Reakce ředitele školy: Pokud diskusi vystřídají ultimáta a výhrůžky, pak jednání ukončuji

Vážení čtenáři Libereckých zpráv, jsem ředitel železnobrodské sklářské školy „sklandy“ a rád bych reagoval na otevřený dopis mých kritiků a odpůrců, který redakce zveřejnila letos 12. srpna.


Foto: Tomáš Tesař

Kandidoval jsem v roce 2015 do vedení sklandy s jasnou vizí, že škola musí otočit svůj kurs, akcentovat poctivé výtvarné a sklářské řemeslo. Bylo dlouhodobě neudržitelné, řekl bych nefér vůči našim dětem a jejich rodičům, aby jeden dva žáci z mnoha desítek skutečně uspěli coby umělci a ostatní byli pro praktický život nepoužitelní, neuchopitelní, vlastně jaksi zvráceně hendikepovaní. Chtěl jsem, aby všichni, nebo aspoň drtivá většina našich absolventů uspěla v reálné praxi v našem sklářském či chemickém průmyslu. A až ti nejtalentovanější z těch, kteří brilantně ovládají své řemeslo, prorazí také jako uznávaní umělci nebo vědci. To byl a pořád je můj jasný záměr.

Od počátku byl kvitován i řadou významných firem z regionu a posléze z celé republiky. Připravujeme s řadou našich světoznámých absolventů seriál, kdy se přihlásí ke škole a podpoří ji tak před dětmi, jež se rozhodují, kterou cestu si do budoucna zvolí.

Kritiku rodiče a absolventů čtete zde: Sklářská škola je v hlubokých problémech

Tak jako jsem přesvědčil o své vizi firmy, které s námi nejprve váhavě, ale o to nadšeněji, začaly později spolupracovat. Vidí totiž, že jim „dodáváme“ živou krev, žáky s dobrými nápady a ochotou učit se v praktické výuce. Velmi seriózně a dobře spolupracujeme například s firmami a institucemi jako jsou Preciosa, Ornela, Moser, Automotive, Universita Pardubice, Technická univerzita Liberec, VŠUP Praha, Sklárny Poděbrady, Detesk, Svaz výrobců skla a bižuterie, Asociace sklářského a keramického průmyslu. Je tohle chiméra, o které mluví moji kritici? Já myslím, že ne. Ani firmy, se kterými spolupracujeme, to za chiméru nepovažují!

A těší mě, že naši spolupráci tyto firmy a instituce budou hájit i před naším zřizovatelem. Za tuhle podporu jménem našich žáků, ale hlavně za naši školu moc děkujeme!

Ano, čelíme obměně učitelů. Sborovny nejsou imunní vůči aktuální situaci na trhu práce. A také nejsou plné lidsky výborných a odborně zdatných pedagogů. Rezignovat na svůj vliv ředitele na personální obsazení by znamenalo nechat řídit školu zaměstnanci, či snad ještě hůře rodiči a odbornou veřejností. Škola by v tomto módu v krátké době dospěla k absolutní destrukci sebe sama. Ztratila by svoji důstojnost a smysl své existence. Važme si těch kantorů, kteří vzdělávají naše děti bez manipulace, bez projektování vlastní hrůzy z toho, že bez školy bude ohrožena jejich vlastní existence. Dobrý učitel má obrovský potenciál, je svobodný a hrdý. Neschová se a neponíží před agresivním žákem, rodičem, veřejností…

Každý v mém týmu dostal šanci, někdo ji využil a zůstal, někdo sám pochopil, že mu bude lépe jinde. Všichni, včetně mě, si musíme své pracovní místo ve sklářské škole zasloužit. Pracovat na sobě a pracovat pro tým, trvale se rozvíjet.

Aby škola byla zdravá, musí se o ni každý den pečovat.

Jsem vděčný za náš pedagogický sbor. Jsou to dobří učitelé! Nejsou ve škole kvůli mně, ale kvůli našim žákům, koncepci školy a prostě proto, že věří tomu, co dělají. A také tomu, kam škola směřuje. Nedělám si iluze, že v případě obratu kurzu zpět budou tihle naši skvělí kolegové hledat uplatnění jinde. Ale jsem si jist, že jej najdou, protože tihle moji kolegové jsou snem každého ředitele jakékoliv školy!

Kvůli kontinuálním stížnostem mých kritiků jsme pravděpodobně nejkontrolovanější školou v Libereckém kraji. A není jen mým úspěchem, že jsme všechny kontroly absolvovali bez závažných pochybení. Pravidelně se zodpovídáme našemu zřizovateli, školní inspekci i, mými kritiky, tolikrát zmiňované odborné veřejnosti. S odbornou veřejností, jak z řad umělců, tak komerční sféry, jsme v úzkém kontaktu. A jsem jim vděčný za zpětnou vazbu. Pochvalnou i kritickou. Každá konstruktivní kritika nás posouvá kupředu. A s každým kritikem jsem připraven diskutovat. Pokud ale diskusi vystřídají ultimáta a výhružky – například stížnostmi do médií, hejtmanovi, senátorovi, policii – pak jednání ukončuji.

Jsem přesvědčen, že důvodem pro výměnu vedení školy mimo funkční období by měla být manažerská pochybení při řízení školy, nikoliv však hlasitý pokřik skupiny lidí, jejichž jediná zkušenost se školstvím většinou je, že do školy někdy chodili. 

Nedělám propagaci sobě, ale škole. Já jsem jen mluvící hlava, která prezentuje školu. Jsem v páté generaci sklář, před nástupcem do funkce jsem na sklandě učil a doma tvořil skleněné sochy. To je nyní v pozadí, protože škola je na prvním místě. Postupem času budeme více mluvit o našich žácích, současných i těch minulých, kteří uspěli. A také o tom, že studovat naši školu dává smysl.

Našim kritikům děkuji za to, že nás drží v pozoru, aspoň se nepřestaneme snažit dělat naši práci co nejlépe. Ale berte prosím ohled na školu, naše žáky, protože vy poškozujete její jméno nejvíce!

Libor Doležal, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod


Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE