Politik chce zakázat další nákupní centra. „Škodlivý a militantní nápad,“ oponují vládci města

S nestandardní myšlenkou přišel nově zvolený liberecký zastupitel Jindřich Felcman. Lídr libereckých Zelených chce stavební uzávěrou zabránit výstavbě dalších nákupních center na okrajích města. Současně by se obchodní domy nesměly ani rozšiřovat nebo přestavovat, což by časem vedlo k jejich zániku. Podle vládnoucích politiků by ale takový krok zničil historické jádro města.


Podle Felcmana je potřeba směřovat k utváření udržitelného města, které produkuje minimum skleníkových plynů. A v němž se podle něj zároveň dobře žije.

„Znakem takového města rozhodně nejsou obří obchodní centra na jeho okraji. Zákazníci i zaměstnanci musí do těchto center najíždět autem. To pochopitelně výrazně zvyšuje dopravní zátěž na území města. Prostředí města to poškozuje, což ještě více žene jeho obyvatele do aut,“ míní nový zastupitel.

Nástroje k postupné přeměně Liberce na takzvané město krátkých vzdáleností přitom podle Felcmana současná legislativa nabízí.

„Jen je potřeba mít odvahu je využít. Stavební uzávěra na areály obchodních center na okrajích měst je zcela legitimní prostředek. Majitelé stávajících staveb je budou moci i nadále provozovat. Pokud by ale měli v plánu provést jejich přestavbu či rozšíření, možné už to nebude. U obchodních domů k takové přestavbě přitom dochází zhruba po 10 letech, příkladem je obchodní centrum Nisa. Lze tak čekat, že výhledově budou provozy obchodních domů ukončeny a plochy se uvolní. Například pro výrobu, což bylo ostatně u průmyslové zóny sever jejím původním účelem,“ věří politik.

Všude už jen fabriky?

Náměstek libereckého primátora Jiří Šolc (Starostové) má Felcmanův návrh za nesmyslný. „Z dikce pana Felcmana cítím trochu agresivní prosazování „své pravdy“ bez ohledu na ostatní. Stavební uzávěra je silný nástroj, který omezí vlastnická práva a výkon podnikatelské činnosti bez ohledu na následky. Uzávěra by vedla k zakonzervování současného stavu a vzhledu obchodů bez možnosti modernizace provozů a mnohdy i vítané změny využití budov,“ míní.

Jako příklad uvádí vybudování sportoviště - skákací haly - na místě bývalého obchodu se sportovními potřebami v zóně Sever.

„Tato změna podléhala stavebnímu povolení. Dle vidění světa pana Felcmana by tam mohla být už jen fabrika. Přenesení tolika metrů čtverečních prodejních ploch, například Globusu, se stejnou šíří sortimentu do středu města, by znamenalo výstavbu nových obchoďáků v centru, kde pro ně není místo. A to včetně dopravy, kterou by to přineslo. Toto si zase nepřejeme my. Myšlenka, že se zákazníci vrátí k nakupování do desítek miniobchůdků v centru města bez možnosti parkování a zákaznického servisu není reálná a není funkční nikde na světě,“ oponuje Šolc.

Péči o životní prostředí nelze nikomu vnutit

Rita Gabrielová, mluvčí Globusu, nechce podle svých slov hovořit do fungování Liberce: „Necítíme se být odborníky na stavební záležitosti v Liberci a neradi bychom radili městu, jak má v dalším rozvoji městské zástavby postupovat. Co vnímáme jako velký problém v Liberci, to jsou dopravní řešení – určitě bychom rádi podpořili větší využití městské hromadné dopravy tak, aby se zvýšila plynulost dopravy ve městě i jeho okolí.“

V čemž si notuje s náměstkem Šolcem. „Myslím si, že cesta snižování uhlíkové stopy a udržitelného přístupu k životu vede přes prosazování ekologických opatření ve stavebním řízení při modernizaci obchodů, typově zavsakování na parkovišti a zelených ploch na střechách. Město například v zóně Sever podporuje a ještě více podporovat bude autobusovou dopravu místo individuální,“ dodal Šolc.

Ani jeho kolega z magistrátu, náměstek primátora Jiří Němeček (ANO), nepovažuje myšlenku lídra Zelených za životaschopnou.

„Péče o životní prostředí by měla být věcí každého z nás a měli bychom jí věnovat potřebnou osobní, a slůvko osobní bych zdůraznil, pozornost. K tomuto nebo podobnému postoji může každý jedinec dospět pouze svým osobním přesvědčením. Toto přesvědčení nelze nikomu předepsat, natož vnutit, což je v rozporu s pohledem pana Felcmana,“ konstatuje Němeček.

Jak dodává, zrušení obchodních center na okraji města pouze přesune jejich návštěvníky do centrální části města.

„Názor pana Felcmana koresponduje s těmi, kteří chtějí snížit intenzitu automobilové dopravy omezením výstavby dálnic a parkovacích domů. Občan musí chtít šetřit životní prostředí a nesmí k tomu být nucen. Militantní přístup pana Felcmana životnímu prostředí škodí, protože generuje víc odpůrce péče o životní prostředí než jejich ochránců,“ uzavřel Němeček.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE