Politické prohlášení: Se stávkou učitelů vnitřně nesouhlasím

Stávka pracovníků školy pro mne má smysl pouze tehdy, pokud se jedná o rozdíl podpory mezi deseti a patnácti procenty zvýšení platů, tedy naplnění původního slibu vlády. Původní požadavek patnácti procent ale nebyl schválen, zřejmě z důvodu postupného navyšování, a tak je nutné se po další roky spokojit s deseti procenty.


Foto: Px Here

Se stávkou, ve které učitelé řeší, zda se má tarif navýšit o celých 10 %, nebo má dojít k rozdělení 8 % do tarifů a 2 % do pohyblivé složky mzdy, vnitřně nesouhlasím. Jako bývalý ředitel (Petr Tulpa vedl jablonecké Gymnázium Dr. Antona Randy - pozn. red.) vím, že je občas dobré aktivnější kolegy a kolegyně odměnit za jejich práci než plošně přidat všem.

Liberecký kraj zřizuje v rámci resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti celkem 57 příspěvkových organizací. Osm z nich se do stávky zapojilo – 3 zcela a 5 částečně (ty omezily výuku nebo se ke stávce přihlásily jinou formou). Celkem 49 organizací se nezapojilo vůbec.

Vyjádření názoru formou stávky ale samozřejmě plně respektuji.

Petr Tulpa
náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE