Reakce čtenáře: Nová Pastýřská bez pruhů pro cyklisty? Na předvolební sliby již vedení města zapomnělo

Prvních dva týdny v červenci jsme s rodinou najezdili asi 500 Km na kolech Bavorskem. I s třemi malými dětmi jsme se na kolech cítili bezpečně, a to i ve městech velikostně srovnatelných s Libercem (Würzburg, Bamberg, Aschaffenburg). V německých městech se totiž s cyklisty počítá. Jsou v nich nejen cyklostezky, ale také pruhy pro cyklisty na hlavních městských tepnách, pro cyklisty obousměrně průjezdné jednosměrné ulice, rozsáhlé obytné zóny a na většině silnic ve městě je nejvyšší povolená rychlost 30 Km/h.


Po vystoupení z vlaku v Liberci nás čekala nejnáročnější část cesty a to dostat se z nádraží domů živí a zdraví po libereckých komunikacích, kde se s cyklisty (až na pár set metrů) nepočítá.

Ale daleko více než cesta Libercem, mne šokoval článek v Libereckých Zprávách (ze dne 3.7.2019), který informuje, že v projektu ulice Nová Pastýřská byly zrušeny pruhy pro cyklisty. Po čerstvé zkušenosti z Německa, kde se s cyklisty počítá na všech hlavních ulicích měst, to je naprosto nepochopitelné.

Loni na podzim jsem se účastnil cyklojízdy Libercem na podporu cyklodopravy v Liberci, které se v hojném počtu účastnili také zástupci politické strany Starostové pro Liberecký kraj, včele se současným primátorem Jaroslavem Zámečníkem. Pan Zámečník i ostatní nynější zastupitelé veřejně slibovali účastníkům akce před volbami podporu cyklistické dopravě v Liberci.

Kde jsou předvolební sliby?

A tak se ptám pane Zámečníku, Šolci, Berki a ostatní, kde jsou vaše předvolební sliby? Právě i při stavbě této ulice můžete dokázat, že vaše předvolební prohlášení nejsou jen prázdné řeči či lži. Dokažte, že strategické dokumenty města, nejsou pro vás jen nezávazné cáry papíru. S vedením cyklistů ulicí Nová Pastýřská totiž počítá jak Generel cyklistické dopravy z roku 2005 i Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou (Plán rozvoje cyklodopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017-2023). Pro připomenutí přikládám i citaci z Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020, který vznikal v době, kdy byli ve vedení města lidé ze strany Liberec občanům, jejichž zastupitelé byli z velké části totožní s nynějšími Starosty.

Je ostudou současného vedení města, že nedodržuje strategické dokumenty města a ruší v projektu pruhy pro cyklisty, když se před volbami holedbali podporou cyklistické dopravy.

Vybrané body z „Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020“:

D 3.1: Realizace výstupů generelu cyklistické dopravy

D 3.1.3 Podpora vymezení cyklopruhů na významných komunikacích dle výstupů generelu cyklistické dopravy a koordinace s rekonstrukcemi komunikací

D 2.1.7 Přerozdělení dopravního prostoru z důvodů zajištění bezpečnosti nemotorové dopravy

Pavel Matějka


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE