Soud zamítl předběžné opatření. Frýdlantskou nemocnici může převzít kraj

Liberecký kraj má k prvnímu červenci převzít nemocnici ve Frýdlantu, která je v dlouhodobém úpadku. Za nemocnici již kraj zaplatil. Bývalí vlastníci frýdlantské nemocnice, kteří v roce 2013 prodali své obchodní podíly společnosti EUC, ale podali k soudu návrh na předběžné opatření. Chtěli tím převzetí nemocnice zablokovat. Pražský soud ovšem předběžné opatření zamítl, Liberecký kraj tak nemocnici může převzít.


„Došlo k zamítnutí. Vzhledem k faktu, že k převzetí nemocnice má dojít již prvního července, jsme se gentlemansky dohodli, že podávat proti rozhodnutí soudu odvolání již nemá smysl, jakkoliv by si to dané rozhodnutí zasloužilo,“ řekl Libereckým Zprávám advokát Jiří Dousek.

Firma EUC zaplatila podle informací z obchodního rejstříku každému z deseti spoluvlastníků Nemocnice Frýdlant s.r.o. po milionu korun - dohromady deset milionů. Areál nemocnice jí nepatří, pronajímá si ho od města. Nemocnice kvůli nedostatku lékařů postupně omezila péči.

Liberecký kraj o převzetí nemocnice vyjednává tři roky. Pro Liberecký kraj je podle hejtmana Martina Půty prioritou zajistit pro 25 000 obyvatel Frýdlantského výběžku zdravotní péči. Krajská nemocnice Liberec zaplatila EUC 8,64 milionu korun, což odpovídá zůstatkové ceně vybavení. Bývalý vlastník bude navíc až do roku 2030 provozovat ve Frýdlantu nemocniční lékárnu, obě strany se také dohodly na spolupráci v jednodenní chirurgii a laboratorní diagnostice.

K návrhu na předběžné opatření řekl ředitel frýdlantské nemocnice Jiří Madar toto: „Část bývalých majitelů se tímto snaží získat osobní finanční prospěch. Spor mezi částí bývalých majitelů a EUC trvá od roku 2015 a nijak nesouvisí s dohodnutým prodejem nemocnice. Podáním návrhu na předběžné opatření si část bývalých majitelů bere jako rukojmí pacienty frýdlantského výběžku a ohrožuje poskytování zdravotní péče v tomto regionu. Nevíme, zda si část bývalých majitelů uvědomuje, že vydáním předběžného opatření může způsobit škody ve výši mnoha desítek milionů korun, za které ponese plnou odpovědnost.“

Šéf nemocnice liberecké, Richard Lukáš, měl za to, že jde o vydírání, které si bere za rukojmí zaměstnance nemocnice i pacienty. „Jsme v šoku. My jsme v tom nevině," řekl. Liberecká nemocnice podle něj pokračuje v přebírání frýdlantské nemocnice. „Pokud ji nepřevezmeme tak je velmi pravděpodobné, že nemocnice ve Frýdlantu definitivně skončí," dodal Lukáš.

Což se, jak ukázalo aktuální rozhodnutí soudu, nestane.

Stanovisko lékařů, bývalých vlastníků frýdlantské nemocnice

Zpráva o stavu Nemocnice Frýdlant k pololetí 2019:

Do roku 2013, kdy byl uskutečněn prodej Nemocnice Frýdlant s.r.o. firmě EUC, poskytovala nemocnice kompletní rozsah služeb v rámci možností malé nemocnice:

24 hodinová interní služba na 35 lůžkách s 5 lůžky jednotky intenzivní péče a interní ambulance. Na oddělení pracovalo 8 až 9 lékařů a plný stav zdravotních sester a nižšího zdravotnického perzonálu.

Kromě lůžkové a ambulantní péče prováděli lékaři oddělení sonografii, ECHO, endoskopie, ergometrie a další.

Péče o pacienty na 35 lůžkách ONP (oddělení následné péče).

24 hodinová chirurgická služba na 30 lůžkách s 5 lůžky jednotky intenzivní péče a chirurgické ambulance. Na oddělení pracovalo 6 až 7 lékařů a plný stav zdravotních sester a nižšího zdravotnického perzonálu.

Lékaři oddělení prováděli operace břišní chirurgie, běžnou traumatologickou operativu, chirurgii ruky, plastickou chirurgii a další v rozsahu 1000 — 1200 výkonů za rok.

Kromě operativy, lůžkové a ambulantní péče provaděli lékaři oddělení sonografická a endoskopická vyšetření.

24 hodinová anesteziologická služba s péčí o pacienty JIP, DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetrovatelská péče), provádění anestezií na operačních sálech. Kromě toho lékaři zajišťovali 24 hodinovou službu lékaře a sestry RZP.

24 hodinová gynekologická služba na 18 lůžkach s operativou kolem 800 vykonů za rok a ambulantní péčí.

24 hodinová služba rtg, biochemické a hematologické laboratoře.

Lékaři nemocnice poskytovali denně ve vymezeném čase službu LSPP.

V roce 2019 po 6 letech provozování nemocnice firmou EUC:

Zrušeno kompletně interní oddělení včetně lůžek JIP, zrušena 24 hodinová interní služba, odešlo 7 kvalifikovaných lékařů internistů a více než 10 zdravotních sester. Zůstali dva lékaři v důchodovém věku, z toho jeden na zkrácený úvazek.

Zrušena 24 hodinová služba chirurga, kompletně zrušeno poskytování akutní chirurgické péče včetně traumatologie, včetně ošetření dětí, zrušena lůžka JIP.

Operativa omezena na léčbu křecových žil a brišních kýl.

Odešlo 6 kvalifikovaných lékařů a více než 10 zdravotních sester.

Kromě toho odešly všechny kvalifikované sestry na jednotkách intenzivní péče. Zůstal jeden neatestovaný lékař.

Zrušena 24 hodinová gynekologická ambulance. Z oddělení ARO odešli 3 atestovaní lékaři.

Zrušeno poskytování služby LSPP, zrušena 24 hodinová služba na rtg a v laboratoři. Do roku 2013 byly zaměstnancům vypláceny pravidelné čtvrtletní odměny. Firma udržovala stabilní pracovní kolektiv, neměla korunu dluhu a plnila všechny své závazky v termínech.

Firma EUC za 6 let nevyplatila zaměstnancům ani jednou odměny, nevalorizovala mzdy podle vyhlášky Mzd.

Celková výkonnost nemocnice byla natolik snížena, že se to velmi negativně projevilo na platbách pojišťoven a záporném hospodářském výsledku, který se stále zhoršuje.

V současné době pracuje v nemocnici 11 lékařů, z toho 7 důchodců/ 5 na zkrácený úvazek.

Nemocnice poskytuje pouze interní, chirurgickou a gynekologickou ambulanci od 7 do 15 hodin ve všedních dnech. V ostatním čase včetně sobot a nedělí jsou ambulance zamčené a všichni pacienti i s banálními úrazy a nemocemi musí cestovat do KN Liberec.

♥ Chci podpořit Liberecké Zprávy!
Bezpečné platby pro nás zajišťuje Gopay.cz

Celkem
Sdílení
KOMENTÁŘE