Sinice jsou přirozenou součástí přírody. Problémem se stávají proto, že čím dál víc lidí trpí alergiemi a sníženou imunitou

„Lidé dnes čelí velkému tlaku, spoustě stresů, máme sedavá zaměstnávaní, ani děti nemají tolik pohybu jako dříve. A to všechno ovlivňuje náš imunitní systém. Lidí, kteří mají imunitní problémy, v populaci přibývá. V létě, kdy se chodí koupat, je třeba ochránit citlivé skupiny populace, kam patří i lidé se sníženou imunitou,“ říká o sinicích doktorka Jana Loosová, která je na Krajské hygienické stanici v Liberci ředitelkou hygieny obecné a komunální.


Jana Loosová v nádherné budově liberecké hygieny. Foto: Jan Stránský

Proč vlastně sinice existují? Jaká je jejich úloha v přírodě?

Sinice jsou součástí fytoplanktonu. Ve vodním ekosystému máme fytoplankton a zooplankton. Fytoplankton je něco jako „rostliny“ daného ekosystému. Fytoplankton se dělí na sinice a řasy. Stejně jako mají na souši rostliny své funkce, má je podobné i fytoplankton ve vodě. Slouží například jako potrava pro zooplankton. Jsou součástí celého vodního života. Sinice byly, jsou a budou součástí přírody.

Sinice jsou tedy přirozené, ačkoliv je většina lidí, kterým komplikují v létě koupání, vnímá negativně. Pomineme-li pohled rekreantů, je vůbec vhodné snažit se likvidovat součást přírody?

Na věc musíme nahlížet optikou člověka. Pak má omezení sinic určitě smysl. Hovořím především o sinicích, které produkují toxiny, což se netýká všech sinic. Ne každý druh sinic tvoří vodní květ. Může se tedy stát, že se koupete v přírodním koupališti, kde jsou sinice, ale přitom neprodukují toxiny.

Můžete říci, v čem jsou sinice s toxiny pro člověka škodlivé?

Sinice nás ovlivňují ve dvou polohách. Buď alergicky, což ale mohou způsobit i řasy, pokud se koupete v přírodním koupališti a máte například sníženou imunitu. Alergická reakce se projevuje vyrážkami, zánětem spojivek, lidé mohou mít i problémy s dýcháním. Druhou věcí je produkce toxinů. Mohou způsobovat obtíže od lehkých otrav projevujících se žaludečními a střevními potížemi, přes bolesti hlavy až po jaterní problémy.

Děti jsou více zranitelné

Nakolik jsou například jaterní obtíže závažné?

Jak se projeví toxiny na zdraví, je velmi individuální, závisí na citlivosti a době koupání. Vaše otázka ale souvisí spíše s tím, proč se sinicemi zabýváme natolik detailně. Lidé dnes čelí velkému tlaku, spoustě stresů, máme sedavá zaměstnávaní, ani děti nemají tolik pohybu jako dříve. A to všechno ovlivňuje náš imunitní systém. Lidí, kteří mají imunitní problémy, v populaci přibývá. V létě, kdy se chodí koupat, je třeba ochránit právě i tuto citlivou skupinu. Podobně jako ochranu potřebují těhotné ženy, malé děti. Totéž platí pro seniory, kteří často trpí nějakou chronickou nemocí. Proto kvalitu vody ke koupání sledujeme a na případné problémy se sinicemi upozorňujeme. Je také dobré říci, že míra rizika je daná i délkou pobytu ve vodě. Záleží i na tom, jak často se budou lidé koupat. Je-li kvalita vody ke koupání zhoršená, doporučujeme nepobývat ve vodě delší dobu. Abych byla konkrétnější, ve vodě bychom neměli být déle, než se nám na prstech vytvoří takzvané varhánky, což je obvykle doba okolo deseti minut. A pochopitelně je nutné se následně osprchovat. Důležité je připomenout i fakt, že malé děti, jsou-li u koupaliště, kde jsou sinice, se ani nemusí koupat, a přesto se s nimi mohou dostat do kontaktu. Stačí, pokud si hrají u břehu, kde bývá často vodní květ navátý větrem. U dětí je navíc vždy vyšší riziko, že se při koupání nechtěně nalokají vody. S tím eventuálně spolykají i toxiny. Větší zranitelnost dětí je daná také tím, že vzhledem ke své hmotnosti přijmou na kilogram váhy více toxinů než dospělý člověk. Navíc ještě nemusí mít s ohledem na věk úplně vyvinutou imunitu. Proto patří mezi citlivé skupiny populace.

Jablonecká přehrada. Foto: Jan Stránský

Letošní červenec byl desátý nejlepší od roku 1961. Má to nějaký vliv na výskyt sinic?

Nemůžeme zatím hodnotit stávající koupací sezonu, když ještě neskončila. Obecně ale sinice reagují na situaci v jejich ekosystému. Například jestliže se vodní plocha prohřívá, je to pro ně výhodné. Sinice pro své rozmnožování potřebují zejména teplo a živiny. Je-li více slunečných dnů, teplota vody se zvyšuje, což vede k tomu, že je jejich rozmnožování urychlené.

Klimatická změna se projeví, otázka zní jak

Veřejným tématem číslo 1 je letos klimatická změna. Přibývá kvůli ní i sinic?

Mohu říci, že loňský rok byl opravdu výjimečný. Sezona sinic vrcholila dříve a vyskytovaly se ve větším množství. Můj subjektivní názor je, že klimatická změna a oteplování vodních ploch ovlivní výskyt sinic. Otázka zní, jakým způsobem. Nemusí jít pouze o množství sinic či o posunutí jejich vrcholu v sezoně dopředu, například do měsíce července, zatímco dosud obvyklým měsícem byl konec srpna. Může se změnit složení ekosystému. Mohou se objevit jiné druhy sinic, jimž vyhovuje například vyšší teplota, a ty potlačí stávající. Bude záležet na tom, o jaké druhy půjde. Jestli o takové, které vytvářejí vodní květ a produkují toxiny, či nikoliv. To je klíčové.

V Libereckém kraji jsou místa, která jsou k výskytu sinic zjevně náchylnější než ostatní. Konkrétně jde například o jeden z nejoblíbenějších turistických cílů, totiž o Máchovo jezero. Proč tomu tak je?

Na Máchově jezeře už díky opatřením došlo ke změně druhu sinic. V minulosti šlo o sinice, které produkovaly toxiny. Poté došlo například k vybudování ekohrázky, čímž se zabránilo většímu přínosu živin do jezera. Pomohlo rovněž částečné vypuštění jezera a odtěžení dna. Nemůžeme pominout ani nasazení jiné populace ryb nebo také aplikace PAX 18. Provedená opatření vedla k tomu, že se v Máchově jezeře změnily druhy sinic. Nyní tam dominují sinice, které neprodukují toxiny. Znamená to, že co do množství sinic jsme na Máchově jezeře na podobné úrovni jako v minulosti, ale koupání je tam bezpečnější.

PET lahev jako spolehlivý tester

Pokud se laik nepodívá na váš web na adrese khslbc.cz, kde zveřejňujete pravidelně zprávy o stavu koupališť v regionu, anebo nenavštíví odborný portál koupacivody.cz a jde se vykoupat – má šanci poznat, jestli je voda v pořádku?

Existuje na to jednoduchý test. Vezmete PET lahev, naplníte ji vodou a necháte dvacet minut odstát. Pokud je pak u dna nebo v celé lahvi zeleno, jde o řasy. Pokud se v láhvi objeví zelený kroužek tvořený zelenými organismy v podobě sekaného jehličí nebo zelené krupice, půjde pravděpodobně o sinice. Nemáte-li PET lahev, stačí opatrně vstoupit po lýtka do vody a počkat. Pokud se vám nahoře u lýtek objeví zmíněné zelené organismy, pravděpodobně půjde o sinice.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE