Šéf Pirátů Bartoš: Primátor hnutí ANO měl k narovnání situace dostatek času, který nevyužil. Spolupráci s ODS naprosto vylučujeme

Šéf České pirátské strany Ivan Bartoš si dokáže představit zachování stávajícího rozložení sil na magistrátu v Jablonci nad Nisou, kde kvůli střetu zájmů primátora za ANO Milana Kroupy došlo v polovině srpna k rozpadu dosavadní koalice, jejíž součástí byli právě i zastupitelé zvolení za Piráty. Stalo se tak po hlasování vyvolaném zástupci hnutí ANO i opoziční ODS. A s podporou Starostů pro Liberecký kraj. „Ovšem máme podmínky. Chceme revizi koaliční platformy a návrat radních za SPJ do funkcí. Zároveň budeme apelovat na hnutí ANO, aby odvolalo primátora ve střetu zájmů Milana Kroupu a nahradilo ho nijak nezatíženou osobností,“ říká Ivan Bartoš.


Foto: Piráti

K rozpadu vlády na magistrátu třiadvacátého největšího města v ČR došlo v minulých dnech poté, co zastupitelé z koaličního hnutí ANO v čele s primátorem Kroupou a podporou zástupců z opoziční ODS i Starostů pro Liberecký kraj (SLK) přehlasovali své partnery ze Společně pro Jablonec (SPJ), Pirátů a jednoho zastupitele z Nové budoucnosti pro Jablonec. Výsledkem hlasování bylo odvolání dvou radních z SPJ a následně odmítnutí projednávání návrhu o odvolání primátora Kroupy, který je ve střetu zájmů kvůli propojení svých byznysových a politických aktivit.

Podle šéfa Pirátů Bartoše, který sám z Jablonce nad Nisou pochází a situaci v rodném městě prý dlouhodobě sleduje, by ani nyní nebylo správné přistoupit na spolupráci s ODS.

„Po letech, kdy ve městě vládla ODS se Starosty (současní zastupitelé za Starosty pro Liberecký kraj v předchozím volebním období působili ve vlastním lokálním hnutí Domov nad Nisou pozn. red.), došlo k tolika problematickým rozhodnutím, až občané dali v posledních komunálních volbách jasně najevo, že si pokračování tohoto trendu s kořeny v divokých časech kmotrů ovládajících město nepřejí. Také proto dali silný mandát jabloneckým Pirátům,“ uvedl Ivan Bartoš s tím, že je na místě připomenout, že koalice Pirátů, Společně pro Jablonec a ANO (která vznikla po loňských komunálních volbách pozn. red.) měla od počátku jediný cíl.

„Tím bylo znemožnit tehdejšímu vedení města pokračovat v jeho nekalých praktikách. To je i odpověď na možnost případné koalice s ODS. Piráti podrazy na voliče nedělají a spolupráci s ODS naprosto vylučujeme,“ dodává šéf Pirátů.

O případném narovnávání vztahu mezi Piráty a dosavadním koaličním partnerem – hnutím ANO v čele s primátorem Kroupou, lze podle Ivana Bartoše uvažovat pouze za předpokladu, že dojde ke splnění několika podmínek.

„Piráti navrhují variantu zachování stávajícího rozložení sil na magistrátu. Ovšem chceme revizi koaliční platformy i návrat radních za SPJ do funkcí. A zároveň apelovat na hnutí ANO, aby odvolalo primátora ve střetu zájmů a nahradilo ho nijak nezatíženou osobností. Postup ODS netřeba komentovat, ten nás nepřekvapil. Pro pirátské zastupitele je prioritou evidentní střet zájmů vyšetřit a audit dotáhnout do konce. Pan Kroupa měl k narovnání situace dostatek času, který nevyužil. V případě, že návrh Pirátů nenajde na magistrátu podporu, je naším řešením návrat do opozice,“ upozorňuje Ivan Bartoš.

Zároveň dodává, že pro Piráty je za současné situace nepřijatelný jakýkoliv návrh iniciovaný přímo primátorem ve střetu zájmů. A to včetně prosazování tzv. „duhové koalice“ (vlády, která bude mít poměrné zastoupení zástupců všech zvolených stran a hnutí pozn. red.), kterou nyní preferuje právě Milan Kroupa.

„Přesněji řečeno, pokud se rozhodne odstoupit, tak ho v tom určitě podpoříme,“ dodává šéf Pirátů Bartoš.

O aktuální politické situaci v Jablonci n. N. probíhá mezi Piráty náročná vnitrostranická debata. Trochu jinak, než předseda Bartoš, vidí některé teze místní klub zastupitelů tohoto hnutí.

„Hlavní smysl původní koalice jsme spatřovali především ve 100% zahrnutí našeho programu do koaliční smlouvy. Nikoli v odstavování někoho jiného. Dohoda na novém složení vedení města se nicméně bude rozhodovat demokraticky v rámci místního sdružení v Jablonci. Výsledná zodpovědnost je na zastupitelích,“ informovali včera ve společném prohlášení radní za Piráty Jakub Chuchlík a předseda místního sdružení i zastupitel Jan Polák, kteří poskytli redakci Libereckých Zpráv aktuální soupis požadavků a podmínek (celé sdělení najdete v rámečku dole pozn. red.), které předložili při nových vyjednáváních zástupcům hnutí ANO a ODS.
Aktuální vyjádření místních Pirátů k politické situaci v Jablonci n. N.:

Nevzdáváme boj za lepší Jablonec

Odejít do opozice by bylo pohodlné řešení. Nyní však vnímáme zodpovědnost za směřování města i možnost nadále prosazovat náš program a principy, se kterými jsme se rozhodli kandidovat. Do jednání o budoucí podobě vedení města vstupujeme s jasnými podmínkami:

Současný primátor nemůže zůstat ve vedení města

Primátor svým zneužitím střetu zájmů a následnými kroky ztratil důvěru pirátského zastupitelského klubu. Zároveň samozřejmě není jedno, kdo se novým primátorem stane. Nový kandidát musí být konsensuální osobností zaručující klidnou, konstruktivní práci koalice až do konce volebního období.

Spolupráce s klubem Společně pro Jablonec

Dosavadní spolupráci považujeme za úspěšnou a konstruktivní. Naše kluby přináší do jablonecké politiky nový obsah a díky programovému průniku tvoří nejsilnější blok devíti zastupitelů.

Zachovat zastoupení v radě města

Chceme zachovat poměr zastoupení našich klubů v devítičlenné radě města. Piráti mají tři radní, Společně pro Jablonec měli doposud dva radní.    

Náměstek pro rozvoj

Agenda rozvoje tvoří jeden ze základních pilířů našeho programu: úpravy okolí přehrady, cyklostezky, stromořadí a kultivace veřejných prostranství… Zároveň město připravuje největší investiční akci za mnoho let – nový terminál veřejné dopravy a související stavby. Dosavadní náměstek, architekt Jakub Chuchlík již prokázal své kompetence. Chceme, aby pokračoval.  

Náměstek pro ekonomiku a majetek

Část našeho programu v rámci ekonomické agendy jsme již stihli splnit; zavedl se např. rozklikávací rozpočet. Důležitým nekončícím úkolem je příprava rozpočtů, které umožní realizaci maxima programových bodů.  

Druhou část rezortu tvoří správa majetku; budov, ulic i zeleně. Nejen, že vyžaduje úzkou spolupráci s rozvojem, ale hraje svou roli i v aktuálním problému neřešené situace okolo vztahů města a firmy Grepa, na které mají ANO i ODS svůj podíl viny. Žádná z těchto stran by proto nyní neměla řešit např. vypořádání věcných břemen na kabely této firmy. Hlásíme se k dotažení těchto problémů minulosti.

Máme spoustu rozdělané práce. Pokud se na nové koalici dohodnou ANO a ODS, naváže někdo na spolupráci s městským architektem, jehož funkci jsme zavedli? Bude se pokračovat v rekonstrukci dlouhodobě prázdných městských bytů? Bude se spolupracovat s osadními výbory, jejichž vznik jsme spoluiniciovali? Bude se pokračovat v architektonických soutěžích? V probouzení bývalých městských lázní? V kontrole a optimalizaci hospodaření městských společností? Budou se zpracovávat koncepční dokumenty, které jsme začali připravovat, jako je koncepce zeleně, koncepce zacházení s dešťovou vodou, strategický plán?

Redakce v souvislosti s politickou krizí na jabloneckém magistrátu oslovila předsedy všech tří celostátních stran a hnutí, jejichž zástupci jsou důležitými aktéry při vyjednávání o budoucím složení nové vlády ve městě. Zajímalo nás, jak rozkol v koalici, která vznikla po loňských komunálních volbách, vnímají. Ale i to, jak by ho sami řešili. Jediný, kdo z trojice Babiš – Fiala – Bartoš odpověděl, byl předseda Pirátů.

Mluvčí ODS Jana Havelková vzkázala, aby se redakce obrátila s otázkami na předsedu krajského zastoupení strany nebo regionálního manažera.

„Tato záležitost je věcí regionu a jejich politických rozhodnutí,“ odpověděla mluvčí ODS Havelková.

Z hnutí ANO nedorazila odpověď vůbec. Mluvčí Vladimír Vořechovský ponechal otázky na předsedu hnutí a premiéra země Andreje Babiše bez jakékoliv odpovědi. A to ani přes opakované urgence.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE