Posudek: Miliardář Rattaj může kácet lesy na Ještědu a postavit novou sjezdovku

Liberecké Zprávy přinášejí jako první detailní požadavky na kácení lesů a rozšiřování sjezdovek na Ještědu. Plány nových nájemců Ještědu, firmy TMR Ještěd slovenského miliardáře Igora Rattaje, byly zveřejněny dnes dopoledne. Záměr předpokládá vykácení zhruba sedmi hektarů lesa, výměnu zásadní části osvětlení pro večerní lyžování a vybudování nové sjezdovky Nová Skalka.


Doktor Ondřej Bílek, který posuzoval dopady chystaných změn na Ještědu, na přírodu, ale také třeba na intenzitu světelného smogu shrnuje na portálu EIA plán změn na Ještědu takto: „Záměr předpokládá rozšíření stávajícího sportovního areálu Ještěd o novou sjezdovou trať Skalka, dílčí rozšíření stávajících tratí Slalomák a Liberecká a dále rozšíření stávající Beranové cesty, která bude nově sloužit i k odjezdu lyžařů za sjezdovky. Nově bude zřízeno zasněžování a osvětlení nové sjezdové trati Skalka a odjezdu Beranovou cestou pro noční lyžování. Záměr si vyžádá kácení 6,9875 ha lesa.“

Pohled z města Liberec (od silnice I/14, místní část Rochlice) na Ještědský hřbet s vizualizací navržené sjezdovky „Nová Skalka“.

Konkrétně řečeno. Nová sjezdovka Nová Skalka o ploše zhruba 7,1411 hektaru bude napojená na stávající trať Skalka. „Nebude se kvůli ní stavět nový vlek nebo lanovka, lyžaři se na ni dostanou stávající lanovkou,“ potvrdil dnes Libereckým Zprávám ředitel skiareálu Jakub Hanuš.

Dojde rozvněž k rozšíření existujících tratí Slalomák a Liberecká, celkem o ploše 1,0531 hektaru. V plánu je rovněž rozšíření stávající odjezdové Beranovy cesty o ploše 0,872 hektaru. „Součástí nové sjezdovky Skalka budou i rozvody technického zasněžování a zařízení k osvětlení sjezdovky,“ dodal Bílek.

Nové osvětlení

Plán na vylepšení  Ještědu předpokládá zrušení zastaralého osvětlení stávající sjezdovky F10 v západní části skiareálu, v lokalitě vleku „Pod lany“ u skokanských můstků. „Náhradou za zrušení systému osvětlení F10 bude osvětlení sjezdovky Nová Skalka, které je navrženo v několika variantách:

  • jednostranná soustava = 46 kusů osvětlovacích stožárů, 182 kusů LED svítidel
  • oboustranná soustava = 90 stožárů, 264 kusů
  • kombinace oboustranné a jednostranné soustavy = 67 stožárů, 201 kusů svítidel

Panovaly obavy ze zvýšení světelného smogu a zhrošení životního prostředí pro lesní zvěř i rostliny, a to i vzhledem k relativní blízkosti sjezdovky pod Obřím sudem na Javorníku. „Kumulace ve vztahu ke stabilitě lesa či ovlivnění fauny a flóry lze při vzdálenosti zhruba 7 kilometrů prakticky vyloučit. Areál Obří sud je však osvětlený a viditelný z prostoru města Liberec, takže zde připadá v úvahu kumulace vizuálního působení z větší vzdálenosti. Sjezdovka Nová Skalka leží blíže areálu Obří sud, než dosud osvětlená trať F10. Při vzdálenosti 7-8 kilometrů a výše zmíněném zrušení osvětlení sjezdovky F10 bude nicméně společné působení obou areálů obdobné, jako v současnosti,“ dodal Ondřej Bílek.

Stávající osvětlení sjezdovky F10 je podle něj zastaralé, energeticky nehospodárné, předimenzované. Navíc, dominantní barva světla, studená bílá, má v noci negativní vliv na biorytmus zvířat i člověka. „Značná část světelného toku, a to jak přímé světlo, tak odražené světlo od sněhu, je přitom směrována mimo sjezdovku, čímž negativně ovlivňuje možnosti astronomických pozorování na hvězdárnách v širokém okolí, například v Turnově, v Mladé Boleslavi, v Jičíně,“ upřesnil posuzovatel ještědských plánů. Všechny tři varianty nově navrhovaného osvětlení umožňují podle něj díky energeticky efektivnějšímu systému LED svítidel dosáhnout rovnoměrnějšího bezpečnějšícho osvětlení, a to s minimálním vlivem osvětlení na okolní prostředí.

Proč Ještěd rozšiřovat

Podle provozovatele je současný skiareál Ještěd nedostačující. Stručně řečeno, stav nynějších 9,2 kilometrů sjezdovek na 20 hektarech, kde se na lanovkách a a vlecích může za jedinou hodinu přepravit až 11 tisíc lyžařů za hodinu již není udržitelný, a v některých úsecích může být i nebezpečný. Speciálně tam, kde jsou sjezdovky široké jen 12 metrů.

Nová Skalka povede od vrcholu Černého kopce až k dolní stanici lanovky Skalka převážně smrkovou monokulturou. V horní části se jedná o poměrně mladé, strukturálně i druhově chudé, homogenní porosty, tvořené téměř výhradně smrkem s příměsí jeřábu a buku. Ve střední části jde o vzrostlý, věkové málo diverzifikovaný smrkový les, s ojedinělým výskytem bukových kotlíků.

Kdy se začne budovat

V dolní části areálu, v prostoru mezi dolní stanicí lanovky Skalka, konečnou stanice tramvaje a centrálním parkovištěm již běží výstavba multifunkčního objektu s novými pokladnami, infocentrem, půjčovnou lyží a servisem, gastro provozem, rozšířením lyžařské školy

Předpokládané zahájení odlesnění a stavebních prací připadá předběžně na podzim 2019. Předpokládaný termín dokončení stavby je rok 2020

Podle posuzovatele záměru Ondřeje Bílka je očekávaný vliv na krajinu a krajinný ráz málo významný a akceptovatelný.

Skiareál Ještěd

Horské středisko s 9,2 kilometry sjezdovek
3 lanovky, 5 vleků
Maximální prepravní kapacita: 11 095 osob/hodina
7,8  km zasnežovaných tratí
Nejvyšší bod 944 m n.m.
Nejnižší bod: 541 m n.m.
Vertikální rozdíl: 403 m

TMR převzalo Ještěd do nájmu na 10 roků s opci na dalších 10 let. Během deseti let plánuje proinvestovat víc než 600 milionů korun.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE