Politický komentář: Důvodem koaliční krize je ve skutečnosti nedořešený problém střetu zájmů primátora

Včerejší mimořádné zastupitelstvo velmi zkomplikovalo politickou situaci. Rozhodnutím zastupitelů za ANO, ODS a Starosty byli odvoláni z funkcí koaliční kolegové náměstek Štěpán Matek a radní Petr Klápště. Důvody pro odvolání koaličních partnerů vnímáme jako zástupné.


Miloš Vele, třetí zleva. Foto: FB Miloše Veleho

Pravým důvodem se zdá být nedořešený problém střetu zájmů primátora. Ten požaduje z pozice jednatele firmy Grepa Networks úhradu za provoz kamerového systému a odpuštění věcných břemen v souvislosti se záměrem vytvoření metropolitní sítě.

Celý problém vznikl za minulého vedení města, které reprezentuje Miloš Vele (ODS), dnes generální ředitel firmy Telmo, která v průběhu let kamerový systém budovala a servisovala.

Piráti budou nadále spolupracovat s klubem Společně pro Jablonec na vyřešení nejasné situace ohledně kamerového systému. Náměstek za piráty Jakub Chuchlík dostal usnesením zastupitelstva úkol nechat zpracovat nezávislý audit systému. O následných krocích pirátských zastupitelů a radních probíhá vnitrostranická diskuse, o jejímž výsledku budeme veřejnost neprodleně informovat. Příští týden proběhne schůze MS Jablonec, jejímž jediným bodem bude diskuse a rozhodnutí o dalším postupu jabloneckých Pirátů.

Piráti Jablonec


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE