řada i velmi známých osobností, od kterých jsem pozitivní hodnocení nečekal. Oslovila mě stejným způsobem řada známých, podnikatelů, politiků, kamarádů, které jsem potkal na chodníku, na parkovišti, v obchodech. Všichni se vyjádřili stejně, kvitovali správnost mého rozhodnutí. Nejde zde ale o  to, zda jsem se proti něčemu vymezil, ale o  to, že se všichni, kteří mě oslovili, ztotožnili s určitým postojem.

Co říct nakonec? Odejdu od „úředníků“, od skvělých lidí, zkušených, ochotných kdykoliv pomoci a k tomu i profesně velmi zdatných. Těm bych chtěl všem vyjádřit velký obdiv. Mají především velmi komplikované postavení. Jsou v  kontaktu s  návštěvníky magistrátu, z nichž většina jsou normální občané, ale někteří jsou také nepříjemní a  někteří i  agresivní. Přesto se „naši“ úředníci chovají profesionálně, s  velkou ochotou každému pomoci. I  z  tohoto důvodu bych jim chtěl vyjádřit svůj obdiv a  poděkování za podporu, které se mně od nich dostalo. Všem, se kterými jsem měl tu čest pouhý rok pracovat, s velkým respektem děkuji.

Jiří Němeček, ANO, bývalý náměstek primátora


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE