Radost pro tisíce čtenářů. Po třech měsících otevřela vylepšená liberecká krajská knihovna

Po třech měsících rekonstrukce dnes otevřela Krajská vědecká knihovna v Liberci, jedna z nejvýznamnějších kulturních institucí v regionu. Čtenáři si mohou nyní vybírat knihy z obnovených regálů pod LED osvětlením, které svou intenzitou inteligentně reaguje na množství světla dopadajícího do budovy zvenku. Návštěvníci využijí rovněž nové toalety. Výměny se dočkal nábytek či koberce a vznikla moderní studijní zóna. Zrekonstruovaná je ale také třeba střecha.


Ředitelka knihovny Blanka Konvalinková. Foto: Jan Stránský

Liberecká knihovna je s 19 507 čtenáři nejnavštěvovanější v kraji, je v ní registrována skoro pětina obyvatel města.

Kromě jiného mohou nyní čtenáři využívat tichou studijní zónu a kolektivní studovnu. Část současné studovny je nově zasklená. Rekonstrukce se dočkaly i studijní boxy. „Vše je vybaveno novým nábytkem s možností připojení notebooků ke zdroji napájení. Místnosti jsou vybaveny projektory a plátnem. Mohou tak sloužit i k workshopům, kterých knihovna bezpočet pořádá pravidelně každý rok. Ve všech patrech knihovny mohou návštěvníci využít služeb moderních toalet. Zrekonstruovaná je i střecha včetně světlíku,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Krajská knihovna v Liberci. Foto: město Liberec

Typickou návštěvnicí liberecké knihovny je žena ve věku od 24 do 35 let. Vloni si lidé v Liberci půjčili sedm set tisíc svazků. Krajská vědecká knihovna v Liberci, známá jako Stavba smíření, slouží veřejnosti od listopadu 2000. Dvanáctipodlažní komplex ze skla a kovu stál včetně vybavení téměř 520 milionů korun. Budova stojí na místě, kde bývala židovská synagoga, kterou vypálili nacisté. V roce 2001 získala moderní budova titul Stavba roku.

Velký rozhovor Libereckých Zpráv s ředitelkou knihovny naleznete zde

„Tři měsíce uzavření knihovny neznamenaly pro knihovníky a knihovnice žádný odpočinek, naopak jsme museli být neustále k dispozici a řešit vzniklé a mnohdy neobvyklé situace. Zároveň jsme zajišťovali rozšířený provoz na pobočkách,“ dodala ředitelka knihovny Blanka Konvalinková.

Ve všeobecné knihovně, studijní knihovně a knihovně pro děti a mládež jsou nové koberce. Bylo proto nutné kompletně rozmontovat regály, vymístit knihy a znovu regály nainstalovat a včetně knih je dát na původní místo. Kromě toho probíhalo v letních měsících intenzivní „čipování“ fondu.

„Věřím, že si do zmodernizované budovy najde cestu spousta nových návštěvníků. Přál bych to nejenom knihovně, ale i čtenářům samotným. Chvíle strávené nad knihou jsou v lidském životě jedněmi z nejhezčích. Jsem rád, že se po necelých dvaceti letech od otevření dočkala knihovna moderního zázemí,“ podotknul hejtman Martin Půta.

Knihovnu denně navštíví více než tisíc lidí. Foto: Jan Stránský

V prostorách pro veřejnost došlo k výměně stávajícího osvětlení za nová LED světla. Zářivky lépe reagují na intenzitu denního světla. Moderní LED tabule na fasádě budovy umožňují informovat o pořádaných akcích formou videí, obrázků nebo barevného textu.

Samotné stavební úpravy stály přes 20 milionů. Knihovna ale dostala také nové LED informační tabule nebo boxy na vracení knih. Součástí úprav byla mimo jiné i modernizace trezoru pro vzácné tisky nebo restaurování vzácných knih a jejich digitalizace.

Opravy trvaly tři měsíce. Foto: Martin Trdla

Libereckou knihovnu vyhledá denně více než tisíc návštěvníků. Celý projekt rekonstrukce knihovny a zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu začal již v roce 2017 s plánovaným termínem dokončení v dubnu 2021. Nyní pokračují práce na restaurování vzácných tisků, digitalizaci fondu Sudetik nebo zavádění RFID technologie. „Celkové výdaje projektu jsou proto 37,3 milionu korun. Dotaci tak předpokládáme ve výši 33,1 milionu. Podíl Libereckého kraje činí 4,2 milionu korun,“ vypočítala krajská radní Radka Loučková Kotasová.

Nej čtenáři

863 – nejvyšší počet výpůjček na jednoho čtenáře (včetně časopisů, CD, DVD)

32 – průměrný počet výpůjček na 1 čtenáře (včetně jednotlivých čísel časopisů, CD a dalších médií)

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE