Rok rozkopaná třída Dr. Horákové. Kdo je vinen? Město, vodárenská společnost, legislativa, skála nebo shoda okolností?

„Hlavním problémem, který zapříčinil průtahy stavby na liberecké třídě Dr. Milady Horákové, byla její špatná příprava. Nevhodně nastavený harmonogram prací bez rezervy na neočekávané události a nepoučení se z chyb při předchozí etapě. Nápravu může zajistit nejen zlepšení přípravy a koordinace ze strany magistrátu, ale zejména lepší práce Severočeské vodárenské společnosti, která byla hlavním investorem celé akce.“ Tolik stanovisko opozice k průtahům oprav jedné z nejvytíženějších ulic krajského města. Radnice i vodárenská společnost míní, že je takový výklad zjednodušující.


Řidiči musejí přetrpět kyvadlové řízení dopravy. Foto: Jan Stránský

„Také máme firmu na Dr. Horákové a je to děs!!! Jako by si někdo z nás dělal srandu, co vydržíme. Takhle krátký úsek dělat tak dlouho. Jestli to chtějí dotáhnout až ke křižovatce do Rochlice, tak to vidím tak na 100 let, tímto tempem,“ napsal na instagramový profil Libereckých Zpráv uživatel pod přezdívkou johny.biker73.

Reagoval tak na článek, v němž Liberecké Zprávy přinesly zprávu o zoufalství obchodníků, kteří na dlouhodobě rozkopané ulici podnikají. „Je to katastrofa. Tržby máme určitě o dvacet třicet procent nižší. Což je sakra hodně. Volala jsem i na radnici, zda budeme mít nárok na odškodné. Prý vůbec,“ stýskala si Blanka Ďurošková, vedoucí jedné z prodejen na už rok rozkopané liberecké třídě Dr. Milady Horákové.

Je to katastrofa, říká Blanka Ďurošková. Foto: Jan Stránský

Práce tam trvají od loňského léta na zhruba 420 metrech, provoz je v tomto úseku kyvadlový. Silnice vede z dolního centra do Rochlice, Vratislavic či Vesce. Podle původního plánu mělo omezení skončit na konci loňského roku, za zpožděním jsou komplikace při pokládání kanalizace.

Opoziční uskupení Liberec otevřený lidem nyní přišlo se shrnutím, ukazujícím, kdo je podle jejich názoru vinen. „Rekonstrukce ulice Milady Horákové není jen zakázka města. Jde o takzvanou sdruženou investici, během které se opravují všechny kabely, plyn i kanalizace, a na stavbě se proto střídá několik firem, které si sami objednávají vodárny, plynaři a další. Nejdůležitějším investorem není město, ale Severočeská vodárenská společnost, která řeší kanalizaci. Město řeší přípojky a pak povrch komunikace jako úplně poslední, kdo na stavbu přijde,“ vysvětluje opoziční zastupitel Jaromír Baxa.

Byla to podle něj právě vodárenská společnost, která připravila podklady pro opravu vodovodů a kanalizace. A vybrala firmu Ještědská stavební společnost, s níž uzavřela hlavní smlouvu. Právě smlouva se Severočeskou vodárenskou dává dodavateli kanalizace na realizaci 6 měsíců. „Půl roku! Pak stačí sebemenší zpoždění a při délce stavební sezóny v Liberci se dají čekat komplikace,“ konstatuje Baxa. „Ještědská stavební společnost, která stavbu realizovala, své smluvní zakázky plnila. Navíc měla na stavbu nastoupit na začátku července, jenže začala až o měsíc později, protože se zpozdili už plynaři. Proto Severočeská vodárenská společnost už v červenci 2018 prodloužila stavbu do ledna 2019, Ještědská stavební společnost na to měla ze smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností nárok. Prodloužení stavby tedy nepovolila Rada města v tom smyslu, jak o tom mluvil primátor Zámečník, ale především Severočeská vodárenská společnost. Rozhodnutí Rady města bylo spíše formální záležitostí, ani nesouhlas by nic nezměnil,“ dodává.

Práce na 420 metrech trvají od loňského léta. Foto: město Liberec

Naráží přitom na slova Jaroslava Zámečníka (Starostové), jimiž konstatuje, že vina je podle něj na předchozím vedení města, které souhlasilo s prodloužením prací pro vybudování kanalizace až do konce letošního června. „Do smlouvy nedali žádné páky, aby třeba firma byla rychlejší. Takže nastalo to, co jsme viděli všichni. Byly prodlevy, týdny tam stály stroje a nikdo nepracoval. Takže ten termín byl chybně stanovený, nebo tam měl být algoritmus, že firma bude pracovat rychleji,“ říká Zámečník.

Jaromír Baxa se naproti tomu domnívá, že příčiny skoro ročního zpoždění je potřeba hledat především u Severočeské vodárenské společnosti. „Ta stavbu kanalizace připravovala a rozhodla i o tom, že ji bude realizovat právě Ještědská stavební společnost. Termín plnění ani nenutil firmu dělat třeba na více místech ulice naráz, aby se doba rekonstrukce zkrátila na minimum. Od začátku navíc Severočeská vodárenská společnost nastavila harmonogram prací tak, že v něm nebyla sebemenší časová rezerva na nepředvídatelné události, kterou byl výskyt skály v trase kanalizace. Jenže Severočeská vodárenská společnost něco takového mohla čekat, ke stejnému problému došlo i v první etapě a i tam došlo ke zpoždění,“ míní.

Baxa současně navrhuje několik opatření, která by podle něj měla podobným průtahům v budoucnu v Liberci zamezit.

1) Za Liberec stavbu koordinuje odbor technické správy. Vedoucí odboru, David Novotný, měl poukázat na nedostatky v harmonogramu a dojednat kratší lhůty, třeba i s pomocí vedení města a zástupců města v orgánech společnosti. Měl také dohlédnout na lepší přípravu samotné akce.

2) Samotné povolení na uzavření komunikace dal odbor dopravy. Odbor dopravy by měl být nezávislý a měl by zajistit, že uzavírka bude trvat jen nezbytně dlouhou dobu. Jeho vedoucí, Pavel Rychetský, dlouhodobě odmítá posuzovat, jestli je doba uzavírky adekvátní, či nikoliv, s odůvodněním, že nemůže zpochybnit dobu navrženou projektantem.

3) Liberec je také největším akcionářem Severočeské vodárenské společnosti. Průtahy na sdružených investicích trápí řadu obcí, ale Liberec jako největší akcionář má největší páky k tomu, aby prosadil lepší přípravu projektů přímo v Severočeské vodárenské společnosti. Zástupce Liberce v orgánech Severočeské vodárenské společnosti, Jiří Kittner, ale v oblasti veřejných zakázek evidentně žádné zlepšení dosud neprosadil, navzdory tomu, že způsoby zadávání veřejných zakázek, především prostřednictvím rámcových smluv, byly opakovaně kritizovány v médiích i na zastupitelstvu města Liberce.

Potud opoziční analýza. Město Liberec i Severočeská vodárenská společnost ovšem konstatují, že situace zdaleka není tak černobílá.

Podle primátora může za prodlevy předchozí vedení města. Foto: Jan Stránský

Náměstek primátora pro technickou správu majetku města Jiří Šolc (Starostové) pro Liberecké Zprávy uvádí, že chápe rozčarování a výtky místních podnikatelů. Doba stavby je podle něj skutečně dlouhá. „Jenomže to celé není tak jednoduché. Sítě jsou staré 100 let. Reálný stav naprosto neodpovídá očekávání podle stavebního archivu. Nedostatek stavebních dělníků a legislativně nemožný – bezpečnost práce – souběh staveb. Máme připraveno několik zlepšení, jak to dělat lépe, nicméně pořád se nějaké kolony tvořit budou. V příštích letech bude Ředitelství silnic a dálnic dělat spousty práce na průtahu I/35, už teď pracujeme na tom, jak to naplánovat tak, aby to bylo co nejméně bolestivé. Veřejnost budeme včas informovat,“ slibuje.

Mluvčí magistrátu Jana Kodymová dodává, že výkon státní správy umožňuje požadovat pouze to, co předpokládá platná legislativa. „Nemáme oprávnění požadovat po žadateli nic než dokumenty uvedené ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. V časových možnostech – je stanovena lhůta 30 dní pro podání žádosti o výkopové povolení – ani není šance provádět odborné revize projektových dokumentací a z nich vycházející harmonogramy prací,“ upozorňuje.

Hlavním problémem byla podle vodárenské společnosti srážka se skálou. Foto: Jan Stránský

Mario Böhme, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti, pro Liberecké Zprávy uvádí, že společnost ročně provádí více než 250 staveb a téměř 200 dalších drobných investičních akcí. „Každá stavba je pečlivě připravována od předinvestiční přípravy, přes podrobnou projektovou dokumentaci až po zahájení. Při samotné stavbě se Severočeská vodárenská společnost snaží vše naplánovat technologicky i časově tak, aby se co nejvíce zmírnily nepříznivé dopady na život v blízkosti stavby,“ vysvětluje. „To je i případ zmíněné akce, kdy se během realizace narazilo v celé trase na skálu.“

Böhme podotýká, že si tento fakt vyžádal změnu technologie a také více času. „Bezodkladně byl se zhotovitelem uzavřen termínový dodatek smlouvy do 31. 8. a tento termín byl dodržen. U složitých staveb, zejména pak u koordinovaných investičních akcí, tyto okolnosti mohou nastat a nelze se jim stoprocentně vyhnout. Přes veškerou snahu mohou nastat na stavbě různé nepředvídatelné okolnosti, které celý průběh stavby zkomplikují a prodlouží ji. Hlavním faktorem je skutečnost, že se stavby Severočeské vodárenské společnosti realizují pod zemí a některé skutečnosti, i přes veškerou pečlivou přípravu, se objeví až po kopnutí do země,“ uzavírá Böhme.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE