Problémová ubytovna a další nepořádek. Bezpečnostní Mikrotým II dohlédne na Františkov a Hanychov

Bezpečnostní skupina Mikrotým II o prázdninách dohlédne společně s policií a městskou policií na bezpečí a pořádek na Františkově, Jeřábu a v Hanychově. Skupina naváže na působení Mikrotýmu I, který už rok intenzivně pracuje v oblasti Vesce a Doubí. Kromě jiného se zaměří na problémovou ubytovnu Ještědská.


„Mikrotým II spouštíme i na základě diskuze s občany například Hanychova, kde je velkým sociálním a bezpečnostním problémem ubytovna Ještědská. Občané postupně získají přehled, kdo přesně v mikrotýmu působí, a tak se budou obracet tváří v tvář přímo na konkrétní osoby. I toto posiluje a buduje vyšší pocit bezpečí lidí v dané lokalitě,“ komentuje primátor města Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové).

„V uvedených okrscích samozřejmě problémy vnímáme a naši okrskáři se jim věnují. Máme nastaven systém pravidelné součinnosti, spolupráce a výměny informací s policisty obvodního oddělení Liberec – Vápenka a samozřejmě i s asistenty prevence kriminality. Vytvoření Mikrotýmu II může tuto spolupráci posunout o krok dále a  systém součinnosti výrazně zrychlit a zefektivnit,“ říká Pavel Finkous, zástupce ředitele Městské policie Liberec.

Činnost Mikrotýmu je založená na spolupráci terénních pracovníků města v sociální oblasti, asistentů prevence kriminality, okrskářů republikové policie a městských strážníků. „Své know-how do něj ale přináší i Agentura pro sociální začleňování. Cílem je především sdílení informací mezi jednotlivými složkami, znalost prostředí a také intenzivní přítomnost v terénu,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

Koncept mikrotýmu už město zkouší ve Vesci a v Doubí. Ty jsou považovány za sociálně vysoce zatížené území, a to především četným výskytem ubytoven a vyloučených domů. Už loni se tam podařilo jednáním s Technickou univerzitou v Liberci ukončit činnost ubytovny v Mařanově ulici, souběžně byl na konci roku ze statických důvodů uzavřen sociálně vyloučený objekt Kolora 99.

Tým řeší potíže, které lidi obtěžují

„V oblasti od loňska více kontrolujeme veřejný pořádek u ubytovny Rosa, park u ZŠ Vesec, měli jsme tam na čas umístěnu i lehkou mobilní kameru, provádíme různá místní šetření, jak jsou aktuálně potřebná. Občané musejí mít zkrátka jistotu, že jejich problémy někdo řeší, spíše než o kriminalitu, které se standardně věnují obě policie, nám jde o věci v soužití, které jsou na pomezí prevence a sociální oblasti a které mohou občany nepříjemně obtěžovat,“ řekl náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr (Starostové).

„Město nyní disponuje pěti asistenty prevence kriminality a čtyřmi terénními sociálními pracovníky, které platí z projektu OPZ. Do budoucna radnice plánuje spustit ještě Mikrotým III pro centrum města,“ dodává primátor Zámečník.

„Rozšíření bezpečnostního mikrotýmu na lokalitu Františkov a Hanychov samozřejmě kvituji. Co se týče samotného centra města Liberce a jeho přilehlých částí, tak v tomto směru je spolupráce nastavena na velmi dobré úrovni. Jedná se o osu spolupráce právě mezi územním odborem policie, města Liberec a samozřejmě nemohu opomenout městkou policii. Mohu říci, že všechny zmíněné součásti se snaží aktivně přistupovat k jednotlivým problematikám zejména na poli veřejného pořádku a bezpečnosti na území města, jakož i hledání společného konsensu tak, aby bylo nalezeno optimální řešení na každou připomínku či podnět občanů města Liberce, které by mohly zvýšit kvalitu jejich života zejména v oblastech veřejného pořádku a jejich bezpečnosti,“ dodává plk. Kurt Malina, vedoucí Územního odboru policie Liberec.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE