Politická glosa: Projedené peníze nám už nikdo nevrátí, změna ale musí přijít

Příprava rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2020 není vůbec snadnou záležitostí především proto, že chybí 500 milionů korun, které dřívější ekonomický náměstek „rozpustil“, namísto jejich investování buď do splátky městského dluhu, nebo do investic.


„Bylo velkou chybou, že ekonomický náměstek Korytář (na snímku)  peníze nevyužil efektivněji,“ píše Židek. Foto: MML

To ale není jediný problém, se kterým se město musí v dalších letech vyrovnat – o to více, že bude s  velkou mírou pravděpodobnosti čelit poklesu příjmu v důsledku ekonomické recese. Chybějící půl miliarda, za kterou v Liberci nezůstaly investice, je pro město velkou ztrátou.

Bylo velkou chybou, že předchozí vedení města, a  především ekonomický náměstek Korytář tyto peníze nevyužil efektivněji (na splacení dluhu, na který ostatně byly určeny) a rozumněji (na investice, které generují další příjmy do městské kasy), ale to je již jen pláč nad rozlitým mlékem.

Mnohem zásadnější je, že ve stejném období došlo k  zásadnímu nárůstu jak mandatorních výdajů města (především v  kolonce mzdy), tak také k  dalším „závazkům“, které představují desítky milionů korun ročně z rozpočtu města, tedy z  peněženky každého jeho obyvatele. Někteří dnes opoziční zastupitelé chystaný rozpočet kritizují, stejně jako rozpočtový výhled. Zapomínají přitom na to, že i jejich hlasy vznikaly v minulých letech městu závazky, které laicky řečeno „plýtvání“ ukotvily na roky dopředu.

Je ale také nutné přiznat si, že chystaný rozpočet na rok 2020 musí být poslední, který se zásadně s touto neefektivitou nevypořádá. Ihned po jeho dokončení a  schválení musí začít proces celkové reorganizace rozpočtu a optimalizace výdajů města. Bez ohledu na to, zda budou mít ekonomové pravdu, či nikoli, a zda krize dorazí, či nikoli.

ODS Liberec by si rozpočet na rok 2020 představovala výrazně jinak koncipovaný. Je ale nutné postupovat krok po kroku a  nelze čekat, že nešťastná rozhodnutí posledních 4 či více let je možné zvrátit během jednoho roku a v jednom rozpočtu. Na konci tohoto funkčního období ale musí být rozpočet Liberce vrácen zpět do reálu, a většina jeho volných zdrojů by měla směřovat do investičních projektů, které Liberec opět „nakopnou“ a dají mu šanci obstát mezi dalšími městy nejen České republiky, ale celého středoevropského regionu.

Petr Židek
zastupitel, radní, ODS


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE