Praha přemýšlí, kudy by mohla vést novou železniční trať, jež by zrychlila cestu do Liberce

Pražský magistrát začal přemýšlet nad územím, jímž by v budoucnu mohla vést nová trať z Prahy přes Neratovice do Liberce. Pokud by ke stavbě nového koridoru skutečně došlo, znamenalo by to zrychlení jízdy vlaku přes Prahu a došlo by tím i ke zkrácení celkové doby cestování mezi Libercem a Prahou. Hlavní město i jeho Institut plánování a rozvoje jednoznačně podporují novou rychlejší trať spojující Prahu a Liberec.


„Projednávali jsme návrh na územní změnu, který, samozřejmě na území Prahy, vymezuje koridor územní rezervy pro novou železniční trať Praha - Neratovice – Liberec. Návrh prošel a bude poslán do dalšího projednávání,“ uvedl pro Liberecké Zprávy Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP. Jak dodal, cílem návrhu je prověření, že trať muže být v daném území (viz mapa) skutečně umístěná. Trať by procházela Prahou 9, Prahou 8, Ďáblicemi či Březiněvsí.

Jak pro Liberecké Zprávy upřesnil Marek Vácha, mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, změna územního plánu a vymezení koridoru územní rezervy zajišťuje pouze ochranu území, aby do budoucna mohla být tato trať vybudována. „Takže tato změna přímo nezajistí výstavbu nové tratě, ale vytvoří podmínky pro její stavbu. Vzhledem k tomu, že Praha není investorem železniční infrastruktury, může zajistit jen podmínky pro novou trať, kterou pak připravuje a realizuje stát prostřednictvím SŽDC,“ vysvětlil Vácha.

Jak dodal, Praha i Institut plánování a rozvoje jednoznačně podporují novou trať spojující Prahu a Liberec. „Stávající kvalita rozhodně neodpovídá potenciálu tohoto spojení. Ve Strategii rozvoje pražské metropolitní železnice, kterou loni schválila rada města, je jednoznačně deklarována podpora tohoto spojení, kde bychom si přáli jízdní dobu do 60 minut,“ dodal mluvčí.

O rychlosti spojení však bude podle něj opět rozhodovat stát, tento vymezený koridor umožňuje více variant vedení trati mimo území města, které mají i výrazně odlišné jízdní doby.

„Pokud by došlo k vybudování rychlé tratě, která by byla zaústěna přímo do železníční stanice Praha-Vysočany, pak jízdní doba mezi stanicí a hranicí města je v řádech několika minut. V závislosti na charakteru a schopnostech soupravy, a zvolené variantě rychlostního pásma v celé trase Praha-Liberec. Jedná se tedy o zásadní rozdíl oproti dnešku. Co je však důležité říci, že největších časových úspor je dosaženo mimo území města,“ míní Vácha.

Liberecký kraj trvá na 60 minutách jízdy

Pražské angažmá přichází jen dva dny poté, co Liberecký kraj zkritizoval novou studii proveditelnosti železničního spojení na Prahu. Liberec je jediným krajským městem, kterému rychlé spojení na hlavní město chybí. „Doba jízdy dvě a půl hodiny je srovnatelná s rokem 1938 a nemůže konkurovat silničnímu spojení,“ řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Nová studie podle něj řeší jen zlepšení železničního spojení z Prahy na Mladou Boleslav.

„Trváme na tom, aby Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začala připravovat a projektovat takové úpravy, především novou trasu mezi Turnovem a Libercem, aby byla reálná doba dojezdu z centra Liberce do centra Prahy za 60 minut. Všechny zkušenosti z výstavby železnic v Evropě ukazují, že těch 60 minut je ještě doba, kdy lidé dokážou využívat železnici ke každodennímu dojíždění," řekl Půta. Je to podle něj také jediné technické řešení, které přivede lidi z aut do hromadné dopravy a uleví dálnici D10.

Železniční trať z Liberce na Prahu byla vybudována stejně jako většina tratí v Libereckém kraji ve druhé polovině 19. století. Od té doby nebyla zásadněji modernizována. Výraznější zkrácení jízdních dob může přinést jen modernizace trati a dostavba několika úseků, což by podle odborníků umožnilo zvýšit rychlost vlaků z 80 na 160 kilometrů v hodině. O úpravách trati z Liberce na Prahu se přitom hovoří už léta. V roce 2003 se předpokládalo, že rychleji budou vlaky jezdit už v roce 2010. Přednost ale vždy dostaly jiné železniční tratě v Česku.

Poslední studie podle hejtmana neřeší zlepšení dálkové dopravy mezi Prahou a Libercem, ale soustředila se pouze na zlepšení příměstské dopravy v okolí Prahy. „Omezila se pouze na úsek z Prahy do Mladé Boleslavi a tvrdí, že spojení mezi hlavním městem a Libercem není proveditelné. Z našeho pohledu proto nebylo zadání studie splněno a budeme požadovat její přepracování," doplnil hejtmanův náměstek pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení